Mężczyzna pracuje w ubezpieczeniach należności
Kategorie:

Jak działa ubezpieczenie należności?

Avatar
Opublikowane przez Redakcja

Ubezpieczenie należności (nazywane także ubezpieczeniem kredytu kupieckiego) to coraz częściej wybierane przez przedsiębiorców zabezpieczenie w przypadku braku płatności ze strony kontrahenta. Podpisanie umowy ubezpieczenia z firmą specjalizująca się w ubezpieczeniach finansowych ochroni przedsiębiorstwo przed ryzykiem kredytowym i utratą cennej płynności finansowej. Na czym polega ubezpieczenie należności i kto może z niego skorzystać?

Czym jest ubezpieczenie należności?

Każda transakcja dokonywana pomiędzy przedsiębiorcą i kontrahentem wymaga obopólnego zaangażowania i zaufania. Niestety często mamy do czynienia z sytuacją, szczególnie w przypadku sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności (w kredycie kupieckim), w której kontrahent nie spłaci swoich zobowiązań w umówionym terminie. Takie zdarzenie bardzo mocno wpływa na prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa, powodując trudności finansowe, problemy z bieżącymi opłatami, a w ich konsekwencji liczne straty.

Ubezpieczenie należności jest ochroną ubezpieczeniową świadczoną przez wyspecjalizowane w tym kierunku firmy. Ogólne warunki ubezpieczenia obejmują przede wszystkim zbieranie informacji na temat kontrahentów i ich finansów. Ponadto z tytułu ubezpieczenia należności, ubezpieczyciel określa próg tzw. limitu kredytowego, do którego może zostać dokonana wypłata odszkodowania.

Mówiąc prościej, ubezpieczyciel analizuje stabilność finansową i zdolność kredytową partnerów biznesowych, z którymi wymiana handlowa objęta została ubezpieczeniem. Co więcej, w przypadku gdy kontrahent nie uiści zapłaty za zrealizowaną usługę lub sprzedaż towaru, a warunki ubezpieczenia należności zostały spełnione, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie do kwoty, jaką wynosi przyznany limit kredytowy polisy.

Korzystną ofertę ubezpieczenia należności znajdziesz w Coface — kliknij i sprawdź!

Na czym polega praca ubezpieczyciela należności?

Pracę ubezpieczyciela należności można podzielić na kilka kroków. Pierwszym z nich są działania podejmowane tuż po złożeniu przez klienta wniosku o ubezpieczenie dla kontrahenta. Ubezpieczyciel musi wówczas dokonać weryfikacji klientów i ustalić maksymalną kwotę limitu kredytowego. Po podpisaniu umowy ubezpieczenia należności, ubezpieczyciel na bieżąco analizuje sytuację kontrahentów, zapewniając swoim klientom dodatkową ochronę finansów, np. sugerując ograniczenie zaangażowania. Warto zaznaczyć, że limity kredytowe mogą zostać zwiększone na wniosek klienta, o ile sytuacja finansowa kontrahenta na to pozwala.

Gdy klient wyśle towary lub zrealizuje usługi dla swojego odbiorcy, a ten nie uiści za nie opłaty z tytułu kredytu kupieckiego, wówczas ubezpieczający może zgłosić do ubezpieczyciela przeterminowanie należności i zlecić ich dochodzenie. Zadaniem ubezpieczyciela są działania windykacyjne, mające na celu wezwanie klientów do zapłaty i skierowanie sprawy na drogę sądową. Ubezpieczający może liczyć na pomoc prawną ze strony ubezpieczyciela. Windykacja należności zazwyczaj odbywa się bez dodatkowych opłat i pozwoli odzyskać przynajmniej część zadłużonych należności, co w znacznym stopniu wykluczy straty.

Po podjęciu działań windykacyjnych oraz gdy klient prześle do ubezpieczyciela potrzebny dokument do likwidacji szkody, a warunki ubezpieczenia zostały spełnione, ubezpieczyciel zapewnia finansowanie strat i wypłaca odszkodowanie do wysokości limitów ustalonych w umowie polisy.

Kto może skorzystać z ubezpieczenia należności?

Ubezpieczenie należności to rodzaj wsparcia oraz forma zabezpieczenia dla każdego rodzaju przedsiębiorstw, realizujących zlecenia o podwyższonym ryzyku niewypłacalności klientów. Z ubezpieczenia mogą więc skorzystać:

  • Małe przedsiębiorstwa, które dopiero rozpoczynają działania w dowolnym obszarze gospodarki i chcą zapewnić sobie ochronę w zarządzaniu należnościami.
  • Średnie przedsiębiorstwa, które mają określony plan działania i chcą dążyć do oczekiwanych efektów bez martwienia się o przestój w finansach.
  • Duże i międzynarodowe korporacje, które działają na wielką skalę i chcą uchronić się przed brakiem płatności zobowiązań ze strony kontrahenta.

Zalety ubezpieczenia należności

Ubezpieczenie należności jest przede wszystkim pozytywnie postrzegane przez różnego rodzaju instytucje finansowe. Poprawia ono zdolność kredytową przedsiębiorstwa, dzięki gwarancji płynności finansowej. Co więcej, takie ubezpieczenie, dzięki stałemu kontaktowi z ubezpieczycielem, informującym o zmianach w finansach kontrahentów, pomaga w podejmowaniu decyzji związanych z następnymi transakcjami. Warto zaznaczyć, że ubezpieczenie należności pozwala oszczędzić czas i zniwelować wydatki związane z samodzielną analizą sytuacji kontrahentów.

Czy ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania?

Podczas podpisywania umowy polisy, ubezpieczyciel podpisuje także gwarancje ubezpieczeniowe, które są zobowiązaniem do wypłaty świadczenia na rzecz klienta. Istnieje jednak kilka sytuacji, których ubezpieczenie może nie obejmować lub nie kwalifikują się one do wypłaty odszkodowania. Są to:

  • Dalsza współpraca klienta z kontrahentem, pomimo braku płatności za świadczone usługi lub sprzedaż towarów.
  • Brak pełnej dokumentacji wierzytelności.
  • Niezgłoszenie sprawy w ustalonym terminie.
  • Podejmowanie przez ubezpieczającego działań „na własną rękę” bez konsultacji z ubezpieczycielem.
  • Zatajenie przed ubezpieczycielem informacji niezbędnych do prawidłowej oceny ryzyka współpracy z kontrahentami.
  • Wygaśnięcie umowy ubezpieczenia.

Jakie inaczej zabezpieczyć się niewypłacalnością klienta?

Poza weryfikacją kontrahentów i ubezpieczeniem należności warto skorzystać także z usługi faktoringu, która często jest dobrym rozwiązaniem, zapewniającym firmie płynność finansową. Faktoring polega na przekazywaniu faktorowi faktur, który opłaca je przed uiszczeniem opłat przez samego kontrahenta. To nic innego jak wykupywanie faktur przez faktora, który od razu po złożeniu dokumentów wypłaca klientowi zazwyczaj kwotę około 80-90% wartości faktury. Pozostała kwota jest wypłacana po otrzymaniu przez faktora pełnej zapłaty od kontrahenta firmy.

Innym sposobem dbania o ciągłość dochodów w firmie jest pobieranie przedpłaty od odbiorcy usług. Zazwyczaj wynosi ona określony procent od końcowej ceny na fakturze. Rzetelny i godny zaufania partner biznesowy nie powinien sprawiać problemów z zapłatą, jednocześnie umożliwiając swojemu kontrahentowi bezproblemowe opłacenie bieżących kosztów.

Podsumowanie

Ubezpieczenie należności to cenna usługa, zabezpieczająca przedsiębiorców przed niepotrzebnym stresem i stratami związanymi z niewypłacalnością kontrahentów. Płynność finansowa to podstawa prawidłowego funkcjonowania całej firmy, dlatego warto skorzystać z usług doświadczonych specjalistów, którzy sprawnie zweryfikują partnerów biznesowych i wspomogą firmę w przypadku ich niewypłacalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.