Mężczyźni rozmawiają o funduszu inwestycyjnym zamkniętym
Kategorie:

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte – czym są, co warto o nich wiedzieć?

Avatar
Opublikowane przez Redakcja

W poszukiwaniu formy inwestowania odpowiadającej indywidualnym wymogom warto wziąć pod uwagę fundusze inwestycyjne, których uczestnikami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. W tym obszarze wyróżnia się m.in. Fundusze Inwestycyjne Zamknięte.

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte – co to jest?

Jak wyjaśniają eksperci z Prosper Capital, Fundusze Inwestycyjne Zamknięte to jeden z trzech rodzajów funduszy inwestycyjnych, które zostały wymienione w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Najczęściej porównuje się je do Funduszy Inwestycyjnych Otwartych. Kluczowa różnica pomiędzy nimi jest taka, że uczestnicy FIO otrzymują jednostki uczestnictwa, natomiast uczestnicy FIZ dostają certyfikaty Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych. Celem FIZ jest pomnażanie kapitału – nie jest do tego potrzebna specjalistyczna wiedza na temat rynków finansowych. Fundusze Inwestycyjne Zamknięte mają prawo do udzielania pożyczek pieniężnych i papierów wartościowych oraz do udzielania poręczeń i gwarancji.

 Jakie są rodzaje Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych?

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte dzielą się na dwie podstawowe kategorie, a mianowicie na fundusze:

  • publiczne, które emitują certyfikaty dopuszczone do obrotu publicznego,
  • niepubliczne, które emitują certyfikaty niedopuszczone do obrotu publicznego.

Zasady działania konkretnego funduszu określa jego statut. Dokument ten wskazuje także, czy dany fundusz ma charakter publiczny czy niepubliczny.

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte – jakie przedmioty inwestowania?

Głównymi przedmiotami inwestowania Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych są: różnego rodzaju papiery wartościowe, wierzytelności (z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych z odstępstwami określonymi przepisami), waluty, instrumenty pochodne, pochodne prawa majątkowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Oprócz tego dopuszczalnymi przedmiotami inwestowania są też: depozyty bankowe, użytkowanie wieczyste, lokaty we własność lub współwłasność oraz depozyty bankowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.