Ochrona pieniedzy przed wzrostem inflacji
Kategorie:

Dobry instrument do ochrony przed inflacją

Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych jest jednym z okrętów flagowych Skarbiec TFI SA, jednego z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce.

Ten produkt inwestycyjny nie jest adresowany do wszystkich inwestorów, raczej do tych bardziej wyrobionych, znających już nieco specyfikę rynku kapitałowego i godzących się na podwyższone ryzyko. A przede wszystkim do tych, którzy mają dłuższy horyzont czasowy, czyli inwestują pieniądze nie na kilka miesięcy, rok, ale przynajmniej na trzy lub cztery lata.

Subfundusz inwestuje w akcje spółek, które w opinii zarządzających mają szansę rozwinąć swój biznes szybciej niż konkurenci i jeśli nie zdominować rynku, to przynajmniej „wykroić” dla siebie jego największą i najbardziej lukratywną część. Na „celowniku” zarządzających Skarbca TFI są zarówno polskie spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jak i spółki zagraniczne będące liderami w swoich krajach.

Zarządzający tym subfunduszem mogą się pochwalić nie lada sukcesami, bo w 2021 roku Skarbiec Spółek Wzrostowych został uznany przez „Gazetę Giełdy Parkiet” za najlepszy polski fundusz spółek zagranicznych. Ten sukces jest efektem przede wszystkim dobierania do portfela starannie wyselekcjonowanych spółek.

Wydaje się, że obecnie jest dobry moment, aby zainwestować w subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych, bo po spadkach na światowych giełdach jednostka uczestnictwa subfunduszu jest najtańsza od kwietnia 2021 roku. Giełdy powoli, ale dźwigają się z przeceny z przełomu roku, a prognozy na kolejne miesiące są dość optymistyczne. Po pierwsze, pandemia Covid-19 coraz wyraźniej się cofa, co powinno rozruszać gospodarki krajów Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych, a ponadto powoli, ale systematycznie likwidowane są trudności w globalnych łańcuchach dostaw.

Problemem pozostają wysokie ceny energii oraz inflacja. Ta ostatnia w przypadku spółek z portfela subfunduszu Skarbca Spółek Wzrostowych nie powinna jednak odgrywać bardzo znaczącej roli. W portfelu są bowiem firmy o ugruntowanej pozycji rynkowej, mające dużą zdolność do przerzucania wyższych kosztów produkcji na klientów. Tak więc Skarbiec Spółek Wzrostowych może stanowić dla inwestorów dobry parasol chroniący ich oszczędności przed inflacją.

Zastrzeżenia prawne

Niniejsze opracowanie nie stanowi także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego. Niniejsze opracowanie nie stanowi także jakiejkolwiek innej porady w szczególności prawnej bądź podatkowej.

F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.