Dyrektor szpitala przyjmujący skargę
Kategorie:

Jak złożyć skargę na lekarza lub szpital?

Medycyna jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki. W ostatnich latach nastąpił znaczący wzrost jakości świadczeń zdrowotnych, które przysługują każdemu ubezpieczonemu obywatelowi naszego kraju z ramienia Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na terenie Polski funkcjonuje kilka tysięcy punktów opieki zdrowotnej. Zlokalizowane w różnych miastach szpitale i przychodnie charakteryzują się nie tylko dużą różnorodnością kadry, ale też zupełnie innym podejście do pacjenta i jego praw. Współcześnie większość miejsc tego rodzaju szanuje prawa osób pobierających świadczenia. Jednak podobnie jak w każdej innej gałęzi sektora usług, zdarzają się błędy i zaniedbania dotyczące pobieranych świadczeń.

W jakich sytuacjach najczęściej dochodzi do naruszenia podstawowych praw pacjenta? Co należy zrobić, aby w przypadku poważnych zaniedbań, wyciągnięte zostały odpowiednie konsekwencje względem danego ośrodka? Jak złożyć skargi na lekarzy i skargi na szpital?

Co należy zrobić w przypadku naruszenia praw pacjenta?

Prawa pacjenta są nadrzędną wartością w świadczeniu usług medycznych. To właśnie szacunek do osób pobierających świadczenia zdrowotne powinien być podstawą poprawnie poprowadzonego procesu leczenia.

W przypadku usług medycznych, których standard znacząco odbiega od przyjętych norm, należy zgłosić dany podmiot leczniczy do odpowiednich organów państwowych. Celem takiego postępowania jest nie tylko osiągnięcie satysfakcji i ukaranie przedstawicieli zawodów medycznych, dopuszczających się poważnych zaniedbań. To też ogólna poprawa jakości usług zdrowotnych w naszym kraju.

Każdy pacjent, który w pewnym momencie swojego leczenia spotkał się z rażącymi błędami ze strony lekarza, pielęgniarki, położnej lub fizjoterapeuty, powinien dokonać skargi na lekarzy i domagać się interwencji instytucji sprawujących kontrolę nad jakością całego procesu pobieranych świadczeń. To właśnie z tego powodu tak ważne jest zgłaszanie niepokojących zdarzeń. Składanie skargi na lekarzy, skargi na szpital, które swoim brakiem wiedzy zaniżają poziom usług medycznych w naszym kraju może odegrać istotną rolę.

Czy brak poszanowania godności pacjenta jest wystarczającym powodem do złożenia skargi na lekarz i skargi na szpital?

Najczęstszym powodem oficjalnej skargi na szpital lub ośrodek zdrowia są sytuacje braku poszanowania godności pacjenta. Zalicza się do nich nie tylko naruszenia intymności osób pobierających świadczenie medyczne, ale też nieodpowiednie podejście i wrogość ze strony osób wykonujących zawody medyczne.

Wbrew pozorom, przypadki tego typu, nie powinny być traktowane jako „drobne uchybienia”, lecz jako poważne zaniedbania stojące na drodze do pełnego powrotu do zdrowia. Brak szacunku, z którym pacjenci tak często się spotykają jest czym, co nie powinno mieć miejsca w tym sektorze usług. Ingerencja w ciało człowieka, nieodpowiedni stosunek do osoby chorej i przedmiotowe traktowanie wyklucza poczucie bezpieczeństwa pacjenta. A to powinno być podstawą każdego działania leczniczego.

Niezależnie od tego, czy zaniedbania dotyczyły procedur przedoperacyjnych, czy miały miejsce podczas kontrolnej wizyty w ośrodku zdrowia. Wszelkie błędy powinny być poddane ocenie przez organy nadzorujące. Jest to bowiem jedyna szansa na polepszenie jakości usług medycznych w kraju i wzrost ogólnego komfortu życia.

W jakich sytuacjach dochodzi do naruszenia praw pacjenta i należy złożyć skargi na lekarzy?

Obok wcześniej wspomnianego braku poszanowania godności człowieka, pacjenci bardzo często spotykają się z odmówieniem dostępu do przysługujących im świadczeń oraz uniemożliwieniem uzyskania informacji na temat swojego stanu zdrowia. W tym drugim przypadku, sytuacje te są szczególnie częste w kontekście osób starszych, które bardzo często są traktowane przez personel medyczny jako jednostki niezdolne do decydowania o swoim losie.

Warto pamiętać o tym, że z wyłączeniem osób poniżej osiemnastego roku życia, każdy pacjent ma prawo wyrazić zgodę lub odmówić wykonania określonej procedury medycznej. Jeśli nie występują poważne wskazania medyczne dotyczące znacznego poziomu otępienia spowodowanego przez choroby lub podeszły wiek, każdy pacjent geriatryczny może w indywidualny sposób decydować o swoim losie i zaproponowanych procedurach leczenia.

Jak odpowiednio przygotować dokumenty dotyczące skargi na lekarzy i szpital?

W przypadku zdarzeń, które mają charakter błędu ze strony podmiotu medycznego, należy przygotować odpowiedni wniosek, opisujący dokładnie całą sytuację. W piśmie tym, powinny znaleźć się informacje dotyczące danych osoby składającej skargę, takie jak imię i nazwisko, numer PESEL oraz adres korespondencyjny.

Należy dokładnie opisać zaistniałe zdarzenie, które wnosi ryzyko podejrzenia zaistnienia pewnych zaniedbań ze strony podmiotu medycznego. Pacjent składający oficjalne pismo powinien zawrzeć w nim również dokładne dane określonego szpitala lub przychodni, a także szczegółowe wskazówki dotyczące osób, które w tym przypadku dopuściły się błędu zawodowego.

Gdzie należy złożyć skargi na lekarzy?

Kobieta na która wpłynęła skarga lekarska
Źródło: Pexels.com

Każde pismo sporządzone zgodnie z powyższymi wytycznymi powinno trafić do lokalnego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Pacjent może złożyć skargę osobiście w wersji fizycznej. Jednak warto pamiętać o sporządzeniu przynajmniej dwóch egzemplarzy takiego dokumentu.

Innym sposobem jest skorzystanie z usług poczty i przesłanie pisma drogą korespondencyjną lub za pośrednictwem internetowej skrzynki pocztowej e-mail. Postępująca cyfryzacja urzędów pozwala również na sporządzenie i dostarczenie do organu dokumentu za pośrednictwem Profilu Zaufanego i platformy rządowej. To właśnie ten ostatni sposób jest zdecydowanie najłatwiejszy i gwarantuje szybkie dostarczenie pisma do instytucji.

Czy zaniedbania ze strony punktu opieki zdrowotnej powinny być zgłaszane do odpowiednich służb Narodowego Funduszu Zdrowia?

Wielu pacjentów w swoim życiu doświadczyło nieodpowiedniego zachowania ze strony pracowników ochrony zdrowia. Wielu spotkało się z nieprzestrzeganiem podstawowych zasad przez instytucje medyczne. Wnioski są składane jednak zdecydowanie zbyt rzadko. To pozwala wysunąć tezę, że u osób pobierających świadczenie medyczne występuje pewna obawa o konsekwencję takiej decyzji.

Warto pamiętać o tym, że każdy z dokumentów prezentujących rażące zaniedbania, do których dochodzi w publicznych szpitalach i przychodniach, ma na celu ogólna poprawę jakości opieki zdrowotnej na terenie całego kraju.

Dobro pacjenta jest najważniejsze, dlatego w przypadku nieodpowiedniego zachowania lekarzy, pielęgniarek lub farmaceutów, należy zareagować szybko i zdecydowanie. Nawet w przypadku odrzucenia pisma przez wojewódzki odział Narodowego Funduszu Zdrowia, wnioskodawca nie poniesie negatywnych konsekwencji swojej decyzji.

Odpowiednie organy dokładnie rozpatrzą każde zgłoszenie i sprawdzą, czy w danym przypadku rzeczywiście doszło do zaniedbań. Jest to jedyny sposób na poprawę jakości świadczeń na terenie Polski. Bardzo często zdarza się, że regularne kontrolowanie poszczególnych instytucji jest niemożliwe do wykonania ze względów praktycznych. Każdej osobie, która korzysta z świadczeń oferowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, powinno zależeć bowiem na wzroście jakości usług i kształceniu kolejnego pokolenia wykwalifikowanych medyków.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.