Zasady wywieszania flagi polski
Kategorie:

Kiedy wywieszać flagę i jakie są zasady wywieszania flagi państwowej?

Flaga to obok godła i hymnu jeden z symboli suwerennego państwa. Polska flaga to płat tkaniny w kształcie prostokąta o proporcjach boków 5:8. Składa się z dwóch poziomych równoległych pasów o tej samej szerokości. Górny ma kolor biały a dolny czerwony. W takim układzie flaga jest wywieszana na masztach. Dopuszczalne jest również wieszanie flagi w formie wstęgi pionowej tak, by kolor biały znajdował się po lewej stronie.

Kolory flagi są zgodne z narodowymi barwami Rzeczypospolitej Polskiej. Są one analogiczne do barw godła państwowego w postaci białego orła na czerwonym tle. Polska flaga może również występować w wariancie z godłem umieszczonym pośrodku białego pasa.

Fladze narodowej należy się szacunek! Kiedy wywieszać flagę?

Flaga państwowa podlega ochronie prawnej, gwarantowanej przez Konstytucję RP. Powinna być umieszczana zawsze w honorowym i godnym miejscu. W Polsce musi być wywieszana na pozycji uprzywilejowanej względem symboli innych państw oraz znaków organizacji uczestniczących w uroczystościach. Flagę Rzeczypospolitej Polskiej należy traktować z szacunkiem w czasie wywieszania, zdejmowania i przechowywania. Gdy ulegnie uszkodzeniu albo wypłowieje, powinno się wymienić ją na nową.

Kiedy wywieszać flagę i jakie są zasady wywieszania flagi państwowej?

Należy zapewnić jej dobrą widoczność o każdej porze dnia i nocy. Najgodniejszym sposobem eksponowania flagi jest umieszczenie jej na drzewcu lub maszcie. Na drzewcu powinna opadać swobodnie w dół i nie dotykać dolną krawędzią podłoża. Dzięki temu może powiewać na wietrze. Flaga na maszcie zawsze znajduje się na samym jego szczycie, z wyjątkiem okresu żałoby narodowej, kiedy jest opuszczona do połowy masztu.

Podczas świąt państwowych wciąganie flagi na maszt musi się odbywać w atmosferze spokoju i powagi. Funkcjonariusze służb mundurowych pozostają w pełnym umundurowaniu. Natomiast mężczyźni w ubraniach cywilnych są obowiązani do zdjęcia nakrycia głowy.

Lokowanie flagi we wnętrzach

Honorowym miejscem dla flagi jest prawa strona stołu prezydialnego, mównicy, czy sceny. Dla patrzących od frontu jest to strona lewa. Jeśli w uroczystości biorą udział przedstawiciele innego państwa, protokół dyplomatyczny zezwala na kurtuazyjny gest ustąpienia miejsca po prawej stronie fladze gości. Flagi innych państw powinny być w takim samym rozmiarze jak flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie flagi mają być umieszczone na tej samej wysokości, aby nie sugerować wyższości jednych państw nad drugimi.

W jaki sposób powinna być zawieszana flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej?

Na jednym drzewcu lub maszcie może się znajdować tylko jedna flaga. Flagę na maszt wciąga się energicznym, ale płynnym ruchem, natomiast opuszcza się powoli. Jeśli w uroczystych obchodach świąt państwowych uczestniczą oficjalni reprezentanci innych krajów, flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej jest wciągana jako pierwsza. O dalszej kolejności decyduje układ alfabetyczny.

Podczas żałoby narodowej flaga państwowa Rzeczypospolitej jest najpierw wciągana na szczyt masztu, a potem powoli opuszczana do jego połowy. Po zakończeniu żałoby, przy zdejmowaniu ponownie najpierw podnosi się ją do górnej części masztu, po czym opuszcza się na dół i zdejmuje. Flaga umieszczona na drzewcu jest w górnej części przewiązana kirem – czarną wstęgą zbliżoną długością do flagi.

Gdy flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej jest mocowana w pionie do masztu, kolor odpowiadający barwie Orła Białego powinien znajdować się przy maszcie.

Gdzie wywiesza się flagę?

Obowiązkowo flagi umieszczane są na dachach budynków, w których sprawowane są funkcje państwowe. Każdy obywatel może mieć flagę na maszcie przed swoim domem, wywieszoną z okna lub balkonu. Osoby prywatne nie mogą umieszczać flagi RP na szczycie budynku mieszkalnego. Flagi umieszcza się po prawej stronie wejścia do budynku, w którym działają instytucje samorządowe lub inne lokalne urzędy. Na stałe flagi Rzeczypospolitej Polskiej rozmieszczone są przed siedzibą Prezydenta RP, Sejmu, Senatu, Rady Ministrów.

W przestrzeni miejskiej flagi mogą znajdować się na rynkach, placach, wokół pomników upamiętniających narodowe wydarzenia. We wnętrzach wywieszanie flagi jest przyjęte w pomieszczeniach, gdzie odbywają się wizyty prezydenta lub premiera RP. Także konwenty ugrupowań partyjnych, spotkania dyplomatyczne, ważne halowe igrzyska sportowe.

Kiedy należy wywieszać flagę?

Kiedy wywieszać flagę
Źródło: Pixabay.com

Flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej może być wywieszana przez cały rok. Dla pokreślenia rangi świąt państwowych wywiesza się flagi w dniach obchodów. Organy administracji rządowej mają obowiązek eksponowania flagi RP także podczas obchodów historycznych rocznic.

W palcówkach oświatowych flagi eksponowane są podczas akademii szkolnych o charakterze patriotycznym. Ponadto w czasie egzaminów maturalnych, ślubowania pierwszych klas licealnych, święta Komisji Edukacji Narodowej lub obchodów związanych z patronem szkoły.

W ustawie o godle z dnia 20 lutego 2004 r. 2. maja został ustanowiony Dniem Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Niezależnie od ekspozycji flag na terenie danego miasta lub gminy, każdy obywatel czuje się w obowiązku do wywieszenia flagi przed domem. Podkreśla w ten sposób swój szacunek do barw państwowych. Biało-czerwone chorągiewki widzi się też na prywatnych pojazdach, w witrynach sklepów, na balkonie mieszkania znajdującego się w bloku osiedlowym.

Na obiektach użyteczności publicznej umieszczana jest flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej podczas odbywania się tam międzynarodowych kongresów naukowych. Jest ona na eksponowanym miejscu, obok flag krajów, z których pochodzą inni uczestnicy spotkania.

Flaga państwowa z godłem Rzeczypospolitej Polskiej

Flaga z godłem umieszczonym na górnym białym pasie nie może być używana przez zwykłych obywateli. Służy ona przedstawicielom RP w innych krajach. Umieszczona jest przed siedzibą ambasadora i konsula. Może się nią posługiwać attaché kulturalny promujący polską kulturę za granicą oraz inni ważni dyplomaci. W Polsce flaga taka używana jest przez Wojsko Polskie podczas wizyt gości zagranicznych. Jest również podnoszona na lotniskach cywilnych, kapitanatach  bosmanatach i jako morska bandera na jednostkach pływających.

Duma i patriotyzm

Coraz większa liczba obywateli umieszcza flagi w dni świąt państwowych przed domem lub w oknie swojego mieszkania. Świadczy to o identyfikowaniu się ze swoją ojczyzną i głębokim patriotyzmie. Odwołanie się do symboli państwowych podczas wydarzeń ważnych dla polskiego społeczeństwa podkreśla szczególną więź ze swoją wspólnotą.

Wyrazem szacunku dla flagi państwowej jest odpowiednie obchodzenie się z nią podczas użytkowania. Wydano nawet specjalny podręcznik użytkownika z instrukcją, odnośnie do wywieszenia flagi, jej przechowywania i utylizowania, gdy straci już swoje walory wizualne.

Szczególnie podkreślone jest, że zniszczonej flagi nie można wyrzucić w całości. Należy ją zniszczyć lub spalić, ale najpierw trzeba rozdzielić barwę białą od czerwonej. Wyjątek stanowią flagi o wartości historycznej, które trafiają do państwowych zbiorów muzealnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.