akt urodzenia online
Kategorie:

Jak uzyskać skrócony akt urodzenia i ile się czeka?

Skrócony akt urodzenia to dokument wydawany przez Urząd Stanu Cywilnego, który potwierdza rejestrację urodzenia. Zazwyczaj wystawiany jest petentowi na miejscu. Niekiedy jednak po jego odbiór należy się wcześniej umawiać. Jeżeli potrzebujesz skrócony akt urodzenia i zastanawiasz się, ile się na niego czeka, to ten artykuł jest dla Ciebie. Dowiesz się również, gdzie uzyskać skrócony akt urodzenia i jak zdobyć online aktu zgonu.

Gdzie po akt urodzenia?

Wbrew pozorom aktualnie istnieją aż 3 dostępne metody, gdzie otrzymamy akt urodzenia. Najłatwiejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z połączenia internetowego i złożenie wniosku za pośrednictwem profilu zaufanego. Dodatkowo to wyjście pozwala wygenerować online akt zgonu lub odpis aktu małżeństwa. Zainteresowani, którzy wolą tradycyjne metody, mogą udać się do urzędu osobiście. Trzecim sposobem jest wysłanie wniosku listownie. Jak się okazuje wybór miejsc, gdzie możemy otrzymać akt urodzenia, jest szeroki.

Akt przez Internet

Postępujący rozwój technologii nie ominął także sfery państwowej. Wprowadzona kilka lat temu cyfryzacja umożliwiła załatwianie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dzięki temu za pośrednictwem strony gov.pl możemy wysłać wniosek o wydanie skróconego aktu urodzenia. Platforma internetowa pozwala zarejestrować również zgon i uzyskać akty zgonu online.  Na stronie doszukamy się również pouczeń kto i gdzie może wymagać aktu urodzenia.

Warunkiem skorzystania z tego sposobu jest posiadanie zweryfikowanego profilu zaufanego i dostęp do Internetu. Następnie pozostaje oczekiwanie na gotowy odpis aktu. Warto tutaj postawić pytanie na skrócony akt urodzenia ile się czeka? Sprawy tego typu załatwiane są niezwłocznie. Zazwyczaj jest to jednak 7 dni roboczych lub kalendarzowych. Taki sam czas oczekiwania dotyczy wniosków o akty małżeństwa oraz aktów zgonu online.

Odpis wysłany jest na pocztę ePUAP lub pocztą tradycyjną, zgodnie z wybraną wcześniej opcją.

W urzędzie

Petenci, którzy nie chcą przekonać się do nowych technologii, mogą wybrać osobiste udanie się do urzędu. Zaletą takiej formy załatwiania sprawy jest to, że urzędnicy rozwieją nasze wszystkie wątpliwości.  Podpowiedzą jak uzyskać skrócony akt urodzenia i powiedzą, ile się czeka na wydanie odpisu. 

Ponadto w wielu przypadkach podczas wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego odpis otrzymujemy od ręki. 

Listownie

List z wnioskiem możemy wysłać do dowolnego urzędu stanu cywilnego. Spis potrzebnych dokumentów znajduje się na stronie gov.pl

Kto otrzymuje akt urodzenia i gdzie go przechowywać?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpis aktu urodzenia wydawany jest rodzicom podczas rejestracji dziecka.  Procedura ta dotyczy również zarejestrowania małżeństwa czy zgonu. Obowiązkiem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego jest wydanie jednego egzemplarza odpisu bezpłatnie. Za każdy kolejny wymagana jest opłata skarbowa.

Akt urodzenia potrzebny jest do załatwienia wielu spraw urzędowych. To sprawia, że jego wartości nie określa opłata skarbowa, ale moc urzędowa. Dlatego też warto wybrać odpowiednie miejsce, gdzie akt urodzenia będziemy przechowywać. Unikniemy wówczas sytuacji jego zagubienia. Tego typu dokumenty najlepiej chować w szafkach, które znajdują się wysoko. Ochronimy je przed dziećmi i zwierzętami. Dobrym rozwiązaniem jest przygotowanie okolicznościowej teczki, gdzie akt urodzenia i inne ważne dokumenty będą bezpieczne.

Osobami uprawnionymi do otrzymania aktu jest sam zainteresowany, jego małżonek, przedstawiciele ustawowi, a także sądy i prokuratury. 

Potrzebujesz skrócony akt urodzenia, ile się czeka?

Na czas, jaki urzędnik potrzebuje na sporządzenie aktu urodzenia, wpływa wiele szczegółów. Od 1 marca 2015 roku akty stanu cywilnego przygotowywane są przez specjalny rejestr. Prowadzi to do znacznego przyspieszenia procedury. Problem pojawia się w momencie, gdy dany akt nie został jeszcze przepisany z księgi do rejestru. Mając takie okoliczności, możemy zapomnieć o uzyskaniu aktu od ręki.

O tym, czy wydać skrócony akt urodzenia i ile się czeka, decyduje kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Jeżeli wszystkie dane są poprawne, zainteresowany odpis otrzymuje w ciągu 7 dni roboczych. W przypadku odmowy wydania aktu decyzja trafia do petenta do 14 dni. Są to jednak przypadki odosobnione i najczęściej wynikają z próby uzyskania dokumentu przez osobę nieuprawnioną.

Jeżeli wniosek nie wymaga dłużej weryfikacji, dochodzi do sytuacji, gdzie akt urodzenia otrzymujemy w ciągu kilku minut.

Gdzie się udać po akt urodzenia?

Urzędy stanu cywilnego funkcjonują na ogólnopolskich bazach danych. Dzięki temu nie musimy się zastanawiać, gdzie iść po akt urodzenia. Problem może pojawić się tylko wtedy, gdy nasz akt nie znajduje się w zbiorze elektronicznym. W takich przypadkach wydłuża się czas, jaki urząd potrzebuje na wydanie aktu. Urzędnicy muszą najpierw uzupełnić dane w systemie, po czym kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje odpis.

Zaletę tego dostrzegają przede wszystkim obywatele, którzy zmienili miejsce swojego zamieszkania. Nie muszą teraz planować kilkugodzinnej wyprawy na drugi koniec Polski, aby złożyć wniosek o wydanie aktu stanu cywilnego. Nieważne jest więc, gdzie akt urodzenia jest wydawany. Wszędzie ma taką samą moc prawną.

Co zawierają akty stanu cywilnego?

Akty stanu cywilnego to swego rodzaju zaświadczenia, które dowodzą jakiemuś zdarzeniu. Może to być urodzenie dziecka, zawarcie małżeństwa czy potwierdzenie zgonu. Podstawowymi danymi na akcie to oczywiście imię i nazwisko oraz data urodzenia lub śmierci (akt zgonu).

Każdy odpis posiada swój indywidualny numer z rejestru. W aktach małżeństwa znajdują się dane osobowe małżonków, a także data zawarcia związku.

Niektóre osoby błędnie twierdzą, że wydany online akt zgonu będzie zawierał inforamcję o przyczynie zgonu.

Załatwienie aktu urodzenia online
Źródło: Pexels.com

Rejestracja urodzenia dziecka

Do obowiązków ustawowych rodziców nowo narodzonego dziecka należy jego rejestracja. Na wykonanie takiej czynności przewidziano 21 dni od wystawienia karty urodzenia dziecka. Jej zakończeniem jest wystawienie odpisu, gdzie akt urodzenia to najważniejszy urzędowy dokument. Po przekroczeniu tego czasu kierownik USC samodzielnie nada dziecku imię i przeprowadzi rejestrację dziecka.

Powyżej przedstawiono, gdzie udać się po akt urodzenia. Możemy zrobić to internetowo lub osobiście. Czynność zarejestrowania dziecka dokonuje matka lub ojciec dziecka urodzonego w Polsce.

Należy wiedzieć o tym, że w przypadku konkubinatu konieczne jest sporządzenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa. Takie oświadczenie warto wykonać kilka tygodni przed porodem. Na dokumencie wymagany jest bowiem podpis zarówno matki, jak i ojca dziecka. Urząd dysponując pełną dokumentacją, może przystąpić do formalności. Kierownik bez problemu wyda skrócony akt urodzenia i czas ile się czeka, zostanie skrócony.

Rejestracja dziecka polega na nadaniu dziecku imienia lub imion. System generuje również numer PESEL, który będzie bardzo często wykorzystywany. Obecnie niemożliwe jest dokonanie rejestracji bez zameldowania dziecka przy rodzicu.

Czynność zarejestrowania dziecka kończy się wydaniem odpisu aktu urodzenia.

Rejestracja zgonu osoby

Na zarejestrowanie śmierci osoby mamy 3 dni od wystawienia karty zgonu, w przypadku zgonu naturalnego i 24 godziny od zgonu, jeżeli doszło do niego w wyniku choroby zakaźnej. Śmierć rejestrujemy w urzędzie właściwym miejscowo do miejsca, gdzie doszło do zgonu.

Różni się to chociażby w stosunku do aktu urodzenia, gdzie możemy otrzymać go w wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie Polski. Za wystawienie aktu zgonu nie jest pobierana żadna opłata. Dokument ten jest konieczny do zorganizowania pochówku.

Czy można uzyskać akty zgonu online?

Podobnie jak w przypadku aktów urodzenia i małżeństwa, również akty zgonu otrzymamy online. Co ważne, tego typu akt cywilny nie zawsze musi być w formie papierowej. Urzędowe zaświadczenie o zgonie bardzo często potrzebuje wielu członków naszej rodziny. Tak dzieje się w sytuacji, gdy denat miał dużo potomstwa.

Akty zgonu online z reguły uznawane są przez firmy ubezpieczeniowe podczas realizacji zgłoszenia szkody. W innym razie możemy posiłkować się kopią aktu za zgodnością z oryginałem. Wcześniej jednak warto dowiedzieć się u źródła, która forma jest przez nich honorowana. Jako że nie wszystkie ubezpieczalnie akceptują akty zgonu online, należy to zweryfikować.

Żeby otrzymać akty zgonu online, będziemy potrzebować imię i nazwisko osoby zmarłej oraz datę śmierci. Pomocną informacją dla urzędnika będzie też numer aktu zgonu, jeżeli staramy się o odpis.

Wygenerowany automatycznie przez system akt zgonu online powinien być rozsyłany w formacie XML lub PDF. Nie należy go drukować. Warto pamiętać o tym, że przeprowadzając procedurę o akty zgonu online, możemy wybrać opcję drukowanego odpisu. Zostanie on wysłany listownie pocztą tradycyjną.

Jak wyglądają akty zgonu online?

Tworzony przez system akt zgonu online to dokument cyfrowy opatrzony klauzulami informacyjnymi. Układem nie różnią nie praktycznie niczym od tradycyjnych. Trzeba liczyć się z tym, że podrobienie aktu zgonu online będzie wiązało się z odpowiedzialnością karną.

Forma elektroniczna takiego dokumentu zazwyczaj wykorzystywana jest do zamykania spraw po śmierci członka rodziny. W grę wchodzą tutaj przede wszystkim ubezpieczenia i regulowanie zaległości. Banki, którym prześlemy online akt zgonu, powinny zawiesić czynności egzekucyjne, a następnie umorzyć zobowiązania.

Aby wysłać wniosek o akt zgonu online, musimy najpierw dokonać opłaty skarbowej. Wynosi ona 22 zł, jednak podczas transakcji internetowej jest powiększana o 59 gr na rzecz operatora.

Urzędy nie takie złe

Dostosowanie urzędów do obowiązujących trendów sprawiło, że od kilku lat załatwianie spraw urzędowych przestało być dla obywateli bolączką. Pojawienie się platformy internetowej szczególnie sprawdziło się podczas pierwszej fali pandemii, gdy urzędy pracowały zdalnie. Dzięki temu można było zarejestrować dziecko czy uzyskać odpis aktu zgonu. Co ważne, niechętnie nastawieni do Internetu nadal mogą załatwiać sprawy osobiście. Każdy jest zadowolony — to najważniejsze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.