Rolnik stoi na swoim polu
Kategorie:

Jak zostać rolnikiem zgodnie z prawem?

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób myśli o tym, jak zostać rolnikiem. Wpływ na takie zjawisko ma przede wszystkim kwestia korzyści finansowych wynikających z pełnienia takiego zawodu. Z roku na rok rolnicy mają możliwość otrzymywania coraz większych dotacji rządowych na prowadzenie swojej działalności rolniczej. Oprócz tego zarabiają także na tym, co uda im się wytworzyć. Osoba, która chce zostać rolnikiem, powinna posiadać do tego celu odpowiednią wiedzę oraz umiejętności. W związku z tym dobrym rozwiązaniem będzie podjęcie się podyplomowych studiów rolniczych.

Podyplomowe studia rolnicze

Na studiach tych można nauczyć się między innymi tego, jak zostać rolnikiem ekologicznym. W obecnych czasach bycie rolnikiem bez doświadczenia jest trudne. Trzeba również pamiętać o tym, że aby móc prowadzić działalność rolniczą należy być właścicielem nieruchomości rolnej. Przez działalność rolniczą trzeba rozumieć hodowlę, produkcję, ale też uprawę produktów rolnych. Kwestie te w sposób szczegółowy reguluje również ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. To właśnie w tym akcie prawnym zostało określone, co uznaje się za działalność rolniczą. Jest o tyle istotne, ponieważ od przychodów osiąganych z prowadzenia działalności rolniczej nie płaci się podatku dochodowego. Aczkolwiek prowadzenie takiego rodzaju działalności podlega też innym regulacjom, do których zalicza się ustawa o VAT. W związku z tym w niektórych sytuacjach należy się zarejestrować właśnie, jako taki rodzaj podatnika. Bycie rolnikiem to przede wszystkim styl życia, a nie wyłącznie zawód. Aby móc w odpowiedni sposób pełnić tę funkcję należy poświęcić temu dużą ilość swojego czasu.

Czy można zostać rolnikiem bez wykształcenia rolniczego?

Rolnikiem może zostać każda osoba. Natomiast trzeba pamiętać, że o wiele łatwiej jest prowadzić gospodarstwo rolne, gdy posiada się do tego celu odpowiednie predyspozycje oraz przygotowanie. Ziemię rolną także może nabyć każda osoba fizyczna zainteresowana takim zakupem. W naszym kraju stało się już tradycją to, że ziemia rolna jest przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Warto również zaznaczyć, iż statut rolnika wyraźnie określa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. W myśl tej ustawy rolnikiem określa się osobę, która dzierżawi, bądź posiada na własność ziemię rolną o powierzchni większej niż 300 ha. Jest tutaj także jeden warunek. Mianowicie taki, że działalność rolnicza musi być prowadzona w sposób samodzielny oraz jednoznaczny. Chodzi więc o to, aby osoba, która zajmuje się prowadzeniem gospodarstwa rolnego, podejmowała wszystkie decyzje w sposób samodzielny.

Osoby w sadzie przycinają dziewka
https://www.pexels.com/

W jaki sposób otrzymać status rolnika indywidualnego?

Osoba, która jest zainteresowana otrzymaniem statutu rolnika indywidualnego, powinna przez okres pięciu lat samodzielnie uprawiać ziemię rolną, bądź zamieszkiwać na terenie gminy, w której leży jej gospodarstwo. Oczywiście innym ważnym aspektem, który daje możliwość uzyskania takiego statutu, jest również posiadanie odpowiednich kwalifikacji rolniczych. W tym celu wiele osób decyduje się podjąć podyplomowe studia rolnicze. To najlepsza rada na to, jak zostać rolnikiem.

Wiele osób zapewne zadaje sobie pytanie, co daje status rolnika. Otóż posiadanie statutu rolnika upoważnia w szczególności do płacenia niższych składek ubezpieczenia społecznego. I to właśnie głównie z tego powodu rolnik jest ubezpieczony w KRUS, a nie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Osoba posiadająca status rolnika nie ma też obowiązku płacenia składki zdrowotnej. Oprócz tego otrzymuje różnorodne dofinansowania z Unii Europejskiej na prowadzenie swojej działalności. W 2021 dofinansowania na działalność rolniczą wynoszą około 210 euro na każdy hektar. Nic więc dziwnego, że tak duże grono osób decyduje się na to, aby zostać rolnikiem. Inną ważną informacją jest, że aby utrzymać ten status to podatek z dochodu tej działalności nie może przekraczać 3,2 tysiąca złotych.

W jaki sposób zdobyć kwalifikacje rolnicze?

Aby zdobyć kwalifikacje rolnicze, warto zapisać się na podyplomowe studia rolnicze. Aczkolwiek inną ważną kwestią jest również to, aby posiadać staż pracy w rolnictwie. Uważa się, że staż taki powinien wynosić minimum trzy lata. Trzyletni staż jest wymagany w stosunku do osób, które posiadają wykształcenie średnie. Z kolei w stosunku do osób, które posiadają wykształcenie zawodowe, wymaga się aby ich staż pracy w rolnictwie wynosił minimum pięć lat. Jak można w prosty sposób zauważyć jest wiele możliwości, aby zdobyć kwalifikacje rolnicze.

Wytyczne, które do tego uprawniają można zrealizować zarówno razem, jak i osobno. Należy więc w tym celu posiadać odpowiednie wykształcenie, bądź doświadczenie zawodowe. Dzieje się tak dlatego, ponieważ wykształcenie rolnicze uznaje się w większości przypadków za kwalifikacje rolnicze. W chwili obecnej Ministerstwo Rolnictwa uruchomiło aplikację suszową. Do najważniejszej kwestii odnoszącej się do aplikacji suszowej jest to, że za jej pośrednictwem rolnicy sami mogą zgłaszać szkody na swoich polach. Ciekawostką jest to, że aplikacja jest w stanie samodzielnie wygenerować wniosek do Agencji Rolnej przez co nie trzeba go składać wielokrotnie.

W jaki sposób założyć gospodarstwo rolne?

Jeżeli chodzi o kwestię związaną z zakładaniem gospodarstwa rolnego, to trzeba przede wszystkim powiedzieć, że niezwykle istotne jest posiadanie nieruchomości rolnej. Posiadanie nieruchomości rolnej daje nam możliwość swobodnego uprawiania ziemi. Nabycie nieruchomości rolnej może również nastąpić przez ojcowiznę. Należy zaznaczyć, że ziemię rolną może nabyć także taki podmiot fizyczny, który nie posiada statutu rolnika. Natomiast w tej sytuacji musi on uzyskać zgodę od dyrekcji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Instytucja ta jest zobowiązana do rzetelnego zbadania, czy taka osoba fizyczna posiada odpowiednie kwalifikacje rolnicze lub czy zamieszkuje na terenie danej gminy przez okres pięciu lat.

Co należy uznać, jako staż pracy w rolnictwie?

Za staż pracy w rolnictwie uznaje się przede wszystkim: podleganie ubezpieczeniu w KRUS, zatrudnienie w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę, jak również wykonywanie pracy w charakterze członka spółdzielni rolnej.

Jeżeli chodzi o ubezpieczenie KRUS to jest to nic innego, jak społeczne ubezpieczenie rolników. Ubezpieczenie takie obejmuje nie tylko rolników, ale również ich małżonków, dzieci oraz pomocników rolnika. Chodzi w tym przypadku o takich pomocników, którzy mają obywatelstwo polskie, bądź są uprawnieni do wykonywania pracy na terenie naszego kraju. Ważną informacją jest też to, że nie każda osoba, która jest w KRUS, może podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu. Do grona osób, które nie są do tego upoważnione zalicza się osoby, które podlegają pobieraniu renty strukturalnej. Pamiętajmy także, że aby zostać rolnikiem, niekoniecznie trzeba odziedziczyć ziemię po rodzicach. Można ją również samoistnie. W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na to, aby zostać rolnikiem. Gdyż niesie to ze sobą wiele wymiernych korzyści.

Jak zostać rolnikiem ekologicznym?

Rolnictwo ekologiczne każdego roku zyskuje coraz większą popularność. Aby zostać rolnikiem ekologicznym, należy przestrzegać zasad, wymogów oraz przepisów rolnictwa ekologicznego. W związku z tym każda osoba, która jest zainteresowana prowadzeniem takiego rodzaju działalności, powinna w sposób dokładny zapoznać się z obowiązującymi przepisami. W tym celu można skontaktować się z właściwym organem do spraw rolnictwa.

Ekologiczne rolnictwo
https://www.pexels.com/

Czym jest rolnictwo ekologiczne?

Przez rolnictwo ekologiczne należy rozumieć ogólny system zarządzania gospodarstwem, jak również produkcji żywności. Taki system łączy najbardziej korzystne dla środowiska praktyki i charakteryzuje się wysokim stopniem różnorodności biologicznej. Przy rolnictwie ekologicznym stosuje się wyłącznie najwyższe standardy upraw.

Każdy rolnik prowadzący rolnicze gospodarstwo ekologiczne musi posiadać odpowiedni certyfikat. Certyfikat taki otrzymuje się przez organ kontrolny, którego zadaniem jest sprawdzenie, czy dany podmiot stosuje się do przestrzegania przepisów Unii Europejskiej w zakresie produkcji rolnej. Prowadzenie takiego rolnictwa w dużej mierze sprzyja poprawie żyzności gleby i zachowaniu regionalnej równowagi ekologicznej.

Wszystkie przepisy Unii Europejskiej w tym zakresie mają za zadanie zapewnić odpowiednią produkcję towarów ekologicznych na terenie całej Unii. W sytuacji, gdy konsumenci mają pewność, że rolnicy stosują się do wszystkich zasad ekologii, to korzyści z tego tytułu płyną zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony.

Dlatego Unia Europejska w dalszym ciągu utrzymuje bardzo rygorystyczny system egzekwowania przepisów w tym zakresie. Dzięki temu ekologiczna produkcja rolna działa w sposób prawidłowy. Rolnicy po przeprowadzeniu kontroli otrzymują specjalne świadectwo, które mówi, że ich produkty są pochodzenia ekologicznego. Należy również zaznaczyć, że również importowana żywność podlega kontroli. Jest to potrzebne, aby zagwarantować konsumentom produkty pochodzenia ekologicznego, a uda się to wyłącznie przy zachowaniu wszystkich niezbędnych procedur.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.