Starszy mężczyzna rozmawia z kobieta o dziedziczeniu długu
Kategorie:

Dziedziczenie długu – co powinieneś o nim wiedzieć?

Avatar
Opublikowane przez Redakcja

Zdarza się, że osoba, na której ciążyły niespłacone zobowiązania, nie zdąży ich uregulować przed śmiercią. Zastanawiasz się, co dzieje się w takiej sytuacji? Czy możliwe jest dziedziczenie długu i jak to wygląda w praktyce? Poznaj najważniejsze informacje!

Kiedy jest możliwe dziedziczenie długu?

Zgodnie z przepisami, kiedy dana osoba umiera, jej majątek nie przepada, ale podlega dziedziczeniu. Warto wiedzieć, że nie chodzi wyłącznie o pozostawione przez nią „aktywa”, a zatem np. nieruchomości, gotówkę, samochód czy biżuterię. W skład spadku wchodzą także „pasywa”, czyli zobowiązania finansowe. Osoby, które są uprawnione do dziedziczenia, nie mają możliwości przejęcia jedynie aktywów, a zupełnego odrzucenia długów, które należały do spadkodawcy.

Kiedy możliwe jest dziedziczenie długu? Proces ten może być realizowany na dwa sposoby:

  • jeżeli spadkodawca pozostawił testament, realizuje się jego zapisy – na mocy tego aktu prawnego spadkobiercami mogą być dowolne osoby, bez względu na to, czy są spokrewnione ze zmarłą osobą;
  • jeśli spadkodawca nie pozostawił testamentu, wykorzystuje się zasady dziedziczenia na drodze prawnej, a zatem zgodnie ze stopniem pokrewieństwa.

W tym drugim scenariuszu w pierwszej kolejności do spadku są upoważnieni współmałżonek oraz dzieci zmarłego, a jeśli takich osób nie ma lub odrzucą one swoje prawa do dziedziczenia (o czym więcej za chwilę), uprawnienia przechodzą na kolejnych członków rodziny.

Czy można uniknąć dziedziczenia długów?

Jeśli masz informację, że krewny lub inna osoba pozostawiła ci spadek, a podejrzewasz, że mogą się w nim znajdować długi, pamiętaj, że nie musisz przyjmować odziedziczonych praw majątkowych. Do wyboru masz trzy rozwiązania:

  1. przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza – to opcja „domyślna”, a więc rozwiązanie, które zostanie wdrożone, jeśli nie złożysz innego oświadczenia woli. W tym scenariuszu przejmujesz odpowiedzialność za długi spadkodawcy tylko do wysokości aktywów należących do odziedziczonego majątku. Może być to opłacalne np. wówczas, gdy zmarły krewny pozostawił wartościowe mieszkanie, ale ma niespłacony kredyt na znacznie niższą kwotę. W takiej sytuacji i podobnych uregulowanie tego zobowiązania nadal jest korzystniejsze niż zupełne odrzucenie spadku;
  2. przyjąć spadek „na wprost” – co oznacza, że odpowiadasz za pełną wysokość pozostawionych długów, bez względu na wysokość majątku;
  3. odrzucić spadek – wówczas zrzekasz się w całości swoich praw, zarówno do aktywów, jak i pasywów.

Aby przyjąć spadek na wprost lub go odrzucić, należy złożyć oświadczenie (przed notariuszem lub sądem) w okresie do 6 miesięcy po otrzymaniu informacji o otwarciu spadku, ale nie więcej niż rok po śmierci zmarłego.

Dziedziczenie długu w praktyce

Zdecydowałeś się przejąć na siebie odpowiedzialność za długi po zmarłym? Jeśli tak, jak najszybciej skontaktuj się z wierzycielami, aby uzgodnić warunki uregulowania zobowiązania. Jeżeli spadkobierca był klientem na przykład Ultimo, możesz skontaktować się telefonicznie lub zarejestrować na portalu obsługi zadłużenia eUltimo, aby rozłożyć dług na korzystne, nieobciążające raty. Dzięki temu pozbędziesz się tych zobowiązań bez stresu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.