Schematy podatkowe
Kategorie:

Jak schematy podatkowe (mdr) wpływają na obowiązki podatkowe przedsiębiorców?

Avatar
Opublikowane przez Redakcja

Schematy podatkowe (MDR) zostały wprowadzone po to, by uszczelnić system podatkowy, a także zapobiec agresywnemu planowaniu podatkowego. Czym zatem są? W jaki sposób schemat podatkowy wpływa na obowiązki przedsiębiorcy? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym są schematy podatkowe?

Schemat podatkowy (MDR) to zgodnie z definicją ustawową uzgodnienie będące czynnością lub zespołem powiązanych ze sobą czynności (planowanych), w których co najmniej jedna strona jest podatnikiem lub które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego. W tym miejscu należy także podkreślić, że schemat podatkowy musi spełniać kryterium głównej korzyści. W praktyce za schemat podatkowy uznaje się takie uzgodnienie bądź plan działania w zakresie prawa podatkowego którego celem jest uzyskanie korzyści majątkowej, w ramach podjętego działania i nie ma uzasadnienia gospodarczego. Istotne jest także to, że obowiązkiem raportowania schematów objęty został każdy podatek, czyli nie tylko należności bezpośrednie (PIT, CIT), ale również pośrednie (VAT, akcyza) i lokalne (PCC).

Jak schematy podatkowe wpływają na obowiązki podatkowe przedsiębiorców?

Wprowadzenie schematów podatkowych w dużym stopniu wpłynęło na obowiązki podatkowe przedsiębiorców, co jest efektem nie tylko konieczności ich raportowania, ale również sposobów przeprowadzania optymalizacji podatkowej. Wszelkie działania w tym zakresie należy bowiem przeprowadzać ostrożnie, ponieważ zbyt agresywne rozwiązania mogą nie mieć uzasadnienia gospodarczego i prowadzić jedynie do uzyskania korzyści majątkowej. Konieczność zaraportowania schematu podatkowego uszczelniła w ten sposób system podatkowy, a zarówno przedsiębiorcy (korzystający), jak i promotorzy (np. doradcy podatkowi) oraz wspomagający (np. notariusz) mają obowiązek składania odpowiednich raportów.

W jakim terminie należy raportować schematy podatkowe?

Raportowanie schematów podatkowych następuje do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Korzystający, czyli przedsiębiorca powinien przekazać mu informację o schemacie podatkowym w terminie 30 dni od dnia następującego po udostępnieniu mu schematu podatkowego, przygotowaniu przez niego schematu podatkowego do wdrożenia lub od dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego przez korzystającego, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Również promotor oraz wspomagający to strony, które muszą raportować o schematach podatkowych w odpowiednich terminach. W większości sytuacji także wynoszą one 30 dni od zaistnienia konkretnego zdarzenia, jednak istnieje jeden wyjątek. Jest nim sytuacja, w której wspomagający powziął lub powinien był powziąć wątpliwości, że uzgodnienie może stanowić schemat podatkowy, ponieważ wówczas termin na zaraportowanie tego faktu wynosi jedynie pięć dni.

Podsumowując należy stwierdzić, że schematy podatkowe to mechanizm uszczelnienia systemu podatkowego. Istotny w tym przypadku jest obowiązek ich raportowania, który dotyczy nie tylko przedsiębiorców, ale również innych podmiotów i osób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.