Mężczyzna pokrywający kapitał zakładowy w formie aportu
Kategorie:

Co to jest aport?

Avatar
Opublikowane przez Redakcja

Aport do spółki – co warto wiedzieć?

Wkładem niepieniężnym w spółkach, mogą być wyłącznie prawa zbywalne. Toteż niemożliwym jest, aby w ramach aportu wnieść do spółki koncesje, zwolnienia podatkowe, a także prawa osobiste takie jak prawo dożywocia czy służebności. Ponadto nie ma możliwości wniesienia do spółek kapitałowych, w ramach wkładu niepieniężnego, świadczenia pracy lub usług przez wspólnika, inaczej sytuacja wygląda w przypadku spółek osobowych.

Celem aportu jest wyposażenie spółki w składniki majątkowe, które będą służyć prowadzonej działalności gospodarczej. Wspólnicy w zamian za wkład niepieniężny otrzymują akcje lub udziały, a także prawo do wyższego udziału w zyskach.

Badanie zdolności aportowej

Aby składnik majątku uznać za aport, należy sprawdzić, czy ma zdolność aportową. Jest to badanie na podstawie kryteriów:

 • Możliwości wycenienia wkładu i uznania go za aktywa;
 • możliwości prawnego dysponowania przedmiotem przez wspólnika;
 • faktycznej dostępności wkładu dla spółki;
 • przydatności w funkcjonowaniu spółki;
 • możliwości wejścia składnika do masy upadłości lub likwidacji.

Aport do spółki – przykłady

Na podstawie wymienionych kryteriów z całą pewnością można uznać, że przykładami aportu do spółki mogą być:

 • przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część;
 • udziały, prawa i obowiązki w spółkach osobowych;
 • prawa autorskie majątkowe, patenty, prawa do znaków towarowych;
 • wierzytelności wspólnika;
 • prawa użytkowania wieczystego, własność nieruchomości;
 • rzeczy ruchome
 • weksel własny z poręczeniem wekslowym;
 • prawo najmu lokalu

Jeśli wspólnik podejmie decyzje o wniesieniu wkładu niepieniężnego do spółki, akt założycielski spółki musi zostać odpowiednio sformułowany, aby umożliwić założycielom wnoszenie aportu. Co ważne, nie ma możliwości objęcia udziałów w spółce na podstawie aportu, jeśli dochodzi do założenia spółki przez Internet. Jednak nic straconego. Aport do spółki, można wnosić również, w celu podwyższenia kapitału zakładowego, a ta czynność musi zostać stwierdzona aktem notarialnym w obecności rejenta.

Kiedy można wnieść aport do spółki?

Wkład niepieniężny, można wnieść do spółki w trzech sytuacjach. Po pierwsze, najczęściej dochodzi do wykorzystania aportu w trakcie zakładania spółki. Dzięki temu wspólnicy nie muszą posiadać całej koniecznej kwoty minimalnej, która umożliwia założenie spółki. Ponadto, jak wspomniano wcześniej, jeśli spółka została założona za pośrednictwem portalu Spółki S24, wówczas pierwsza możliwość wniesienia wkładu niepieniężnego, występuje dopiero w momencie podwyższenia kapitału zakładowego. Ostatnią możliwością jest przystąpienie nowego wspólnika do spółki, wówczas najczęściej również dochodzi do podwyższenia kapitału.

Jak dokonać wyceny aportu?

Osoby omawiające kwestię aportu do spółki
Źródło: Freepik.com

Jest to problem, który przysparza wielu kontrowersji, ponieważ wspólnicy, często nie są w stanie samodzielnie określić, ile warty jest ich wkład niepieniężny. Mniejsze przedsiębiorstwa jednak starają się oszacować to samodzielnie. Pamiętać trzeba jedynie, aby dokonać tego z dbałością, gdyż zawyżenie wartości aportu do spółki może wiązać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami wobec wspólników a także członków zarządu spółki. Co ważne, wartość powinna zostać określona na dzień wniesienia wkładu do majątku spółki.

Jeśli aportem ma zostać wniesiony znaczny kapitał w większych przedsiębiorstwach wówczas wyceny wkładu niepieniężnego powinien dokonać biegły rewident. W przypadku spółek akcyjnych, wycena biegłego rewidenta jest obowiązkowa, lecz należy mieć na uwadze, że wycena aportu przez doświadczonego biegłego wiąże się z kolejnym dodatkowym kosztem.

Opodatkowanie aportu

Wniesienie udziału w postaci aportu jest neutralne podatkowo dla spółki. Ustawa o CIT, nie uznaje go jako przychód na utworzenie lub powiększenie kapitału. Oznacza to, że składniki majątku wniesione w formie aportu do spółki, nie zostaną opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych. Aportu do spółki nie ominie jednak opodatkowanie podatkiem VAT, chyba że podatnik, który wniósł aport nie jest podatnikiem tego podatku.

Nie oznacza to jednak, że wspólnik nie poniesie konsekwencji podatkowych dokonanej czynności. Wspólnik, który wniesie aport w zamian za udziały, musi rozliczyć się z tego przychodu w wysokości nominalnej udziałów. Obowiązek podatkowy ominie jednak przedsiębiorców, którzy wnoszą do spółki całe przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.