Wypełnianie wniosku o dowód
Kategorie:

Jak złożyć dowód osobisty przez internet?

Obecnie, praktycznie niemożliwe jest funkcjonowanie w społeczeństwie bez ważnego dokumentu tożsamości. Potrzebujemy go właściwie na każdym kroku. Jego posiadania wymaga też prawo polskie. Nie zawsze jednak mamy możliwość, by złożyć wniosek w Urzędzie Gminy. Czasem utrudnia nam to wykluczenie komunikacyjne. Innym razem, najzwyklejsza obawa o zdrowie w dobie pandemii. Czy wciąż można złożyć wniosek także na stronie gov.pl? Czy można wyrobić dowód osobisty przez internet? Sprawdźmy!

Kto potrzebuje dowodu osobistego?

Dowodu osobistego potrzebuje tak naprawdę każdy obywatel naszego kraju. Dokument ten jest niezbędny do załatwienia większości spraw. Dotyczy to zarówno urzędów miasta i gminy, jak i banków czy szpitali. Dzieje się tak dlatego, że dowód po prostu potwierdza naszą tożsamość. Jest najprostszym i legalnym sposobem na udowodnienie, że jesteśmy osobą, za którą się podajemy.

Dowód osobisty będzie nam potrzebny w bardzo wielu sytuacjach. Najprostszym przykładem jest załatwianie formalności w banku. Bez dokumentu nie założymy konta ani nie wyrobimy karty. Nie weźmiemy też kredytu, czy to gotówkowego, czy na przykład hipotecznego.

Jest wiele innych formalności, do których również potrzebny będzie nam dowód. Dokument umożliwi nam na przykład podpisanie umowy na wynajem mieszkania. To samo tyczy się umowy na prąd, gaz czy internet. Bez ważnego dowodu osobistego nie odbierzemy dziecka z przedszkola. Nawet zakup niektórych produktów nie będzie możliwy, jeśli nie mamy przy sobie dowodu. Chodzi tu przede wszystkim o produkty, do których dostęp mamy dopiero po ukończeniu 18 roku życia. Są to przede wszystkim alkohol oraz wyroby tytoniowe.

O czym „mówi” dowód osobisty?

Informacje zawarte w dowodzie są jednak ważne nie tylko w granicach naszego kraju. Jeśli przebywamy za granicą, dowód potwierdza nasze obywatelstwo. Co więcej, jego posiadanie jest po prostu obowiązkiem. Według polskiego prawa, dowód osobisty musi mieć każda pełnoletnia osoba. Mówi o tym między innymi Ustawa o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010.

Posiadanie dowodu osobistego jest nie tylko wymagane prawem. Daje też wiele korzyści. Jedną z nich jest to, że możemy za jego okazaniem podróżować bez posiadania paszportu. Za okazaniem dowodu dostaniemy się między innymi do krajów ze strefy Schengen.

Strefa Schengen to obszar stworzona została na podstawie układu podpisanego 1 1985 roku. Na podstawie ustaleń porozumienia Schengen zniesiono kontrole graniczne. Chodzi tu oczywiście o granice znajdujące się wewnątrz strefy. Do państw strefy Shengen należą:

 • Austria,
 • Belgia,
 • Republika Czeska,
 • Dania,
 • Estonia,
 • Finlandia,
 • Francja,
 • Niemcy,
 • Niderlandy,
 • Grecja,
 • Hiszpania,
 • Litwa,
 • Luksemburg,
 • Łotwa,
 • Malta,
 • Portugalia,
 • Słowacja,
 • Słowenia,
 • Szwecja,
 • Węgry,
 • Włochy,
 • Islandia,
 • Norwegia,
 • Szwajcaria.

Według opinii znawców niedalekiej przyszłości, do strefy dołączyć mogą także Cypr, Bułgaria oraz Rumunia. Poza tym dowód osobisty umożliwi nam także przejazd przez granice Albanii i Czarnogóry.

To nie koniec korzyści. Jeśli oprócz zwykłego dowodu posiadamy także tak zwany e-dowód, plusów jest więcej. Dzięki niemu skorzystamy między innymi z automatycznych bramek granicznych na lotniskach. Znacząco zmniejsza to czas konieczny do odprawy przed lotem.

Taki dowód usprawnia również przebieg wielu spraw urzędowych. Między innymi umożliwia nam zalogowanie się do portali administracji publicznej oraz składać w nich elektroniczne podpisy. Również wiele innych dokumentów możemy podpisać w ten sposób. Coraz więcej miast uruchamia portale, które zawierają informacje na ten temat. Świetnym przykładem jest Warszawa 19115. Strona cieszy się renomą w opinii mieszkańców stolicy.

Kto może wyrobić dowód osobisty przez internet?

Niestety, obecnie nie można już wyrobić dowodu osobistego przez internet. W opinii większości ludzi nie jest to dobra decyzja. Składanie wniosku przez internet znacząco skracało cały proces. Był on też dużo bardziej wygodny i bezpieczny. Możliwość tę jednak cofnięto 27 lipca 2021 roku. Nie ma obecnie informacji na temat tego, kiedy możliwość ta zostanie przywrócona.

Jak wyrobić dowód osobisty przez internet dziecku?

Dowód osobisty można wyrobić także dziecku. Nie jest to obowiązkowe, ale wedle opinii wielu rodziców po prostu wygodne i wiele ułatwia. Jedną z takich rzeczy są na przykład zagraniczne podróże. Zasada jest tu podobna jak w przypadku dorosłych. Jeśli dziecko posiada dowód osobisty, to może przekraczać granicę licznych krajów bez posiadania paszportu.

Wyrobienie dowodu dziecku obecnie nie jest możliwe przez internet. Tak jak w przypadku dowodu dla osób dorosłych, możliwość ta została cofnięta 21 lipca 2021 roku. Na stronie gov.pl widnieje jednak informacja, że możliwość ma zostać przywrócona. Stanie się to wtedy, gdy wdrożone zostaną nowe rozwiązania technologiczne. Według opinii ekspertów możemy jednak jeszcze długo na to poczekać.

Zatem jak wyrobić dowód osobisty dla dziecka?

Tymczasem dowód dla dziecka wyrobić możemy w urzędzie właściwym dla danej gminy. Żeby to zrobić, potrzebujemy aktu urodzenia dziecka. W przypadku dzieci urodzonych poza granicami naszego kraju akt także jest potrzebny. W takiej sytuacji konieczne będzie wpisanie danych dziecka do polskich ksiąg stanu cywilnego. Można to zrobić u kierownika urzędu stanu cywilnego.

Jeśli wyrabiamy dziecku także e-dowód, to może on zostać wyposażony w podpis osobisty. Należy zaznaczyć to we wniosku w odpowiedniej rubryce. Są tu jednak pewne zastrzeżenia. Po pierwsze podpis taki może uzyskać wyłącznie dziecko, które ukończyło już 13 lat. Nie będzie mogło jednak z niego korzystać jeszcze przez kolejnych 5 lat. Dzieje się tak dlatego, że z podpisu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.

Wniosek o wydanie dowodu dziecku może złożyć rodzic, inny opiekun prawny lub kurator. Jeśli dziecko ma więcej niż pięć lat, musi być obecne przy składaniu wniosku. Co do procedury składania wniosku, są one niemal identyczne z dowodem dla osoby dorosłej.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wymieniamy dowód dziecka w określonych okolicznościach. Chodzi tutaj o nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych tego dziecka. Wówczas konieczne będzie zaświadczenie, że zawiadomione zostały organy ścigania. Chodzi tutaj oczywiście o policję lub prokuraturę. Według opinii użytkowników portalu Warszawa 19115 uzyskanie takiego zaświadczenia nie jest trudne.

Jak wyrobić dowód osobisty przez internet i gdzie złożyć wniosek?

Jak już wiemy, obecnie złożenie wniosku o dowód przez internet nie jest możliwe. Na szczęście wciąż możemy pobrać ze strony rządowej wniosek. Dzięki temu nie musimy udawać się do urzędu dwa razy. Wniosek należy pobrać na stronie gov.pl. Według opinii specjalistów wnioski pobierane z innych stron, mogą być po prostu błędne. Bywają jednak inne strony, na których możemy pobrać poprawne wnioski lub uzyskać do nich link. Zazwyczaj są to strony prowadzone przez dane miasto, takie jak Warszawa 19115.

Następnie możliwe ścieżki są trzy. Po pierwsze, wniosek możemy wydrukować, a następnie uzupełnić. Po wpisaniu danych wniosek taki wieziemy do urzędu gminy.

Po drugie, wniosek możemy najpierw wypełnić, a dopiero po wpisaniu do niego danych wydrukować. Jest to wygodniejszy wariant. Nawet jeśli się pomylimy, to na komputerze błąd łatwo jest poprawić.

Trzeci wariant polega na tym, że wniosek po wypełnieniu danych drukujemy już w urzędzie. Możemy poprosić urzędnika, aby wydrukował nasz uzupełniony wniosek z systemu.

Nie możemy zapomnieć o tym, że do wniosku należy dołączyć zdjęcie. Według opinii fotografów samodzielnie wykonanie zdjęcia wymaga pewnej podstawowej wiedzy. Dlatego lepiej udać się do profesjonalisty.

Jakie zdjęcie do dowodu osobistego?

Zdjęcie do dowodu musi spełniać wiele wymogów. Przede wszystkim musi być aktualne, czyli zrobione nie dalej niż pół roku wstecz. Głowa powinna być widoczna w całości, a twarz zajmować około 80% miejsca na zdjęciu.

Twarz powinna być skierowana prosto w stronę aparatu. Nie może to być profil ani półprofil. Wyraz twarzy powinien być naturalny. Nie należy się uśmiechać, mrużyć ani zamykać oczy, przesłaniać brwi włosami. Tło powinno być jednolicie białe, a twarz równomiernie oświetlona. Na zdjęciu nie mogą znajdować się inne osoby.

Na zdjęciu nie możemy mieć:

 • Czapek, kapeluszy ani innych nakryć głowy, poza wymaganymi przez religię,
 • Okularów z ciemnymi szkłami,
 • Okularów korekcyjnych odbijających światło,
 • Soczewek zmieniających kolor lub kształt oczu,
 • Zarostu utrudniającego identyfikację osoby,
 • Biżuterii zmieniającej owal twarzy,
 • Innych przedmiotów, które utrudniają rozpoznanie osoby na zdjęciu.

Co więcej, aby zdjęcie zostało przyjęte w urzędzie gminy, musi być ostre. Niedopuszczalne są widoczne piksele lub nienaturalny kontrast. Zdjęcie powinno być kolorowe, a kolory naturalne i oddające rzeczywistość. Jego prawidłowy format to 35 milimetrów na 45 milimetrów. Pierwszy parametr to szerokość, a drugi wysokość. Według opinii urzędników błędne zdjęcie jest jedną z najczęstszych przyczyn wydłużania oczekiwania na dowód.

Dane we wniosku o dowód osobisty

64. wniosek o dowód przez internet
Źródło: Freepik.com

Wielu z nas zastanawia się jakie dane trzeba podać, składając w urzędzie gminy wniosek o dowód. Należą do nich przede wszystkim:

 • Numer PESEL,
 • Imię lub imiona,
 • Nazwisko lub nazwiska,
 • Data urodzenia,
 • Miejsce urodzenia,
 • Obywatelstwo,
 • Płeć,
 • Dane ojca,
 • Dane matki,
 • Adres do korespondencji,
 • Numer telefonu,
 • Adres e-mail.

Do tego należy także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wskazać powód złożenia wniosku. Według opinii urzędników najczęściej takie wnioski składamy z kilku powodów. Przede wszystkim wtedy, gdy wyrabiamy swój pierwszy dowód osobisty. Innymi częstymi przyczynami są zmiana danych, utrata lub upływ terminu ważności dokumentu. Niekiedy zmienił się wizerunek twarzy i trzeba wymienić dowód. Innym razem dowód ulega zniszczeniu. Możemy chcieć także po prostu wymienić dokument na nowy, z warstwą elektroniczną.

Ważną informacją jest to, że wniosek możemy złożyć w każdym urzędzie gminy. Według opinii specjalistów nie ma najmniejszego znaczenia, gdzie to zrobimy. Nie musimy tego robić w miejscu naszego zamieszkania ani zameldowania. Na stronie gov.pl znajdziemy wygodną wyszukiwarkę najbliższych urzędów. Pamiętajmy także, że wydanie dowodu osobistego jest w naszym kraju bezpłatne.

Ile trzeba czekać na dowód osobisty?

Czas oczekiwania na dowód tak naprawdę nie jest długi. Proces wydłużył się, od kiedy nie mamy możliwości składania wniosków przez internet. Tak naprawdę jednak chodzi tylko o czas potrzebny na dotarcie do gminy i złożenie wniosku. Czas oczekiwania pozostaje taki sam. Wynosi on około miesiąca, a dokładnie 30 dni. W wyjątkowych sytuacjach może się on wydłużyć. Według opinii pytanych osób nie dzieje się to często. Częściej dowód jest wyrabiany po prostu szybciej, czyli na przykład po tygodniu lub dwóch.

Gdzie można odebrać dowód osobisty?

Zanim wybierzemy się po odbiór dowodu, należy sprawdzić, czy jest on już gotowy. Są na to dwa sposoby. Po pierwsze, możemy zadzwonić lub napisać wiadomość e-mail do urzędu, w którym dowód mamy odebrać. Urząd ten wybieramy już na etapie wypełniania wniosku. Kontakt do wybranego urzędu znajdziemy zaś na jego stronie internetowej. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać nazwę urzędu i miejscowość. Po przejściu na stronę wybieramy zakładkę opisaną jako kontakt. Tam znajdziemy zarówno numer telefonu, jak i adres e-mailowy. Jedyne co nam pozostaje, to zadzwonić i zapytać, czy dowód jest gotowy. Do tego będzie potrzebny numer wniosku.

Numer wniosku potrzebny jest także do sprawdzenia statusu drugim sposobem. Można to zrobić po zalogowaniu się na stronę gov.pl. Według opinii wielu obywateli ten drugi sposób jest zdecydowanie wygodniejszy.

Dowód osobisty odebrać należy w Urzędzie Gminy i należy to zrobić osobiście. Możemy to zrobić w wybranym przez nas wcześniej urzędzie, gdy dowód jest już gotowy. Wyjątkiem są sytuacje, w których osobiste stawienie się w urzędzie nie jest możliwe. Chodzi tu o sytuacje takie jak poważna choroba czy niepełnosprawność. Wówczas należy upoważnić inną osobę, która odbierze dowód za nas. Urząd powinien jednak zostać wcześniej poinformowany o takiej sytuacji.

Co jest potrzebne do odebrania dowodu?

Aby odebrać dowód osobisty, musimy mieć ze sobą jakiś dokument potwierdzający naszą tożsamość. Powinien to być dokument ze zdjęciem, a więc paszport lub dotychczasowy dowód. Jeśli nie mamy paszportu, a dowód został skradziony, to nic straconego. Należy przynieść ze sobą potwierdzenie, że zostały o tym zawiadomione organy ścigania.

Jeśli wymieniamy stary dowód na nowy, pamiętajmy, by ten stary zabrać ze sobą. Wydanie dowodu osobistego jest możliwe po okazaniu poprzedniego dokumentu. Stary dowód zostanie on przecięty na dowód tego, że nie jest aktualnie używanym przez nas dokumentem.

Inaczej sytuacja wygląda, jeśli ubiegamy się o dowód, będąc przybyszem spoza kraju. Po otrzymaniu polskiego obywatelstwa możemy uzyskać dowód osobisty. Wówczas potrzebny będzie dokument podróży, czyli paszport. Może być to jednak także inny dokument jednoznacznie potwierdzający tożsamość.

To jednak nie koniec. Obecnie wraz z dowodem otrzymujemy tak zwany podpis elektroniczny. Jest to podpis elektroniczny, który zostaje umieszczony w naszym dowodzie. Pełni on dokładnie taką samą rolę jak własnoręczny podpis. Możemy go używać zarówno w kontaktach z firmami, jak i urzędami. O tym, czy chcemy uzyskać taki podpis, decydujemy już na etapie składania wniosku.

Odbierając dowód, możemy ustalić w urzędzie dwa koty. Pierwszy to kod do logowania, zwany PIN. Drugi jest właśnie kodem podpisu osobistego. Nazywa się go PIN-em 2. Pierwszy liczy cztery znaki, a drugi sześć.

Oprócz tego otrzymujemy także kod PUK. Jeśli nie zdecydujemy się go odebrać od razu, będzie czekał na nas w urzędzie. Należy pamiętać, że dostępny będzie wyłącznie w urzędzie, w którym odebraliśmy dowód.

Jak wygląda dowód osobisty?

Dowód osobisty to dokument o określonym wyglądzie. Nie sposób go pomylić z żadnym innym. Przede wszystkim, wykonany jest z grubego, trwałego plastiku. Wielkością przypomina standardową kartę kredytową. Tło dowodu utrzymane jest w kolorystyce szarości i różu. Wszystkie nadrukowane informacje zostaną naniesione wyraźnymi, czarnymi literami.

Na przedzie dowodu dominującym elementem jest nasze zdjęcie. Znajduje się ono po prawej stronie dokumentu. Nad nim znajduje się kolorowe godło Polski, czyli biały orzeł w koronie na czerwonym tle. Obok niego widnieje napis Rzeczpospolita Polska oraz nazwa dokumentu. Mniejszymi literami dodane jest tłumaczenie tych informacji na język angielski.

Obok zdjęcia widnieją takie informacje jak:

 • Nazwisko,
 • Imiona,
 • Obywatelstwo,
 • Data urodzenia,
 • Numer dowodu osobistego,
 • Płeć,
 • Termin ważności dowodu,
 • Numer CAN.

Na odwrocie dowodu również znajdziemy nasze zdjęcie, jednak dużo mniejsze. Inne też jest jego położenie. Zdjęcie znajduje się tu po lewej stronie dokumentu. Informacje zawarte na tej stronie to:

 • Numer PESEL,
 • Numer dowodu osobistego,
 • Miejsce urodzenia,
 • Nazwisko rodowe,
 • Imiona rodziców,
 • Organ wydający.

Dowód kiedyś a dziś

Dowody wydawane dawniej nieco różnią się od tych obecnych. Przed dniem 3 marca 2019 roku przede wszystkim inaczej rozmieszczone były informacje na dokumencie. Przed dniem 28 lutego 2015 dowody wyglądały jeszcze inaczej. Przede wszystkim, dowolność w wykonywaniu zdjęć była dużo większa. Dozwolone były na przykład zdjęcia z półprofilu. Dowód ten zawierał także takie elementy jak wzór podpisu czy adres zameldowania. Obecnie w dowodzie nie znajdziemy ani jednego, ani drugiego. Podpis odręczny zastąpiony został przecież podpisem elektronicznym. Orzeczono także, że dowód tożsamości nie musi zawierać potwierdzenia miejsca naszego zameldowania.

W opinii większości ludzi nowy dowód osobisty jest bardzo estetyczny i przede wszystkim czytelny. Nieco innej opinii udzielają osoby na temat bieżących wymagań dotyczących zdjęć.

Dowód osobisty jest nie tylko przydatnym dokumentem. Jego posiadanie jest przede wszystkim w naszym państwie wymagane. Oprócz fizycznego dowodu osobistego, od 4 marca 2019 roku uzyskać możemy także e-dowód. Jest to warstwa elektroniczna nakładana na zwykły dowód. E-dowód umożliwia dodatkowo zawieszenie fizycznego dowodu, jeśli mamy obawy, że ten został zgubiony lub skradziony. Co równie ważne, daje możliwość odwieszenia dokumentu, gdy ten się odnajdzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.