moneta na dłoni
Kategorie:

Źródła finansowania działalności gospodarczej

Finansowanie działalności gospodarczej warunkuje, nie tylko istnienie i działanie przedsiębiorstwa, lecz także tworzy perspektywy jego rozwoju. Choć wyróżnia się różne formy finansowania działalności oraz opłacanie bieżącej działalności firm, to w dużej mierze ostateczna struktura finansowania uzależniona jest od kilku czynników – w tym od wielkości danej organizacji. W artykule przedstawione zostaną najpopularniejsze źródła finansowania działalności gospodarczej, z których korzystają małe i duże przedsiębiorstwa. Dostępne źródła finansowania działalności gospodarczej dają wiele możliwości przedsiębiorcom.

Jakie źródła finansowania działalności gospodarczej wybrać? Czy kapitał własny na pokrycie bieżącej działalności i rozwój firmy to dobra opcja?

Najpopularniejszym źródłem finansowania działalności gospodarczej dla Polskich przedsiębiorstw jest kapitał własny. Opłacanie bieżącego funkcjonowania oraz inwestowanie za pomocą środków własnych, niesie za sobą wiele zalet, z czego chcą skorzystać zarządzający.

Po pierwsze, kapitał ten jest stabilny, a przedsiębiorca może zaangażować go do finansowania swojej działalności na tak długi okres, jaki uzna za stosowny. Ponadto, w odróżnieniu od środków zewnętrznych, własny kapitał, niesie za sobą mniejsze ryzyko – nie trzeba opłacać z jego tytułu odsetek, czy zwracać go w ustalonym z góry terminie. Okazuje się jednak, że w Polsce stale rośnie odsetek firm, które decydują się na pozyskiwanie kapitału z zewnątrz. Jakie stoją przed nimi możliwości? Jakie źródła finansowania działalności gospodarczej powinni rozważyć?

Finansowanie zewnętrzne, czyli kredyt bankowy dla przedsiębiorców

Jednym z popularniejszych zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej jest kredyt bankowy. Przedsiębiorcy, decydują się na to źródło finansowania działalności gospodarczej, pomimo surowej polityki banków i ryzyka, jakie niesie za sobą ten kapitał. Po kredyt bankowy, jako źródło finansowania działalności gospodarczej, najczęściej sięgają średnie przedsiębiorstwa, pokrywając z jego środków potrzeby rozwojowe oraz działalność bieżącą.

Rodzaje kredytów bankowych

Wśród produktów oferowanych przedsiębiorcom przez banki, wyróżnić można kredyty inwestycyjne, obrotowe, czy na zakup środków trwałych. Choć ich uzyskanie wiąże się zwykle ze złożeniem skomplikowanej dokumentacji, w tym sprawozdań finansowych firmy, to dla jednostek z sektora MSP jest to niekiedy jedyna możliwość, na pokrycie kosztów związanych z rozwojem.

Inne możliwości finansowania zewnętrznego

rozwój firmy
Źródło: Pixabay.com

Poza kredytem bankowym, przedsiębiorcy mają także inne możliwości na pozyskanie kapitału zewnętrznego. Są to między innymi:

  • Leasing, jako źródło finansowania działalności gospodarczej. Jest to zawarcie umowy, na mocy której firma otrzymuje od leasingodawcy pewien środek trwały lub wartości niematerialne i prawne, za co musi ponieść ustaloną opłatę; choć koszty związane z leasingiem zwykle przewyższają opłaty kredytowe, to przedsiębiorcy mogą dzięki tej formie finansowania swojej działalności uzyskiwać korzyści podatkowe, czy bilansowe.
  • Faktoring, jako źródło finansowania działalności gospodarczej. Polega na wykupie przez bank, bądź inną instytucję, nieprzeterminowanych wierzytelności handlowych danej jednostki. Zwykle wykupowi podlegają krótkoterminowe należności od kontrahentów – bank przekazuje przedsiębiorcy kapitał w kwocie odpowiadającej danej wierzytelności (po odpowiednich potrąceniach), a sam zajmuje się ściąganiem jej od właściwego kontrahenta firmy.
  • Forfaiting, jako źródło finansowania działalności gospodarczej. Faktoring jest z kolei instrumentem służącym do finansowania handlu międzynarodowego. Choć jest to jedna z bardziej skomplikowanych form pozyskiwania kapitału zewnętrznego, to z faktoringu korzysta wielu przedsiębiorców, zawierających transakcje na rynku międzynarodowym. W uproszczeniu powiedzieć można, że forfaiting polega dyskontowaniu i redyskontowaniu wierzytelności przez bank, zwykle po zabezpieczeniu ich przez bank importera.

Co z funduszami dla tak zwanych „start-upów”? Czy możemy je traktować jako źródła finansowania działalności gospodarczej?

Nie można zapominać także o specjalnych funduszach dla firm „start-upów”, które wspierają ich funkcjonowanie już w pierwszych miesiącach działalności. Dotacji udzielać mogą w tym wypadku nie tylko banki, lecz także inwestorzy prywatni, którzy widzą w danej działalności potencjał. Wielkim zainteresowaniem posiadaczy kapitału cieszą się zwłaszcza firmy stawiające swoje pierwsze kroki w branży informatycznej, czy technologicznej.

O czym warto pamiętać przy wyborze źródła finansowania działalności gospodarczej ?

Mimo wielu źródeł finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorcy pamiętać muszą, że to w dużej mierze, od ich sposobu zarządzania zależeć będzie przyszłość firmy. Innymi czynnikami mającymi wpływ na powodzenie działalności są warunki rynkowe, zmieniająca się konkurencja, czy innowacje wprowadzane do branży. Solidny kapitał i zmysł zarządczy są jednak elementami, które pomóc mogą firmom rozwijać się nawet w najbardziej turbulentnym otoczeniu.

Artykuł napisał:
Alicja Danowska – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, publicysta

Źródło:

  • https://repozytorium.uph.edu.pl/bitstream/handle/11331/940/Brodowska-Szewczuk_Zrodla_finansowania_rozwoju.pdf?sequence=1.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.