Anonimowe zgłoszenie na policje
Kategorie:

Czy można wykonać anonimowe zgłoszenie na policje?

Anonimowe zgłoszenie na Policję? Niektórzy z nas, co pewien czas, zastanawiają się nad tym, czy można coś takiego zrobić i czy z tego tytułu, nie spotkają ich jakiegoś typu, przykre oraz osobiste, wymierzone w nich samych konsekwencje. Nie jestem rzecznikiem prasowym ani osobą, pełniącą służbę na etacie, w tej właśnie jednostce służby państwowej. Jednak mogę czytelnikom, których zainteresował podjęty w tym artykule temat, rzetelnie zagwarantować oraz osobiście zaświadczyć, że takie zgłoszenie można bez problemu złożyć, powołując się na tzw. anonimowość dostarczanej przez nas informacji.

Anonimowe zgłoszenie na policję

Policja, która jest instytucją i jednocześnie jednym z organów administracji rządowej, działa powołując się na tzw. zasadę natychmiastowej reakcji. W praktyce oznacza to, że dokonując anonimowego, telefonicznego zgłoszenia na Policję, możemy liczyć na to, że zostanie ono przyjęte przez komendę policji i uwzględnione jako pilne. Jednak dokonując dozwolonego i zgodnego z przepisami prawa zgłoszenia, bez podania dotyczących nas danych osobistych, musimy liczyć się z tym, że podlegamy tzw. prawu identyfikacji. Cóż, przypadki chodzą po ludziach, którymi przecież wszyscy jesteśmy i przez to, w ocenie każdej osoby musimy także uwzględniać, dzielące nas różnice.

Praca w policji. Prawa i obowiązki organów ścigania

Pracę i zadania policjantów, regulują przepisy prawa, które definiują je w sposób precyzyjny. Aktem obowiązującym Policję, jest obecnie ustawa jaką znajdziemy w Dz.U.2020.360.

Kim jest funkcjonariusz?

Słowo to oznacza zarówno tytuł zawodowy, stanowisko pracy, jak i instytucję urzędnika państwowego. Obowiązki służbowe, jakie wykonują na co dzień policjanci, określa się zgodnie z przepisami, jako rodzaj funkcji publicznych. Policja podlega ochronie, którą przewiduje dla niej Kodeks karny. Praca funkcjonariuszy sektora publicznego, związana jest z ich szczególną pozycją zawodową oraz sprawowaniem ponad jednostkowej władzy. Dlatego też praca w Policji, wiąże się ze szczególnym rodzajem odpowiedzialności karnej.

Nic dziwnego, skoro funkcjonariusze zobowiązani są, między innymi do:

 • Zapobiegania zagrożeniom dla życia lub zdrowia ludzkiego,
 • przywracania bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • ujęcia sprawcy czynu zabronionego.

Te trzy punkty to priorytet, a jak wiadomo, służba oraz pełnienie obowiązków policjanta, nie ogranicza się jedynie do nich. Umundurowana i uzbrojona formacja, której misją jest służba społeczeństwu, wymaga od swoich pracowników powołania do tego, by umieli oni, w pełni uszanować to, czym jest ochrona oraz dbanie o bezpieczeństwo innych ludzi. Podejmując się pracy w Policji, należy pamiętać też o tym, że utrzymanie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego, należy w pierwszej kolejności do zadań, jakimi kierują się organy ścigania. 

Mężczyzna pracujący w policji
https://pixabay.com/

Praca w policji a zawiaodmienia

Jednak zgodnie z powszechnie panującą opinią, praca w Policji nie należy do najlepszych i tych, które cieszyłyby się nadmiernym, społecznym uznaniem. Nie wiąże się z gratyfikacją i być może spodziewanym przez niektórych funkcjonariuszy, poszanowaniem osób, w których obronie stają codziennie policjanci.

Posługując się dość jednoznacznie brzmiącą metaforą. Ten rodzaj zajęcia, można porównać do braku równowagi, pomiędzy stanem wyjątkowym a ciągłym poszukiwaniem spokoju czy też miarodajnego porządku, o których istnieniu, policjanci są często, zawodowo przekonani, że nie istnieją i nigdy nie będą miały miejsca w dotyczącej nas bezpośrednio rzeczywistości. Życie idealne nie jest możliwe. Zatem aspiracje dążące do jego osiągnięcia, w przypadku służb mundurowych, powinny pozostać na marginesie emerytur lub często wiążących się z tym zawodem, rent socjalnych, utratą zdrowia i doświadczeniem trudnych dla innych przeżyć. 

Biuro spraw wewnętrznych. Regulacja pracy policji

Do zadań Biura Spraw Wewnętrznych Policji, w skrócie BSWP, należy przede wszystkim, zapobieganie przestępstwom, popełnianym przez policjantów i pracowników Policji. Biuro zajmuje się także zapobieganiem, wykrywaniem i ściganiem, niektórych przestępstw popełnianych na szkodę Policji. Pracę Biura Spraw Wewnętrznych, reguluje ustawa z 6 kwietnia 1990 roku. Centrala BSWP znajduje się w Warszawie, ale posiada również swoje wydziały, które możemy znaleźć w największych miastach Polski oraz stolicach wojewódzkich. 

Zadania, na jakich koncentruje swoją pracę BSWP, oprócz tych które zostały już wcześniej wymienione, to przede wszystkim:

 • Podejmowanie przez funkcjonariuszy służb wewnętrznych, czynności o charakterze dochodzeniowo-śledczym, 
 • podejmowanie zadań operacyjno-rozpoznawczych,
 • prowadzenie operacji specjalnych,
 • koordynacja operacyjna i kontrola prawna, nad prowadzonymi wobec policjantów spraw karnych, zgodnych z przepisami prawa Kodeksu karnego,
 • archiwizacja oraz ścisła analiza danych, pozyskanych na drodze gromadzenia informacji o przestępczości dotyczącej policjantów i pracowników Policji.

Skrzynka podawcza Urzędu Policji

Platformę teleinformatyczną, jaka wykorzystywana jest do komunikacji pomiędzy instytucjami administracji publicznej, a zwykłymi obywatelami nazywa się skrzynką podawczą lub Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej, w skrócie ePUAP.

Posługują się nią głównie podmioty wykonujące zadania zlecone przez państwo, w tym również korzysta z niej Policja. Dzięki ePUAP możemy w łatwy sposób skontaktować się z komendą powiatową. Przekazać można wówczas zgłoszenie lub jakiekolwiek inne pismo, posługując się w tym celu profilem zaufanym, czyli eGO.

Czym jest profil zufany?

Profil zaufany to rodzaj konta osobistego, jaki zakłada się na platformie Usług Administracji Publicznej. Daje on nam możliwość składania pism mających postać plików elektronicznych, ze skutkiem prawnym. Dokumentów przekazywanych na Policję przez eGO, nie obowiązuje konieczność sygnaturowania tzw. podpisem kwalifikowanym. Skrzynkę podawczą możemy wykorzystać, jako funkcjonalne narzędzie służące nam do przekazania zgłoszenia policji w sposób jawny. Do końca anonimowy, pozostaje nadal e-mail i dostępne mu metody przekazywania informacji. W jego przypadku, mamy duży procent pewności na zachowanie większej anonimowości niż ma to miejsce, gdy korzystamy z usług ePUAP. Chociaż i w jednym i w drugim aspekcie możliwości sieci Internet, nie radziłabym liczyć na całkowitą niewykrywalność. Nie od dziś wiadomo, że każdy stosowany przez nas sposób, oparty o łączność teleinformatyczną, zostawia zawsze po sobie swój ślad. Jaki? To już leży w gestii wiedzy, świetnie wykwalifikowanych informatyków i ich kolegów — amatorów.

Sytuacja stanu wyjątkowego, a praca w policji

Określenia stan wyjątkowy, używa się w sytuacjach niecodziennych. Generalnie jest ono powiązane z pewnym stanem nadzwyczajnym w państwie. Zgodnie z tą jego definicją, stan wyjątkowy polega na ograniczeniu niektórych praw oraz swobód obywateli. Dotyczą go regulacje czasowe i przestrzenne, a prezydent lub Rada Ministrów, wprowadza go głównie w celu: 

 • Zmniejszenia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, 
 • bezpieczeństwa obywateli 
 • lub porządku publicznego.

  Sytuacja stanu wyjątkowego w państwie
  https://www.pexels.com/

W jaki sposób sytuacja stanu wyjątkowego może odnosić się do działań wykonywanych na co dzień przez Policję?

Na pewno będzie to związane z potocznym rozumieniem stanu kryzysowego oraz tym, co w społecznym odbiorze zwykliśmy interpretować, jako okoliczności wymagające podjęcia szczególnych działań. W odniesieniu do pojedynczych jednostek, jakimi są wszyscy obywatele naszego kraju, Policja może dzięki dokonanym przez nas zgłoszeniom, zdefiniować pewne sytuacje jako wyjątkowe. Na pewno są nimi interwencje, związane z rozwiązywaniem przez będących na służbie funkcjonariuszy konfliktów. Osoby stanowiące podmiot sporów, wzajemnie się atakują oraz ze sobą walczą. Stan wyjątkowy, to również okoliczności takie jak te, które zwykle dotyczą ofiar przemocy, dzieci, nieletnich, konfliktów małżeńskich, osób chorych psychicznie czy tych, które są pod wpływem narkotyków, bądź alkoholu. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.