zboże na polu
Kategorie:

Kto i kiedy powinien opłacić podatek rolny?

Avatar
Opublikowane przez Redakcja

Dochody pochodzące w Polsce z prowadzenia działalności rolnej nie są wliczane w podatek dochodowy. Osoby, które są w posiadaniu gruntów pod uprawę rolną są zobligowane do opłacania podatku rolnego. Do tego rodzaju gruntów zaliczane są te sklasyfikowane w ewidencji budynków jak i ziemi jako użytki rolne. Nie wlicza się w nie gruntów, które zajmowane są na poczet prowadzenia innej niż rolnicza działalności gospodarczej. Podatek rolny regulowany jest poprzez ustawę z dnia 15 listopada 1984 roku (Dz.U. z 2020r. poz. 333). Wszystko co powinieneś wiedzieć o podatku rolnym znajdziesz w artykule poniżej.

1. Kto musi płacić podatek rolny?

Do zapłacenia podatku rolnego w danych roku podatkowym zobligowane są takie osoby jak:

– posiadacz samoistny gruntów,

– właściciel gruntów,

– posiadacz gruntów wchodzących w skład własności samorządu terytorialnego bądź Skarbu Państwa,

– dzierżawca gruntów należących do gospodarstwa rolnego

2. Od kiedy powstaje obowiązek podatku rolnego?

Obowiązek podatku rolnego powstaje już w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło objęcie w posiadanie gruntów przez podatnika, a wygasa ono ostatniego dnia miesiąca, w którym to wygasły okoliczności objęcia podatkiem rolnym. Podatnik ma obowiązek złożyć deklarację podatkową odpowiedniemu organowi podatkowemu poprzez złożenie odpowiednich dokumentów, takich jak deklaracja dr-1 oraz deklaracja ir-1. Jeśli sami nie potrafimy wypełnić poprawnie wniosków podatkowych, warto skorzystać z pomocy portalu przyjazne-deklaracje.pl, za pomocą którego sprawnie wyślemy deklarację on-line.

3. Jakie są stawki podatku rolnego?

Według informacji podatkowej stawki podatku rolnego można podzielić na dwie kategorie:

– stawka dla gruntów gospodarstwa rolengo, gdzie równowartość pieniężna 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego,

– stawka dla pozostałych gruntów rolnych, gdzie równowartość 5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego.

Stawki przeliczane są na podstawie średniej ceny skupu żyta liczonej za jedenaście kwartałów poprzedniego roku podatkowego. W drodze uchwały rada gminy ma prawo obniżyć cenę skupu przyjmowaną jako podsta obliczenia podatku rolnego na obszarze danej gminy. Podane przeliczniki poierzchni rolnych określone zostały w ustawie o podatku rolnym. W sytuacji, w której nie można ustalić odpowiedniego przelicznika powierzchni rolnej, przyjmowane jest, że 1 hektar fizyczny jest równoważny 1 hektarowi przelicznikowemu.

4. Terminy i płatności wynikające z obowiązku podatku rolnego

Podatnik zobligowany jest do opłacenia podatku rolnego w czterech ratach – proporcjonalnie do okresu trwania jego obowiązku, tj. do 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada danego roku podatkowego. Można tego dokonać na trzy sposoby:

– gotówką w kasie organu, w którym składane są deklaracje podatkowe,

– przelewem na rachunek organu podatkowego,

– w drodze inkasa, wyłącznie w przypadku osób fizycznych.

 

5. Ulgi i zwolnienia w podatku rolnym

Według informacji podatkowe ulga inwestycyjna przysługuje z racji kosztów poniesionych na modernizację lub budowę budynków inwentarskich lub zakup i instalację urządzeń melioracyjnych, deszczowni czy urządzeń wykorzystujących naturalne źródła energii.

Zwolnienia z podatku obejmują między innymi grunty przy wałach przeciwpowodziowych, użytki rolne klasy V,VI, i VIz oraz grunty zakrzewione i zadrzewione, a także przedsiębiorców prowadzących działania badawczo rozwojowe. Pełną listę przysługujących zwolnień i ulg podatkowych można znaleźć w art. 12, art. 13, art. 13b i 13e ustawy o podatku rolnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.