Młode małrzeńswo wypełnia PIT 37
Kategorie:

PIT 37 – budowa druku podatkowego i jego części

Avatar
Opublikowane przez Redakcja

W 2022 roku podatnicy będą rozliczali zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w roku podatkowym PIT 37 na druku podatkowym na wzorze numer 28 (obowiązującym dla formularzy składanych od 21 grudnia 2021 roku). Z jakich elementów składa się aktualna deklaracja podatkowa? Jakie informacje musi podać podatnik?

Informacje o formularzu i skierowanie do grupy

Formularz PIT 37 składa się z części wstępnej, części zasadniczych oznaczonych literami oraz części objaśnień i pouczeń. Formularz został skierowany do podatników, którzy uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu sposobu obliczenia skali podatkowej, tylko i wyłącznie za pośrednictwem płatników lub innych rodzajów podmiotów obowiązanych do sporządzania imiennej informacji o wysokości tych dochodów (przychodów). Dodatkowo należy spełnić kryteria nie prowadzenia działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej, które opodatkowane są na zasadach ogólnych przy zastosowaniu zasad skali podatkowej. PIT 37 służy podatnikom, którzy nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów dochodów swoich małoletnich dzieci. Nie mogą oni również obniżać dochodów o straty z lat ubiegłych, nie odliczają tak zwanego minimalnego podatku dochodowego.

Budowa i informacje

PIT 37 to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przygotowywane w ramach formularza podatkowego na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Poszczególne części formularza służą odpowiednio:

 • część wstępna – w tym miejscu podatnicy PIT 37 podają swoje dane, oraz wybierają sposób opodatkowania;
 • A – miejsce i cel składania zeznania,
 • B – dane identyfikacyjne i aktualny adres zamieszkania,
 • C – przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy,
 • D – dochody lub straty ze źródeł przychodów,
 • E – odliczenia od dochodu,
 • F – obliczenia podatku,
 • G – odliczenia od podatku,
 • H – obliczenie zobowiązania podatkowego,
 • I – dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci,
 • J – dochody (przychody) wykazywane na podstawie art. 45 ust. 3c,
 • K – wniosek o przekazania 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP),
 • L – informacje uzupełniające,
 • M – informacje o załącznikach,
 • N – rachunek osobisty właściwy do zwrotu nadpłaty,
 • karta dużej rodziny (KDR),
 • P – oświadczenie i podpis podatnika / małżonka / pełnomocnika.

wypełnianie PITu 37

Formy przygotowania rozliczenia i złożenia PIT

Formularz PIT 37 można przygotować w formie elektronicznej lub tradycyjnej. W zakresie elektronicznym dostępne dla podatników są PIT online (w rozumieniu specjalnych aplikacji do przygotowywania zeznań podatkowych) oraz w usłudze Twój e-PIT. Twój e-PIT jest usługą w której na podatników (osoby fizyczne, rozliczające się w ramach określonych formularzy podatkowych) czekają automatycznie przygotowane (przez Krajową Administrację Skarbową( i udostępnione roczne zeznania podatkowe. W przypadku tych form rozliczenia (elektronicznie) PIT 37 opracowuje się na komputerze, a następnie przesyła przez internet. Tradycyjne rozliczenie oznacza możliwość przygotowania PIT w formie tradycyjnej (papierowo lub na komputerze, a następnie wydrukowane i podpisane tradycyjnie). PIT 37 w takiej formie wymaga złożenia go osobiście w urzędzie skarbowym lub wysłania za pomocą wyznaczonego operatora pocztowego (na przykład listem poleconym poczty polskiej).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.