Kobieta ypełnia deklaracje na podatek rolny
Kategorie:

Deklaracje na podatek rolny – co trzeba wiedzieć?

Avatar
Opublikowane przez Redakcja

Spłaca się go w kilku ratach w ciągu roku, nierzadko ma nieoczywisty charakter, a jego wysokość jest mocno podyktowana prawami rynku… Podatek rolny, bo o nim mowa, oraz deklaracje na podatek rolny nie są kwestią oczywistą. Ta danina cechuje się pewną specyfiką, którą warto poznać, aby uniknąć błędów w rozliczeniach. Dowiedz się, jak opłacić podatek rolny na czas, co powinieneś wiedzieć o deklaracji na podatek i terminie płatności.

Wszelkie niezbędne druki i informacje o podatku rolnym znajdziesz w sieci – przykładem są deklaracje na podatek rolny dr-1 czy deklaracja ir-1.

Podatek rolny – kogo dotyczy?

Kogo dotyczy obowiązek podatkowy w przypadku podatku rolnego? Do uiszczenia tej opłaty zobowiązany jest każdy właściciel gruntu rolnego, ale nie tylko on. Przepisy obligują do takiego działania również osoby, które prawnie nie są właścicielami gruntów oraz użytkowników wieczystych. Obowiązek podatkowy obejmuje również posiadaczy gruntów Skarbu Państwa oraz dzierżawców gruntów, którzy objęci są ubezpieczeniem społecznym rolników.

Opodatkowaniu podlegają między innymi:

  • grunty orne różnego typu,
  • sady,
  • pastwiska i łąki,
  • ogródki,
  • grunty z zabudową gospodarczą do prowadzenia działalności rolniczej,
  • grunty zadrzewione, inne niż lasy i sady,
  • stawy rybne,
  • rowy melioracyjne.

Kto jest zwolniony z podatku rolnego? Takie udogodnienie dotyczy głównie właścicieli gruntów zadrzewionych, zakrzewionych i tych o niskiej klasie rolniczej.

Ile wynosi podatek rolny?

Wysokość podatku rolnego jest wyliczana na podstawie wysokości osiąganego przychodu oraz powierzchni posiadanego gospodarstwa przekraczającej hektar, a każda z osób opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. Ustalenie dokładnej kwoty wcale nie jest jednak łatwe. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na sposób jego wyliczania.

Podatek rolny jest ustalany każdego roku na nowo przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i stanowi równowartość ceny skupu 2,5 kwintala żyta w przeliczeniu na każdy hektar gruntu należący do właściciela, a jednocześnie podatnika. Pod uwagę brana jest także klasa użytkowa, rodzaj gleby oraz powierzchnia.

Ważne, aby początkową należność opłacić w terminie płatności pierwszej raty. Deklaracja na podatek rolny składana jest do 15 stycznia każdego roku, a płatność podzielona na cztery raty rozłożone na przestrzeni czasu trwania obowiązku podatkowego: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Przekroczenie ustalonych terminów może doprowadzić do pojawienia się kontroli podatkowej.

Co trzeba wiedzieć o deklaracji na podatek?

Opłacony podatek rolny dotyczy dwóch kategorii podatników, z których każda ma swoją deklarację: 1. deklaracja na podatek to deklaracja DR-1 dla osób prawnych, a 2. – deklaracja IR-1 dla osób fizycznych. Obowiązek zapłaty powstaje w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym grunt zmienił właściciela, a osoby fizyczne muszą o takiej zmianie poinformować władze samorządowe w przeciągu 14 dni. U osób prawnych termin złożenia deklaracji na podatek rolny upływa zawsze 15 stycznia danego roku.

Deklaracje dla rolników – tradycyjnie czy przez internet?

Podobnie jak wszystkie inne podatki, także i ten można opłacić na dwa sposoby:

  • w formie tradycyjnej, w odpowiednim administracyjnie urzędzie,
  • drogą internetową – poprzez deklarację w formie online.

Wersja online jest zdecydowanie szybsza i bardziej wygodna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.