Czym spowodowana jest podwyżka akcyzy i ile teraz zapłacimy za papierosy i alkohol?

Każdy z nas płaci podatki. Niektóre z nich opłacamy osobiście w urzędzie skarbowym, jak np. podatek od zakupu samochodu. Inne są nam potrącane z wynagrodzenia (podatek dochodowy). Jeszcze inne płacimy...

Czytaj dalej