Interwencja po zawiadomieniu o przestępstwie
Kategorie:

Jak złożyć zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia?

Zdarza się, że są osoby, które wiedzą doskonale, że ktoś dopuścił się wykroczenia skarbowego lub wykroczenia innego typu, które na podstawie określonego artykułu kodeksu karnego, skarbowego lub nawet cywilnego podlega określonej karze. Wydawać by się mogło, że zgłaszania wykroczeń warto unikać. Jest to bowiem swego rodzaju donoszenie powodujące, że ktoś nie uniknie postępowania skarbowego lub postępowania karnego. Owszem, tak może być, że na skutek postępowania karnego, dana osoba będzie podlegać karze. Jednak nie powinno to nas zniechęcać do powiadamiania o podejrzeniu popełnienia wykroczenia.

Zawiadomienie o podejrzeniu wykroczenia lub przestępstwa często jest obowiązkiem

Warto pamiętać, że każdy, kto widzi popełnienie przestępstwa, co według kodeksu postępowania karnego oznacza po prostu, że jest tego świadkiem, musi powiadomić odpowiednie organy. Co więcej, jeżeli jest taka możliwość, jest zobowiązany do udzielenia pomocy ofiarom takiego zdarzenia. Te przepisy najczęściej kojarzone są z ruchem drogowym i wypadkami. Owszem, każdy wypadek w ruchu drogowym, świadek, który go widział, musi zgłosić. Jeśli tego nie zrobi, może i on podlegać karze. Tak samo podlegać karze może, jeśli ofiarom wypadku nie udzieli pomocy.

Zgłaszanie wykroczeń drogowych to nie wszystko

Przepisy mówiące o konieczności zgłaszania przestępstw, a często i wykroczeń, obowiązują także w innych obszarach życia. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do odpowiedzialności karnej i skazania danego człowieka na mocy określonych przepisów postępowania karnego. Jeśli więc jesteśmy świadkami przestępstw lub poważnych wykroczeń i chcemy uniknąć postępowania karnego za niepowiadomienie odpowiednich organów o tym, że byliśmy ich świadkami, czy też mamy na ich temat wiedzę, powinniśmy takie fakty zgłaszać. Zawiadomienie odpowiednich organów o podejrzeniu popełnienia wykroczenia lub przestępstwa nie jest trudne ani czasochłonne. I nie powinno mieć dla nas znaczenia, że sprawca tej sytuacji trafi przed sąd lub dostanie mandat. Zgłaszania wykroczeń nie powinno się więc pomijać.

Policjant skuwa kajdankami kobiete
https://www.pexels.com/

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia. Jak je złożyć?

Wiele zależy od konkretnego wykroczenia. Inaczej bowiem można postępować, jeśli ktoś dopuścił się wykroczenia skarbowego, inaczej zaś, jeśli chodzi o wykroczenie drogowe, za które można otrzymać mandat, a niekiedy nawet zakaz prowadzenia pojazdów.

Przepisy określają jednak jasno, że zgłaszania wykroczeń każdego typu można dokonywać po prostu na komisariacie Policji. Nawet jeśli temat dotyczy wykroczenia skarbowego lub wykroczenia innego rodzaju, to Policja podejmie decyzję co z tą sprawą zrobić. Przepisy zobowiązują policjantów do przekazania w takiej sytuacji sprawy konkretnym organom. Jeśli temat dotyczy wykroczenia skarbowego, informacja trafi do urzędu skarbowego czy też do kontroli skarbowej. Jeśli zachodzi zaś podejrzenie o popełnienie przestępstwa, które zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego podlega określonej karze, Policja sama zacznie prowadzić postępowanie pod nadzorem prokuratury.

Konieczność złożenia zeznań, a zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia

Wiele osób unika zawiadamiania o podejrzeniu popełnienia wykroczenia, obawiając się, że na mocy przepisów kodeksu postępowania będą zobowiązane do złożenia zeznań na Policji. Boją się też, że na mocy konkretnego artykułu kodeksu wykroczeń lub przepisów kodeksu postępowania karnego, mogą zostać wezwani przed sąd w charakterze świadka. Czy tak może rzeczywiście być? Oczywiście tak, wiele jednak zależy od konkretnej sytuacji.

Nie w każdej sprawie trzeba zeznawać w charakterze świadka

Nie warto obawiać się, że po zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia wykroczenia podlegającego określonej karze, rozpocznie się nasza wędrówka po sądach czy komendach Policji. Nie musimy nawet być wzywani przed sąd. Jednak nie można oczywiście wykluczyć, że sąd będzie chciał zadać nam kilka pytań.

Zeznania w sprawie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia, na mocy określonego artykułu podlegającego karze

Bez względu na to, czy chodzi o podejrzenie popełnienia wykroczenia skarbowego, czy też na przykład wykroczenia drogowego, na mocy konkretnego artykułu przepisów kodeksu postępowania być może będziemy zmuszeni zeznawać. Najczęściej jednak zeznania są krótkie i bezproblemowe. Z reguły policjant po prostu pyta, co wiemy o danej sprawie, spisuje zeznania i na tym nasza rola się kończy.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia lub zgłaszanie wykroczeń drogowych. Warto mówić tylko prawdę

Warto pamiętać, że na mocy przepisów kodeksu postępowania, bez względu na to,  czy chodzi o przepisy kodeksu skarbowego, czy też kodeksu postępowania karnego, jesteśmy zobowiązani do zeznawania zgodnie z prawdą. Nawet fałszywe zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia, na mocy przepisów postępowania karnego podlega karze. Tym bardziej osoba wezwana w charakterze świadka i zeznająca w danej sprawie, aby nie podlegać karze z konkretnego artykułu, musi mówić prawdę.

W innym przypadku sąd może wydać wyrok nie tylko na sprawcę wykroczenia czy przestępstwa, ale także na świadka, który poświadczył nieprawdę, lub wprowadził organa postępowania w jakikolwiek błąd. W takiej sytuacji i świadek może podlegać karze i to czasami wysokiej karze, znacznie gorszej niż przysłowiowy mandat.

Zgłaszanie wykroczeń drogowych jest prostsze i nie wiąże się z koniecznością zeznawania

Dużo prostsze niż zgłaszanie podejrzenia o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, jest zgłoszenie podejrzenia wykroczenia drogowego. Nie warto przejmować się tym, że kierowca za takie wykroczenie dostanie mandat lub, co gorsza, orzeczony zostanie wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów. Taki zakaz prowadzenia pojazdów może bowiem uchronić innych uczestników ruchu drogowego od ryzyka udziału w zdarzeniu drogowym, którego sprawcą będzie kierowca, którego wyczyny za kierownicą chcemy zgłosić.

Nie musi dojść do żadnego zdarzenia drogowego, a tym bardziej wypadku

Warto pamiętać, że zgłoszenie podejrzenia wykroczenia drogowego nie wiąże się z koniecznością zaistnienia zdarzenia drogowego, choćby stłuczki. Paradoksalnie, niekiedy, gdy doszło już do stłuczki, nie ma osób rannych, a kierowcy próbują się porozumieć, zgłaszanie faktu zaistnienia zdarzenia drogowego nie ma żadnego sensu. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania, jeśli nie ma osób rannych, nie trzeba zawiadamiać żadnych służb. Kierowcy mogą w tym momencie sami się porozumieć, spisać stosowne oświadczenia i żaden z nich nie będzie podlegał karze, wobec żadnego z nich nie zostanie też orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Stłuczka, a zakaz prowadzenia pojazdów

Przy zawiadomieniu służb o tym, że w danym miejsca jest stłuczka, niestety jednak często tak jest. Zakaz prowadzenia pojazdów przez policjanta nie może zostać orzeczony. Zakaz prowadzenia pojazdów orzeka bowiem sąd, ale policjant może sprawcy stłuczki zatrzymać prawo jazdy. I to właśnie sąd będzie orzekał czy podtrzymuje zakaz prowadzenia pojazdów i prawo jazdy kierowcy zostaje zabrane, czy też nie. Najczęściej jednak zakaz prowadzenia pojazdów przez sąd zostaje zniesiony, a sprawca stłuczki niepotrzebnie się tylko całym postępowaniem denerwuje.

Jak zgłosić podejrzenie o popełnieniu wykroczenia drogowego?

Można to zrobić na wiele sposobów, w niektórych przypadkach bez podawania swoich danych osobowych. Doskonałym przykładem jest tu telefon na Policję lub na numer alarmowy. W trakcie rozmowy wystarczy powiedzieć, czego byliśmy świadkami i który kierowca dopuścił się wykroczenia drogowego. Wskazane jest podanie numeru rejestracyjnego samochodu potencjalnego sprawcy, marki auta i typu nadwozia. Jeśli zdarzenie zostało zarejestrowane przez monitoring miejski, kierowca, który je zgłasza, na pewno nie będzie nigdzie wzywany. Zpis z monitoringu jest bowiem wystarczającym dowodem wykroczenia, a ukarany kierowca będzie musiał poddać się karze.

Kobieta dzwoni na policje
https://www.pexels.com/

Zawiadomienie osobiste

Podejrzenie o popełnieniu wykroczenia drogowego można też zgłosić osobiście. Czy to jest komenda miejska w Gliwicach, czy w Szczecinie, wszędzie takie zawiadomienie będzie przyjęte. Oczywiście komenda miejska w Gliwicach czy innym mieście nie musi być odwiedzana, by złożyć takie zawiadomienie. Można zatrzymać dowolny patrol Policji i ustnie złożyć je policjantowi. Jeśli podejrzenie jest zasadne, kierowca, który je popełnił, zostanie namierzony i będzie podlegać określonej karze. W przypadku gdy doszło nie do wykroczenia drogowego, a do przestępstwa, na mocy kodeksu postępowania karnego może stanąć taki sprawca przed sądem i to sąd będzie decydował o karze.

Zawiadomienia pisemne

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia można złożyć także pisemnie. Nie ma znaczenia, czy to jest komenda miejska w Gliwicach, czy w innym mieście, zawsze można je wysłać na adres pocztowy. Oczywiście, jeśli doszło do wykroczenia, sprawca także będzie podlegał karze, a może nawet odpowiedzialności na mocy przepisów kodeksu postępowania karnego.

Zawsze też zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia można wysłać przez Internet. Do zawiadomienia wysyłanego przez Internet można dołączyć filmik z kamerki samochodowej, potwierdzający popełnienie wykroczenia. Kierowca zostanie szybko namierzony i będzie musiał zapłacić mandat za wykroczenie, lub poddać się innej karze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.