Garaż blaszany podatek
Kategorie:

Garaż blaszany – czy podlega opodatkowaniu?

Wielu właścicieli garaży może słusznie zastanawiać się, czy mają obowiązek płacić podatek od nieruchomości w związku z ich posiadaniem. Ten artykuł ma za zadanie wyjaśnić wszelkie najważniejsze kwestie dotyczące zagadnienia „garaż blaszany podatek”.

Garaż, a przepisy ustawy podatku od nieruchomości

Ogólnie rzecz biorąc, opodatkowane podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki, ich część oraz budowle. Sam garaż można zakwalifikować do dwóch kategorii z powyższych. Garaż ten może stanowić część budynków, na przykład domu. W przypadku, w którym stanowi integralną część danego budynku, jak np:. dom wolnostojący, będzie on opodatkowany na tych samych zasadach. Garaż może również być opodatkowany jako budynek pozostały. Rozpatrywany w tym artykule garaż blaszany należy do trzeciej grupy, którą stanowią budowle. Garaże opodatkowane w ten sposób charakteryzuje brak fundamentów.

Ile zapłacimy podatku od garażu w 2022 roku?

Być może część czytelników zastanawia się jaki garaż wybudować, aby inwestycja ta była najkorzystniejsza pod względem finansowym. Najdroższym garażem jest ten stanowiący osobny budynek, określanym jako garaż wolnostojący. Kwota ta wynosi – 8,68  zł za m2. Nieco mniej kosztowny będzie garaż stanowiący część budynku. Koszt takiego rozwiązania wynosi 0,89 zł za m2.

W przypadku garażu stanowiącego budowle, to ile należy zapłacić  podatku od nieruchomości i czy w ogóle trzeba go zapłacić, determinowane jest przez jego wielkość. Maksymalne kwoty tego podatku w obu przypadkach są wyższe, niż miało to miejsce w roku 2021. Wiele wskazuje na podniesienie stawki w poszczególnych gminach, które samodzielnie ustalają graniczne kwoty podatku od nieruchomości. Sytuacja ta jest związana z ciężkim dla gmin okresem pandemii, dla której podniesienie kwot podatków równocześnie umożliwia zwiększenie przychodów i polepszenie sytuacji finansowej.

Garaż blaszany, a podatek od nieruchomości

Aby, dowiedzieć się ile trzeba zapłacić podatku, mając do czynienia z garażem rozumianym jako budowla, należy obliczyć 2% jego wartości w przypadku, w którym wykorzystuje się go w celu prowadzenia działalności gospodarczej. ’

Warto pamiętać, iż tego rodzaju garaż o powierzchni nieprzekraczającej 35 m2 nie podlega opodatkowaniu. Rozwiązanie to, choć może budzić wątpliwości pod względem aspektów estetycznych, jest niewątpliwie korzystne, jeżeli chodzi o kwestie finansowe.

Pomimo faktu, że kwestia traktowania garaży jako budowli musiały być wielokrotnie rozstrzygane przez sąd, przepisy jednoznacznie określają brak związania w sposób trwały z gruntem i jest jednoznaczne z koniecznością traktowania takich konstrukcji, jako budowli. Wyniki rozpraw sądowych w tej kwestii potwierdzały zgodność tego twierdzenia z prawdą.

Gmina jednak ma prawo do interpretacji garażu, który pierwotnie był blaszany, lecz po czasie został otynkowany jako budynku. W tym wypadku warto zapoznać się ze ściśle określonymi przez gminę regulacjami w tej sprawie. Wiele gmin wciąż uważa tego typ garaże za budowle i niekoniecznie rozwiązanie to musiałoby się wiązać z dodatkowymi wydatkami. Informację taką najlepiej pozyskać u źródła, czyli skierować zapytanie w tej sprawie do urzędu gminy, który ustala stawki dla danego garażu.

Warto pamiętać, iż brak możliwości jednoznacznej odpowiedzi na dane pytanie spowodowane niemożnością jednoznacznej interpretacji przepisów będzie stanowiło sytuację korzystną z perspektywy osoby opłacającej podatek.

Jakie najważniejsze warunki musi spełniać garaż blaszany, aby zwolniony był z podatku od nieruchomości?

W celu sprawdzenia, czy dany garaż blaszany będzie uznany za budynek, co byłoby jednoznaczne z brakiem zwolnienia z podatku, najważniejszą kwestią jest sprawdzenie, czy jest on w sposób trwały związany z gruntem. Jest to uznawane za jedną z cech charakterystycznych dla budynku. W sytuacji, gdy odpowiedź brzmi tak, należy rozważyć, czy takie związanie z gruntem jest trwałe, czy jedynie tymczasowe.

Istotną kwestią jest również stwierdzenie, czy potencjalne odłączenie od gruntu skutkowałoby zniszczeniem lub znaczną modyfikacją takiego garażu. W innym wypadku zgodnie z treścią ustawy konstrukcje takiego garażu należałoby uznać za część składową budynku, co byłoby w tej sytuacji równoznaczne z trwałym związaniem z gruntem.

Na trudność w oderwaniu takiego garażu mogą wpłynąć różnego rodzaju ulepszenia, do których należą instalacje mające na celu jego ocieplenie oraz np. otynkowanie ze względów estetycznych. W przypadku, w którym stwierdzone zostanie stałe związanie z gruntem, istnieje jeszcze możliwość, iż pozwolenie na jego istnienie obejmuje jedynie pewien okres, po którym konieczna będzie jego likwidacja. W taki wypadku związanie z gruntem jest jedynie tymczasowe. Dlatego garaż ten nie powinien być traktowany jako budynek.

Warto pamiętać, że regulacje te nie są jednorodne w całej Polski. Każda z gmin i powiatów może interpretować obowiązujące przepisy prawa w nieco odmienny sposób. Z tego powodu w razie wszelkich wątpliwości co do podatku od nieruchomości w tej kwestii warto skierować w pierwszej kolejności właśnie do nich.

Podatek za garaż: Wiele rozwiązań w tym zakresie jest pełne absurdów

Pomimo iż garaże stanowią integralną część domostwa, podatek za garaż jest znacznie bardziej kosztowny. Wynika to z faktu, iż maksymalna kwota podatku od nieruchomości gospodarczej, której podlega podatek za garaż, jest znacznie bardziej kosztowna. Domy natomiast podlegają podatkowi od nieruchomości mieszkalnej. Z tego względu należy zastanowić dogłębnie, jaki garaż wybudować. Za te pełną absurdów sytuację w dużej mierze odpowiadają samorządowcy, którzy ustalają wysokość tych stawek. Niestety niewiele wskazuje na zmianę tej sytuacji w najbliższym czasie.

Garaż w bryle budynku, czy wolno stojący?

W kontekście domu i budowy garażu, który będzie stanowił jego integralną część, warto rozważyć, zarówno garaż w bryle domu, jak i wolno stojący. Oba rozwiązania mają swoich przeciwników, jak i zwolenników.

Wykorzystanie konstrukcji garażu w bryle budynku to niewątpliwie rozwiązanie korzystne pod względem komfortu. Zwłaszcza jeśli pod uwagę zostanie wzięta pogoda panująca jesienią oraz zimą. Auto na tak niekorzystne warunki pogodowe może być podatne na uszkodzenia. Niekorzystne pod względem czasowym może być również konieczność odśnieżania takiego auta. Jednocześnie wadą i zaletą takiego rozwiązania jest kwestia związana z małą ilością powierzchni zajmowanej przez konstrukcję w bryle budynku.

Od osobistych preferencji osoby, która ma zamiar go użytkować, powinna zależeć decyzja, jaki garaż wybudować. Również ta kwestia jest pełna absurdów związanych z różnicami w wysokości podatku od nieruchomości.

Które z powyższych rozwiązań jest bardziej ekonomiczne?

Z wyższymi kosztami musi liczyć się osoba, która zdecydowała się na garaż wolnostojący. Zgodnie z przepisami tego typu garaż należy do budynków pozostałych. W tym wypadku stawka podatku może wynosić nawet 7,90 zł/m2. Nieco niższa stawka obowiązuje dla garażu, który wybudowano osobno, lecz prawnie uznawany jest za przynależący do budynku mieszkalnego. Są to stawki rzędu 5 zł.

Podczas gdy stawka garażu w bryle budynku miejsca zamieszkania to stawka przewidziana dla budynku mieszkalnego i nie przekracza wartości kilkudziesięciu groszy, w 2021 roku było to 0,79 zł/m2. W przypadku garaży, które nie są zwolnione od podatku, różnica w kwocie podatku może być zauważalna dla portfela właściciela.

Najbardziej kosztowne stawki obowiązują garaż w bryle domu, który jest wykorzystywany w celach działalności gospodarczej, taki garaż w tym wypadku posiada osobną księgę wieczystą. W tym wypadku są to kwoty rzędu ponad dwudziestu złotych. Stawki wartości kilkunastu złotych obowiązują w przypadku garażu, który stanowi część domu, a jest w nim prowadzona działalność dotycząca sprzedaży materiałów siewnych.

Podatek za garaż: Korzystny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Po zmianach w prawie, dotyczącym ustalania przez gminy osobno stawki, którą mieliby opłacać deweloperzy za posiadanie miejsc postojowych w hali garażowej. Od wielu lat wyroki wojewódzkich sądów w tej sprawie były na niekorzyść deweloperów. Takie przepisy prawne były jednak nadużywane przez samorządowców.

Postawę taką argumentowano faktem, iż zgodnie z nowelizacją ustawy, która wystąpiła w 2016 roku, hala garażowa nie należy już do budynku mieszkalnego i powinna być opodatkowana zgodnie ze znacznie wyższą stawką dotyczącą budynków sprzedaży.

Jednak zgodnie z wyrokiem sądu nowelizacja dotycząca konieczności wydania osobnej decyzji odrębnym właścicielom miejsc postojowych w hali, nie sprawia, iż nie uznaje się jej za część budynku mieszkalnego.

Opisywany wyrok wojewódzki argumentował, iż miejsca garażowe, ani nie są użyczane innym podmiotom, ani nie można ich uznać za środek trwały. Co jest równoznaczne z niemożnością uznania, że w hali garażowej prowadzona jest działalność firmy. Wcześniejsze wyroki w tej sprawie wymuszały na deweloperach konieczność opłacenia podatku od nieruchomości za garaż w wysokości najwyższej stawki. Praktyki takie były często wykorzystywane w największych miastach kraju.

Podatek za garaż – zwolnienie

Podstawowym zwolnieniu od podatku podlegają garaże rozumiane jako budowle, które mają powierzchnie nieprzekraczającą 35 m2 i są uznawane w tej sytuacji, jako część architektury ogrodowej. Inne zwolnienia dotyczą głównie rodzaju działalności wykonywanej w danym garażu. Zwolnionym od tego podatku od nieruchomości są garaże, w których prowadzona jest m.in.działalność leśna, mająca na celu edukację dzieci, jak również na rzecz organizacji non-profit.

W jakiej formie można rozliczyć się z podatku od garażu?

Ze względu na fakt, iż podatek od garażu należy do grupy podatków do nieruchomości, warto się z niego rozliczyć na analogicznych zasadach. W zależności od tego, czy podatek opłacany przez osobę prawną, czy fizyczną oraz wysokości opodatkowania, istnieją 3 sposoby, w jaki należy się rozliczać.

Podatek ten często nie przekracza kwoty 100 zł. W takim wypadku osoba fizyczna uiszcza jednorazową opłatę. Gdy kwota ta jest wyższa, obowiązują 4 równe raty. Opłaty te dla osób prawnych są nieco bardziej rozłożone w czasie. Osoba prawna zobowiązana jest przez 12 miesięcy opłacać równe raty. Przewidziana ilość rat dotyczy osób posiadających garaż przez cały rok. Postawienie garażu w środku roku kalendarzowego jest równoznaczne z mniejszą ilością rat.

Prawo obejmujące podatek za garaż jest zawiłe

Wiele podatników doświadcza na co dzień problemów spowodowanych niedostateczną wiedzą dotyczącą tego podatku. Właściciele bywają zaskoczeni wielkościami różnic w wysokości podatku w zależności od rodzaju takiego garażu. Nie ulega wątpliwości, że prawo to jest pełne absurdów i nie zawsze zrozumiałe dla posiadaczy garaży. Gruntowna wiedza w tym zakresie pozwoli uchronić osoby planujące budowę garażu od niemiłego zaskoczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.