Kupno ziemi rolnej
Kategorie:

Kto może kupić ziemię rolną?

Wiele osób zastanawia się nad kupnem ziemi rolnej. Wpływ na takie zjawisko ma chęć osiągnięcia zysku. I to właśnie z tego powodu uprawianie rolnictwa stało się tak bardzo popularne.  Posiadanie i uprawianie własnej ziemi daje możliwość czerpania zysku z upraw, ale również z dofinansowań, które oferuje Unia Europejska. Gruntów rolnych na sprzedaż jest wiele.

Pojawia się pytanie, kto może kupić ziemię rolną?

Gdy zamierzamy kupić taką ziemię, musimy pamiętać o tym, aby odbywało się to w sposób przemyślany. Powinniśmy wiedzieć, że jedne grunty dają mniejsze plony, a inne większe. Dlatego podczas inwestowania w nieruchomość rolną warto skorzystać z pomocy wykwalifikowanego specjalisty. Grunty rolne należą do najtańszych i w większości przypadków są usytuowane w bardzo malowniczych miejscach. W związku z tym wiele osób zastanawia się nad zakupem takie gruntu, aby móc w przyszłości wybudować na nim dom całoroczny lub letniskowy.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego można spotkać się z trzema oznaczeniami takich gruntów. Zalicza się do nich: R (tereny rolnicze), RM (zabudowa zagrodowa) oraz RU (tereny produkcji rolnej). W myśl ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każda gmina na terenie naszego kraju jest zobowiązania do posiadania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokument taki zostaje przyjmowany w formie uchwały przez radę gminy. Jest to więc jeden z obowiązujących i kluczowych aktów prawnych, które mają szczególne znaczenie dla danego terenu. Dzięki temu dokumentowi istnieje możliwość precyzyjnego określenia przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania każdej działki. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są umieszczone informacje dotyczące: zasad przekształcenia ziemi, dojazdu, jak również obiektów, jakie można na danej działce wybudować.

Czy ziemię rolną może kupić każdy?

Każdy podmiot, który nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie ma statusu rolnika, ma możliwość kupienia działki rolnej bez żadnych konsekwencji. Chodzi tutaj o działki, których powierzchnia nie przekracza 1 ha. W sposób jasny wskazują na to przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ustawa ta mówi, że w przypadku kupna działki rolnej mniejszej niż 0,3 ha, nie jesteśmy zobowiązani do prowadzenia działalności rolniczej. Trzeba natomiast powiedzieć, że mogą się pojawić pewne problemy z jej wydzieleniem. Działkę mniejszą niż 0,3 ha można wydzielić wyłącznie, gdy zostanie ona przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości, bądź zostanie w odpowiedni sposób dokonana regulacja granic między sąsiednimi nieruchomościami.

Trzeba pamiętać również o tym, że w przypadku chęci zakupu działki rolnej mniejszej niż 1 ha, ale jednocześnie większej niż 0,3 ha należy mieć na uwadze kilka ważnych kwestii. W przypadku takich działek nie zostaje wyłączone prawo pierwokupu oraz prawo nabycia, które przysługuje uprawnionemu dzierżawcy gruntu. Prawo pierwokupu nie będzie w sposób skuteczny działać także w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej na rzecz zstępnego i wstępnego. Oprócz tego, jeżeli nieruchomość rolna została nabyta na obszarze wiejskim, to właściciel przez okres pięciu lat musi prowadzić działalność rolniczą oraz nie będzie mógł jej zbyć przez ten czas. Przed 2019 r. zakaz zbycia takiej nieruchomości obowiązywał przez okres 10 lat. Natomiast w chwili obecnej jest to okres 5 lat. 

Para stoi na polu
https://www.pexels.com/

Co mówi ustawa o kształtowaniu rozwoju rolnego?

W myśl ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego dowiadujemy się przede wszystkim tego, że osoba, która nie jest rolnikiem, ma możliwość kupna działki rolnej bez dodatkowych uprawnień na prowadzenie gospodarstwa rolnego przez okres pięciu lat. Ustawa ta mówi również, że:

 • Każda działka rolna, która została wykupiona pod inwestycję powinna zostać jak najszybciej odrolniona.
 • Każdy grunt, który posiada swoją lokalizację na terenach wiejskich, jest gruntem rolnym.
 • Wszystkie grunty rolne, których wielkość przekracza 1 ha muszą zostać objęte prawem pierwokupu przez KOWR.

Czym jest KOWR?

KOWR jest to nic innego, jak Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Instytucja ta charakteryzuje się tym, że jest to polska, państwowa osoba prawna, która pełni rolę agencji wykonawczej. Powstała ona ze względu na to, że trendy w rolnictwie bardzo szybko ulegają zmianom. Instytucja ta sprawuje głównie nadzór właścicielski nad taki obszarami rolnymi, które mają szczególne znaczenie dla gospodarki narodowej.

 Kto może kupić ziemię rolną i zostać rolnikiem indywidualnym?

Rolnikiem indywidualnym może zostać każda osoba fizyczna, która jest nie tylko właścicielem działki rolnej, ale jest również jej użytkownikiem, bądź dzierżawcą. Przy czym trzeba zaznaczyć, że mowa tutaj o takich działkach rolnych, których wielkość nie przekracza 300 ha. Oprócz tego rolnikiem indywidualnym może zostać taka osoba fizyczna, który posiada odpowiednie kwalifikacje uprawniające do tego tytułu, bądź też zamieszkuje na terenie danej gminy nieprzerwanie przez okres pięciu lat.

Czy osoba niebędąca rolnikiem musi się ubiegać o zgodę na zakup działki do Dyrektora Generalnego KOWR?

Każda osoba ma możliwość zakupu działki rolnej. Jeżeli jest to nieruchomość rolna, której wielkość nie przekracza 1 ha to o taką zgodę do Dyrektora Generalnego KOWR nie trzeba się ubiegać. Natomiast, jeżeli działka jest większa niż 1 ha to o taką zgodę wystąpić należy.

Do jakich rodzajów działek rolnych nie znajdują zastosowania przepisy o kształtowaniu ustroju rolnego?

Przepisy o kształtowaniu ustroju rolnego nie znajdują zastosowania przede wszystkim do:

 • działek rolnych, które są mniejsze niż 0,3 ha,
 • działek rolnych, które nie stanowią dróg wewnętrznych,
 • rolnych działek, które wchodzą w skład Zasobu Własności Skarbu Państwa,
 • działek rolnych, których lokalizacja znajduje się na granicach administracyjnych miast.

Czy zakup działki większej niż 1 ha może zostać przeznaczony na inwestycje o charakterze budowlanym?

Jeżeli chodzi o zakup działki większej niż 1 ha, na inwestycje o charakterze budowlanym, to trzeba powiedzieć w pierwszej kolejności, że aby móc taką zgodę uzyskać, podmiot kupujący działkę będzie musiał zobowiązać się do prowadzenia na tym gruncie działalności rolniczej przez okres nie krótszy niż pięć lat. Natomiast w sytuacji, gdy taka osoba będzie chciała postawić na takim gruncie dom, to po upływie pięciu lat będzie zobowiązana do odrolnienia takiej nieruchomości.

Kiedy należy mówić, że dana nieruchomość jest gruntem o charakterze rolnym?

O danej nieruchomości należy wtedy mówić, że jest gruntem o charakterze rolnym, gdy:

 • leży na obszarze wiejskim,
 • nie jest przeznaczona pod inwestycje budowlane,
 • posiada wpis w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego o wyłącznie przeznaczeniu rolnym.

Co należy kwalifikować, jako grunty rolne?

Jako grunty należy kwalifikować przede wszystkim:

 • grunty ze zbiornikami wodnymi,
 • torfowiska,
 • grunty z oczami wodnymi,
 • wszystkie użytki rolne,
 • ogródki działkowe,
 • ogródki botaniczne,
 • jak również różnorodne melioracje wodne.

Czy opłaca się inwestowanie w grunty rolne?

W dzisiejszych czasach jak najbardziej opłacalnym jest inwestowanie w grunty rolne, ponieważ dzięki nim można zyskać wiele wymiernych korzyści. Inwestowanie w grunty rolne oraz obrót ziemią zawsze było i zapewne jeszcze długo będzie bardzo opłacalne. Dzieje się tak nie bez przyczyny. Bowiem grunty rolne są obłożone jednymi z najniższych podatków. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób każdego roku decyduje się na zakup ziemi rolnej.

Trzeba też zaznaczyć, że nieruchomości rolne są pierwotną formą nieruchomości i to właśnie z tego powodu ich ceny są o wiele tańsze w stosunku do cen gruntów budowlanych. Zakup takiego gruntu jest o tyle korzystny, że można go również w przyszłości przekształcić w grunt budowlany, a to automatycznie podniesie jego wartość.

Inwestowanie w ziemie rolną
https://www.pexels.com/

Jakie są rodzaje gruntów rolnych?

Jeżeli chodzi o rodzaje gruntów rolnych, to dzieli się je na: grunty klasy I-III, jak również grunty klasy IV-VI. Grunty klasy I-III to nic innego, jak ziemia rolna, która charakteryzuje się najwyższą przydatnością produkcji rolnej. Z kolei, grunty rolne klasy IV-VI odznaczają się tym, że  w głównej mierze nieużytkami oraz ziemią o słabej jakości produkcji rolnej.

Najważniejsze różnice między działką rolną a działką budowlaną?

Jedną z najważniejszych różnic między działką rolną a działką budowlaną jest ich cena. Działka rolna zawsze będzie o wiele tańsza niż działka budowlana. Inną różnicą między tymi dwoma gruntami jest to, że w przypadku zakupu działki rolnej pierwszeństwo mają rolnicy.

Zyski z ziemi rolnej

Otóż, jeżeli chodzi o zyski z ziemi rolnej, to należy powiedzieć, że jest ich wiele. Przede wszystkim osoba zajmująca się taką ziemię otrzymuje zyski wynikające ze zebranych plonów, a oprócz tego ma możliwość czerpania korzyści finansowych z różnych dotacji dla rolników. Należy również powiedzieć, że w obecnym roku średni dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych za 1 hektar wyniósł 3819 złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.