Mężczyzna rozmawiającyz pracownicą o przedłużeniu umowy
Kategorie:

Na czym polega przedłużanie umów o pracę?

Obecnie pracodawcy najczęściej zatrudniają pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych. Jeżeli jednak przyjmują nowych podwładnych oferując umowę o pracę, jest to zazwyczaj umowa na czas określony. Oznacza to, że pracownik jest zatrudniany jedynie na konkretny okres czasowy. Nie zawsze jednak pracodawca rozstaje się z nim po upływie terminu, w którym umowa wygasła. Dlaczego tak się dzieje i na czym polega przedłużanie umów o pracę?

Dlaczego pracodawcy zatrudniają na czas określony? Czy przedłużanie umów o pracę jest problematyczne?

Bardzo często pracodawcy traktują umowę na czas określony, jako okres próbny. Co prawda umowa na okres próbny w Polsce może wynosić maksymalnie 3 miesiące, jednak pracodawcy często wykorzystują tę lukę prawną, pomijając określenie okresu próbnego w umowie. Chcąc przetestować pracownika na jego nowym stanowisku pracy, zatrudniają go na kilka miesięcy. Umowa na czas nieokreślony jest trudna do rozwiązania, jeśli nie zachodzą ku temu ważne przesłanki.

Pracodawca chcąc ją rozwiązać, musi również poinformować pracownika, co jest tego powodem. Dlatego prościej jest zawrzeć umowę na czas określony. Jeżeli nowy podwładny się nie sprawdzi, będzie można pożegnać się z nim bez żadnych problemów. W przypadku, gdy powierzone mu zadania, będzie wykonywał prawidłowo, tuż przed końcem umowy, można mu wręczyć kolejną. Rozwiązanie takie z pewnością satysfakcjonuje właścicieli firm. Jest jednak dobre również dla pracowników. Przede wszystkim jest to wciąż umowa o pracę. Podlega więc ona konkretnym przepisom prawnym. W przeciwieństwie do umów cywilnoprawnych. Pracownik, nie zadowolony ze swojego miejsca pracy, może również nie zgodzić się na jej przedłużenie. Zatem obie strony mogą być zadowolone z takiego rozwiązania i wspólnie zdecydować o umowie na czas nieokreślony.

Jak odbywa się przedłużanie umów o pracę?

Umowy na czas nieokreślony nie trzeba przedłużać. Jak sama nazwa mówi, nie ma ona konkretnego terminu rozwiązania. Przedłużenie umowy dotyczy więc tej, która zawierana jest na czas określony. Oznacza to, że zarówno pracownik, jak i pracodawca, tuż przed terminem jej rozwiązania, muszą podjąć decyzję co dalej. Jeżeli zdecydują o kontynuowaniu swojej współpracy, powinni przystąpić do podpisania odpowiednich dokumentów. Zdarza się, że umowa na czas określony zostaje przedłużona automatycznie lub ustnie. W przypadku ustnych ustaleń, warto jednak zadbać o ich papierowe potwierdzenie. Wielokrotnie zdarza się, że pracodawcy wycofują się z wcześniejszych ustaleń, podważając słowa podwładnych. Dochodzi wtedy do konfliktów i długiej walki o swoje prawa. Dlatego podejmując się dalszej współpracy, zadbajmy o swój spokój i kulturalnie, lecz stanowczo, poprośmy przełożonego o podpisanie umowy w formie papierowej.

Co jeśli minął termin umowy, a nie dostałem kolejnej umowy?

Zdarza się, że pracownik zatrudniony w oparciu o umowę na czas określony, nie otrzymuje jej kontynuacji. Jeżeli zbliża się termin domniemanego zakończenia współpracy, brak informacji może powodować napięcie. Osoba zatrudniona na czas określony, zapewne zastanawia się, czy powinna szukać już nowego miejsca pracy, czy pracodawca przewidział dalszą współpracę. Aby rozwiać swoje wątpliwości, podwładny może wystąpić do przełożonego z wnioskiem o przedłużenie umowy. Jest to rodzaj inicjatywy, który nie tylko rozwieje nasze wątpliwości. Taki krok spowoduje również, że pracodawca przekona się, iż zależy nam na pracy i jesteśmy zdecydowani, żeby w niej pozostać.

Co powinno się znaleźć we wniosku o przedłużanie umów o pracę?

Przedłużenie umowy o pracę
Źródło: Freepik.com

Pisząc wniosek o przedłużenie umowy na czas określony, musimy pamiętać o kilku szczegółach. Przede wszystkim zwracamy się z nim bezpośrednio do naszego pracodawcy. Dlatego ważne jest, by nasze podanie miało prawidłowy ton. Nie zapominajmy o zwrotach grzecznościowych i oficjalnych. Oprócz tego wniosek powinien zawierać;

  • Datę i miejsce sporządzenia pisma, umieszczone w prawym, górnym rogu kartki.
  • Pełne dane pracownika, umieszczone nieco niżej, po stronie lewej.
  • Dane pracodawcy, przeciwlegle do danych pracownika.
  • Tytuł, czyli „Podanie o przedłużenie umowy na czas nieokreślony”.
  • Opis, który uargumentuje chęć dalszej współpracy. Dobrze, aby w tym miejscu opisać nasze zaangażowanie i przypomnieć pracodawcy o naszym doświadczeniu oraz kompetencjach.
  • Podpis opatrzony zwrotem grzecznościowym.

Ile może trwać umowa na czas określony?

Umowa na czas określony podlega przepisom prawnym. Określają one zasady jej trwania i przedłużania. W związku z nimi pracownik otrzymuje pewność, że jego umowa na czas określony, nie będzie trwała latami. Maksymalny okres, w którym pracownik może być związany z jednym pracodawcą, na podstawie umowy na czas określony, to 33 miesiące. Czas ten nie może być jednak dobrowolnie dzielony. Co to oznacza? Że pracodawca nie może przedłużać nam umowy na czas określony, na przykład co 2 miesiące. Dlaczego? Ponieważ po trzech umowach na czas określony, kolejne przedłużenie będzie już wymagało umowy o pracę. Limity te nie obowiązują w przypadku osób, które zatrudnienie otrzymały w ramach zastępstwa lub przy pracach sezonowych i dorywczych.

Rozwiązanie umowy na czas określony

Umowa na czas określony może wygasnąć automatycznie. Jeśli z dniem jej zakończenia pracodawca nie podpiszę z pracownikiem nowej umowy, a ten przestanie wykonywać swoje obowiązki, umowa zwyczajnie dobiega końca. Zdarza się jednak, że pracownik chcę zrezygnować z zatrudnienia, jeszcze przed planowanym jego zakończeniem. W takiej sytuacji musi złożyć wypowiedzenie. Wypowiedzenie umowy na czas określony wiąże się z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Długość okresu wypowiedzenia, uzależniona jest od długości zatrudnienia u aktualnego pracodawcy. Jak długo trwa okres wypowiedzenia?

  • w przypadku osób pracujących krócej niż 6 miesięcy, wynosi on 2 tygodnie,
  • jeżeli okres zatrudnienia trwał co najmniej 6 miesięcy, będzie to miesiąc,
  • gdy pracownik zajmuje swoje stanowisko od 30 miesięcy, jego okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

Koniec umowy, a ciąża

Przepisy prawne trochę inaczej traktują kobiety w ciąży. Ogólnie rzecz ujmując ciężarna jest chroniona przed zwolnieniem już od pierwszego dnia ciąży. Co jednak w przypadku umów, które wygasnąć powinny w konkretnym terminie?

Umowy na czas określony, zakończą się w ustalonym terminie, jeśli w momencie planowanego zakończenia współpracy, ciąża u podwładnej jest młodsza niż 12 tydzień. Jeżeli natomiast dzień rozwiązania umowy przypada w okresie, gdy ciężarna przekroczyła już 12 tydzień ciąży, umowa zostanie przedłużona. Przedłużenie umowy nastąpi automatycznie, a jej zakończenie będzie miało miejsce wraz z dniem porodu. Umowa przedłużona do dnia porodu nie obliguje jednak pracodawcy do jej ponownego wydłużenia.

Pracownica w takim przypadku, ma jednak prawo do zasiłku macierzyńskiego. Będzie on wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i będzie nosił nazwę „Zasiłku wypłacanego po ustaniu zatrudnienia”. Po okresie macierzyńskim pracodawca nie musi przyjmować podwładnej ponownie do pracy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.