Kobita w ZUSie przydziela zasiłek pogrzebowy
Kategorie:

Śmierć za granicą a zasiłek pogrzebowy w ZUS

Avatar
Opublikowane przez Redakcja

Niektóre kwestie dotyczące świadczenia z tytułu śmierci budzą wiele wątpliwości. Rodzina osoby, która zmarła podczas pobytu poza granicami kraju, zastanawia się, czy w dalszym ciągu przysługuje jej świadczenie ZUS. Niezbędne informacje dotyczące tego zagadnienia zostaną wyjaśnione w tym artykule.

Na jakich warunkach przyznawany jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy jest przyznawany najczęściej któremuś z członków rodziny, która zorganizowała pogrzeb osobie, której spełnia odpowiednie warunki. Może to być m.in.

  • osoba owdowiała,
  • dzieci zarówno własne, przysposobione, jak i adoptowana,
  • rodzice zarówno prawdziwi, jak i przybrani,
  • inni członkowie rodziny jak m.in. siostra, brat, dziadek, babcia lub wnuczęta.

W powyższym przypadku niezależnie od tego ile wyniósł koszt pogrzebu, osobie go organizującej przysługuje jednorazowe świadczenie w kwocie 4000 złotych. Zdarza się również, że pogrzeb organizowany jest przez osoby niespokrewnione, ani niespowinowacone. Wśród których można wymienić m.in. pracodawcę, przyjaciela, lub instytucje takie, jak: dom pomocy społecznej czy urząd gminy lub kilka z nich na raz. W tym wypadku osobie organizującej uroczystość pogrzebową przysługuje kwota zależna od kosztów poniesionych w związku z nią. Ta osoba lub jednostka może otrzymać maksymalnie kwotę 4000 złotych. Istnieje wiele kryteriów uprawniających osobę odpowiedzialną do pobierania wymienionej wcześniej kwoty. Należą do nich m.in. posiadanie przez zmarłego emerytury, renty, emerytury pomostowej lub ubezpieczenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W sytuacji, w której dojdzie do śmierci m.in. dziecka, zasiłek pogrzebowy w ZUS może być otrzymany, jeżeli któryś z członków rodziny spełnia wcześniej wymienione kryteria. Podstawowym terminem, po którym obowiązujące świadczenia będą przedawnione to 12 miesięcy po terminie śmierci. Istnieją również szczególne okoliczności jak niemożność identyfikacji zwłok. W tym wypadku po złożeniu odpowiednich dokumentów dodatkowych zasiłek będzie w dalszym ciągu ważny.

Zasiłek pogrzebowy w ZUS, a śmierć za granicą – czy przysługuje?

W sytuacji, w której osoba, która zmarła za granicą spełnia odpowiednie wymienione wcześniej warunki, osobie opłacającej koszty związane z pogrzebem oczywiście przysługuje zasiłek pogrzebowy w ZUS. Nie mniej jednak należy pamiętać, że świadczenie to dotyczy jedynie kosztów pogrzebowych. W przypadku organizacji  pogrzebu osoby, która zmarła za granicą, a uroczystość pochówku  organizowana jest na terytorium Polski, należy również sprowadzić ciało. W tej sytuacji, koszty transportu osoby zmarłej nie zostaną pokryte ze strony ZUSu. Śmierć osoby objętej zasiłkiem na terenie krajów Unii Europejskiej oraz tych, które należą do organizacji EFTA, jest traktowana przez ZUS na identycznych zasadach, jak w Polsce. Do dokumentacji można również dołączyć akt zgonu, który został wystawiony za granicą, jeżeli nie miał on statusu jednie tymczasowego. W innym wypadku akt ten sporządzony ma być w Polsce. Warto pamiętać o tym, że zasiłek przysługuje osobie odpowiedzialną za organizację pochówku niezależnie od jej miejsca zamieszkania. Osoba, która zmarła za granicą mogła tam mieszkać na stałe. Mimo to należy pamiętać, że aby po śmierci przysługiwał zasiłek pogrzebowy w ZUS, należy spełniać określone kryteria. Nie obejmuje ich m.in. świadczenie pracy i ubezpieczenie jedynie za granicą lub pobieranie emerytury na warunkach innego kraju należącego do UE. Zasiłek pogrzebowy będzie przysługiwał zawsze osobie, która jest ubezpieczona w określonym kraju, jeżeli oferuje on takie świadczenie. W sytuacji takich, jak śmierć podczas urlopu czy czasu wolnego spędzanego poza terytorium kraju członkom rodziny przysługuje zasiłek pogrzebowy ZUS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.