Ile arów ma hektar
Kategorie:

Ile metrów i hektarów ma ar?

Jednostki pól powierzchni stanowią dla wielu osób problematyczną kwestię, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę zmienność ich stosowania. Wyróżniamy spośród nich między innymi:

  • metr kwadratowy,
  • ar,
  • hektar.

Niektóre z nich są używane częściej w geodezji lub leśnictwie, inne natomiast powszechniej można spotkać w życiu codziennym. Jaka jest różnica między arem i hektarem? Ile ar ma hektarów? Ile arów ma hektar? Jak to się odnosi to najbardziej popularnej jednostki pola powierzchni, jaką jest metr kwadratowy?

Ar – ile to metrów kwadratowych? Ile metr ma arów?

Ar to jedna z podstawowych jednostek metrycznych służących do określania pola powierzchni. Jej nazwa pochodzi od francuskiego słowa „are”, które w wolnym tłumaczeniu oznacza plac lub boisko. Określanie pola powierzchni w arach jest szczególnie popularne w rolnictwie. Ile metrów ma ar? Arem nazywa się powierzchnię równą 100 metrów kwadratowych. Oznacza to, że arem określa się pole równe polu kwadratu o wymiarach sto metrów każdy z boków. Wiedząc ile metrów ma ar można z łatwością obliczyć również, w jaki sposób ta jednostka powierzchni przekłada się na pozostałe. Ile ar ma hektarów? Ar jest jednostką mniejszą, dlatego używając uniwersalnego przelicznika można w łatwy sposób obliczyć, że jeden ar to 0,01 hektara.

Jeden hektar – ile to metrów kwadratowych?

Wcześniej wspomniany hektar jest większym odpowiednikiem ara. Przedrostek „hekto” znajdujący się w jego nazwie oznacza liczbę sto. W takim razie należy postawić pytania dotyczące przelicznika tej jednostki powierzchni na pozostałe. Ile metrów kwadratowych ma hektar? Ile arów ma hektar? Jeden hektar to dziesięć tysięcy metrów kwadratowych, natomiast w przeliczeniu na ary powierzchnia ta jest równa stu arom. Hektar jest najczęściej używany do określania powierzchni użytków rolnych oraz lasów.

Ile metr ma arów? Ile metrów ma ar?

Skoro jeden ar to sto metrów kwadratowych wykonując proste obliczenia, można łatwo otrzymać przelicznik na pozostałe pola powierzchni. Skoro jeden ar to 100 metrów kwadratowych, w takim razie analogicznie jeden metr ma 0,01 ara. Rzadziej używa się przeliczania metrów kwadratowych na ar, ponieważ otrzymany wynik 0,0001 hektara jest po prostu niepraktyczny.

Ile arów ma hektar? Ile metr ma arów?

1 ar ile to m
Źródło: Freepik.com

Obliczanie tego ile ar ma hektarów lub ile jeden ar to metrów kwadratowych stanowi jedną z podstawowych treści zadań matematycznych na początkowych poziomach edukacji. Określanie ile jeden hektar to metrów kwadratowych do dziś jednak jest problematyczną kwestią, która przewija się w wielu dziedzinach życia. Skąd wynika mała znajomość tych jednostek powierzchni? Centymetry lub metry są używane bardzo często w życiu codziennym, natomiast z pytaniami dotyczącymi tego, ile ar to metrów kwadratowych, zaledwie niewielka część ludzi musi się mierzyć na co dzień. Używanie przeliczników arów na metry lub odwrotnie jest na tyle rzadko spotykane, że właściwie jedynie geodeci używają tych miar w swojej pracy.

1 ar ile to metrów? 1 ha ile to metrów kwadratowych?

Najłatwiejszym sposobem na zapamiętanie jednostek pól powierzchni jest nauczenie się przedrostków i zależności między nimi. Wiedząc, że wartości pomiędzy metrem kwadratowym, arem i hektarem wzrastają w określony sposób, można łatwo zapamiętać na przykład ile jeden ar ma metrów. Metr jest najmniejszą jednostką spośród nich, dlatego potrzeba stu metrów aby móc mieć do czynienia z arem. Z kolei żeby zapamiętać, ile arów ma hektar wystarczy kolejny raz liczbę pomnożyć przez sto. Jednostki pól powierzchni są bowiem najczęściej wielokrotnościami, które opierają się na ilorazach określonych liczby. Znając tę metodę w łatwy sposób można zapamiętać wartości poszczególnych z nich. Oprócz ara, metra kwadratowego i hektara używanymi jednostkami pola powierzchni są również centymetry i decymetry kwadratowe. Podobnie jak milimetry kwadratowe jednostki te są jednak zdecydowanie mniej praktyczne, dlatego mają rzadsze zastosowanie w codziennym życiu. Mało znanymi jednostkami są natomiast hektometr i dekametr kwadratowy – pierwszy z nich jest równy hektarowi, natomiast drugi arowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.