Mężczyzna jedzie wyrejestrować samochód
Kategorie:

Jak wyrejestrować samochód, kiedy to zrobić i ile to kosztuje?

Jeżeli nie chcemy lub nie możemy już użytkować pojazdu, konieczne jest jego wyrejestrowanie. Warto pamiętać, że tylko zgłoszenie sprzedaży pojazdu lub jego wyrejestrowanie uprawnia nas do wypowiedzenia obowiązkowego ubezpieczenia OC. W każdym innym przypadku i to bez względu na to, czy pojazd będziemy użytkować, czy też nie, zobowiązani jesteśmy do opłacania ubezpieczenia. Jeżeli przestaniemy płacić, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z pewnością zacznie naliczać kary. Warto wiedzieć, że już jeden dzień bez obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu, może doprowadzić do naliczenia kary przekraczającej tysiąc złotych.

Wyrejestrowanie samochodu po sprzedaży nie zawsze jest potrzebne. Wystarczy zgłosić sprzedaż pojazdu

Wiele osób myli pojęcie zgłoszenia sprzedaży pojazdu i jego wyrejestrowania. Wbrew pozorom to dwie różne czynności. Samochodu po sprzedaży się nie wyrejestrowuje, wręcz nie wolno tego zrobić. Po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży pojazdu, właścicielem samochodu jest już ktoś inny. W tym przypadku należy złożyć odpowiedni wniosek, nazywany zgłoszeniem sprzedaży pojazdu. Wniosek ten nie jest wolny od opłaty, aczkolwiek są wyjątki od tej zasady. Zwolnione z opłat są między innymi osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Zgłoszenia sprzedaży pojazdu nie musi dokonywać jego właściciel. Jeśli z jakichś powodów nie może dopełnić tego obowiązku, w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, może pojawić się upoważniona przez niego osoba. Upoważnienie powinno mieć formę pisemną i zawierać dane osobowe zarówno upoważniającego, jak i osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia sprzedaży pojazdu.

Wyrejestrowanie samochodu
https://pixabay.com/

Upoważnienie wiąże się z opłatą

Takie upoważnienie także podlega opłacie. Co bardzo istotne, jest to opłata za każdą czynność dokonaną w urzędzie. Jeśli więc dana osoba została upoważniona, zarówno do zgłoszenia sprzedaży pojazdu, jak i zarejestrowania innego, później kupionego, zgodnie z przepisami prawa, musi za upoważnienie uiścić opłatę podwójnej wysokości. I w tym przypadku jednak istnieją zwolnienia z tych opłat. Nie podlegają opłacie upoważnienia wystawione przez osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym. Nie nalicza się także żadnych opłat, jeśli upoważniona do dokonania tych czynności jest osoba najbliższa.

Jeśli więc do zgłoszenia sprzedaży pojazdu lub zarejestrowania nowego mąż upoważnia żonę, także nie będzie to wiązać się z żadnymi opłatami, które trzeba byłoby ponieść. Pomijając oczywiście opłaty urzędowe, związane z samą czynnością, takie jak koszt nowego dowodu rejestracyjnego czy nowych tablic rejestracyjnych.

Zgłoszenie do urzędu samochodu po sprzedaży jest obowiązkowe. Ten krok jest bardzo istotny, a jego pominięcie może wiązać się z naliczeniem kar. Pojawiając się w urzędzie, trzeba mieć ze sobą konieczne dokumenty samochodu. Przy sprzedaży pojazdu, niezbędna jest oczywiście umowa kupna – sprzedaży. Pracownik urzędu może też chcieć zobaczyć, czy sprzedawany pojazd ma ubezpieczenie. Zgłoszenia sprzedaży pojazdu można też dokonać inaczej, choćby wysyłając wszelkie potrzebne dokumenty pocztą. Kolejny krok po sprzedaży samochodu to zgłoszenie się do ubezpieczyciela. Tam także należy dokonać właściwego zgłoszenia. Jest potrzebne, by ubezpieczyciel przestał naliczać składki obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Co ważne, polisa może nadal istnieć, tylko zostanie przepisana na nowego właściciela. Ubezpieczyciel może też dokonać przeliczenia składki. Jeśli nowy właściciel ma mniej zniżek, ubezpieczyciel wyśle do niego informacje o tym, że musi dokonać dopłaty, to już jednak dzieje się bez informowania poprzedniego właściciela pojazdu.

Wyrejestrowanie samochodu bez sprzedaży

Wyrejestrowanie samochodu bez sprzedaży jest możliwe tylko w niektórych przypadkach. Takie auto nie może po prostu pozostać u właściciela. Konieczne jest choćby jego zezłomowanie. Zdarzają się przypadki, w których i bez złomowania można wyrejestrować pojazd. Warto jednak pamiętać też o jednym. Można wyrejestrować pojazd bez złomowania, jeśli jednak nie ma takiej konieczności, przemyślenie tego kroku ma bardzo duże znaczenie.

Powtórne zarejestrowanie pojazdu jest trudne

Wyrejestrować pojazd można dość łatwo, jego powtórne zarejestrowanie najczęściej jednak nie jest już możliwe. Ponownie zarejestrować można pojazd, który jest zabytkowy, jednak procedura samego ponownego zarejestrowania nie jest łatwa. Takiego pojazdu nie zarejestruje się ponownie bez spełnienia wielu warunków formalnych i przedstawienia sporej ilości dokumentów.

Zabytek można ponownie zarejestrować nie tylko jak każdy inny samochód. Możliwe jest zarejestrowanie pojazdu jako zabytkowego. W tym przypadku właściciel pojazdu otrzyma charakterystyczne tablice rejestracyjne w żółtym kolorze. Będzie mógł się nim legalnie poruszać po drogach publicznych. Dużym plusem żółtych tablic jest brak obowiązku posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC przez cały okres zarejestrowania pojazdu. Oczywiście ważna polisa jest obowiązkowa, jeśli pojazd ma wyjechać na drogi publiczne.

Jeśli jednak będzie stał, przez długie miesiące będzie remontowany, z powodzeniem można zrezygnować z polisy OC i wykupić ją w chwili, w której pojazd ma się pojawić na drodze. Dla pojazdów zabytkowych nie ma konieczności wykupowania polisy na stałe. Możliwe jest wykupienie polisy nawet na kilka dni. Jest też jednak minus posiadania żółtych tablic na samochodzie. Najczęściej takiego samochodu nie wolno sprzedać za granicą.

Wyrejestrowanie samochodu po sprzedaży nie jest konieczne, w wielu innych przypadkach tak

Najczęstszą i dozwoloną przyczyną wyrejestrowania pojazdu jest jego zezłomowanie. W takim przypadku auto należy przekazać do stacji złomowania, która ma odpowiednie dokumenty i jest uprawniona do wystawienia zaświadczenia do wyrejestrowania.

Jeśli takiego dokumentu wystawić nie może, auto nie zostanie wyrejestrowane, pomimo tego, że znajdzie się już na złomowisku. Oczywiście ubezpieczenie takiego samochodu nadal jest obowiązkowe, więc nie ma możliwości wypowiedzenia polisy OC. Zaprzestanie płacenia zaś wiązać się będzie nie tylko z naliczaniem odsetek karnych za zwłokę.

O wiele gorsze są kary, które będzie naliczać Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ich wysokość, już za kilka dni braku obowiązkowej polisy OC pojazdu, może wynieść nawet kilka tysięcy złotych. I nie ma możliwości umorzenia tej sumy, ewentualnie można napisać pismo o rozłożenie zaległości na raty. Ten, kto tego nie zrobi i nie zapłaci kary we wskazanym terminie, może liczyć się z rozpoczęciem procedury windykacji należności, która będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami. Jeśli chodzi o sprzedaż pojazdu, jest jednak jeden wyjątek. Należy go wyrejestrować, jeśli pojazd został sprzedany za granicę.

Wyrejestrowanie samochodu po kradzieży

Oczywiście możliwe jest również wyrejestrowanie samochodu, który został skradziony. Nie wystarczy jednak pójść do urzędu i oświadczyć, że pojazd został skradziony i stąd nasz wniosek o jego wyrejestrowanie. Takiego pojazdu żaden urząd nie wyrejestruje, potrzebne są bowiem dokumenty potwierdzające jego kradzież. Wystarczy tu choćby wcześniejsze zgłoszenie kradzieży pojazdu na Policji. Dokument z Policji w zupełności wystarczy, by w urzędzie dokonano wyrejestrowania pojazdu. Oczywiście takie wyrejestrowanie samochodu bez złomowania wiąże się też z koniecznością zgłoszenia tego faktu do ubezpieczyciela.

Brak tego typu zgłoszenia może wiązać się z tym, że ubezpieczenie będzie naliczane przez cały czas, a właściciel pojazdu, którego z uwagi na kradzież już nie posiada i tak będzie musiał opłacić za niego polisę. Taka polisa może ulec też automatycznemu przedłużeniu. Zaprzestanie jej płacenia nie będzie wiązać się z żadnymi karami. Za polisę i to wraz z odsetkami trzeba będzie jednak zapłacić. Co ważne, jest ona naliczana w skali miesięcznej. Zgłoszenie się do ubezpieczyciela na przykład drugiego dnia miesiąca, będzie związane z koniecznością opłacenia polisy do końca miesiąca, nie zaś tylko do tego dnia.

Wyrejestrowanie pojazdu po jego trwałej utracie

Auto można także wyrejestrować, zgłaszając jego trwałą utratę. Możliwe to jest w przypadku kasacji pojazdu, jak i jego trwałego spalenia. Taka opcja jest realna, jeśli nawet doszło do wypadku za granicą i pojazd tam uległ kasacji. Oczywiście konieczne jest posiadanie dokumentów, które potwierdziłyby by ten fakt.

Oddanie tablic rejestracyjnych samochodu
https://pixabay.com/

Tablice rejestracyjne i dokumenty

Zgłaszając wyrejestrowanie pojazdu, co do zasady powinno dysponować się dokumentami i tablicami rejestracyjnymi. Oczywiście nie w każdej sytuacji możliwe jest zabranie ich do urzędu. Jeśli pojazd zostaje skradziony to z tablicami rejestracyjnymi, a nierzadko i dokumentami. W przypadku spalenia pojazdu, tablice i dokumenty mogą ulec zniszczeniu. W takich sytuacjach brak tablic czy dokumentów nie skończy się brakiem możliwości wyrejestrowania samochodu. Konieczne może być jednak pisemne oświadczenie, wyjaśniające co się stało z dokumentami i tablicami.

Podsumowując

Samochodu po sprzedaży się nie wyrejestrowuje, chyba że został sprzedany za granicę. Pojazd po sprzedaży w kraju nie wolno wyrejestrowywać, w takiej sytuacji zgłasza się tylko jego zbycie. To już uprawnia do wypowiedzenia obowiązkowej polisy OC.

Samochód po złomowaniu, kradzieży, spaleniu, można wyrejestrować i wręcz trzeba to zrobić, by ubezpieczenie nie było w dalszym ciągu naliczane. Opłata za wniosek o wyrejestrowanie to aktualnie 10 złotych. Jeśli wyrejestrowania dokonuje osoba upoważniona przez właściciela, może ona zostać zobowiązana do zapłaty 17 złotych za upoważnienie do każdej czynności w urzędzie. Najczęściej nie ma konieczności osobistego stawiania się w urzędzie. Właściwe dokumenty można wysłać pocztą, a w wielu przypadkach także przez Internet.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.