Kobieta na rozmowie z doradzcą podatkowym
Kategorie:

Doradztwo podatkowe – co obejmuje i kiedy warto z niego skorzystać?

Każdego roku w polskim prawie zachodzi wiele zmian. Rekordowy pod tym względem był rok 2018, kiedy to uchwalono największą liczbę stron ustaw podatkowych od momentu wejścia w życie ustawy o VAT. Trudno się dziwić, że przedsiębiorcy często nie nadążają za kolejnymi modyfikacjami i nie potrafią uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami nieznajomości prawa. W rezultacie wielu z nich decyduje się na skorzystanie z usług doradztwa podatkowego dla firm. Czy faktycznie warto?

Czym jest doradztwo podatkowe?

Według ustawy, czynności doradztwa podatkowego polegają na udzielaniu podatnikom, płatnikom i inkasentom opinii oraz wyjaśnień w kwestii ich obowiązków podatkowych, celnych, a także w zakresie egzekucji administracyjnej. Oprócz tego usługi te obejmują bieżącą pomoc, prowadzenie ksiąg i ewidencji do celów podatkowych, sporządzanie zeznań podatkowych, czy reprezentację klienta w postępowaniach toczonych przed organami w sprawach, które mają związek z wykonywaniem tego typu obowiązków.

Doradztwo podatkowe stanowi więc profesjonalną pomoc przedsiębiorcom i innym podatnikom. Pozwala odnaleźć się w gąszczu zmieniających się przepisów, chronić majątek narażony na kary za nieznajomość prawa, a także zapobiegać ponoszeniu nadmiernych, niekoniecznych obciążeń podatkowych.

Kto może być doradcą podatkowym?

Funkcję doradcy podatkowego mogą sprawować wyłącznie osoby wpisane na listę doradców podatkowych. Taki spis jest prowadzony przez Krajową Radę Doradców Podatkowych i mogą znaleźć się w nim tylko te osoby, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, posiadają wykształcenie wyższe, odbyły w Polsce sześciomiesięczną praktykę zawodową i zdały egzamin na doradcę podatkowego. Kolejny wymóg to nieskazitelny charakter, który daje rękojmię właściwego wykonywania obowiązków doradcy podatkowego.

Poza tym taki zawód może wykonywać osoba zwolniona z obowiązku odbycia sześciomiesięcznej praktyki i obowiązku złożenia egzaminu zawodowego z wynikiem pozytywnym. Jest to możliwe wtedy, gdy spełnia pozostałe, wyżej wymienione warunki i jest jednocześnie członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego lub posiada stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych bądź ekonomicznych z dziedziny finansów lub prawa finansowego.

Kancelaria podatkowa – zakres usług i korzyści

Kwestie podatkowe są niezwykle ważne zwłaszcza dla przedsiębiorców traktowanych jako podmioty profesjonalne obrotu gospodarczo-prawnego. Sprawia to, że w razie zagrożenia sankcjami za naruszenie przepisów, nie mogą oni powołać się na brak znajomości danej procedury. W rezultacie ich odpowiedzialność jest ogromna, a sankcje mogą być naprawdę dotkliwe. W ostateczności mogą doprowadzić nawet do zapłaty kar sięgających milionów złotych czy likwidacji przedsiębiorstwa.

Właśnie dlatego firmy z rozmaitych branż potrzebują fachowego wsparcia w tym zakresie. Często wybierają na swoich przedstawicieli kancelarie podatkowe, które m.in. udzielają wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych podatnikom i płatnikom, prowadzą księgi podatkowe oraz pozostałe ewidencje do celów podatkowych, przygotowują zeznania i deklaracje, a także reprezentują klienta przed organami podatkowymi. O specyfice doradztwa podatkowego oraz określających go regulacji prawych przeczytać więcej można np. w odpowiedniej sekcji na stronie kancelarii RPMS: https://rpms.pl/doradztwo-podatkowe/.

Koszt usług doradcy podatkowego jest uzależniony od złożoności danego zagadnienia i zakresu powierzonych mu obowiązków. Czasem będzie to wyłącznie pomoc doraźna, w konkretnej sytuacji, a innym razem klient wybierze bieżące doradztwo podatkowe opierające się np. na sporządzaniu pisemnych opinii i memorandów podatkowych, przygotowywaniu wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, czy rozwiązywaniu aktualnych problemów podatkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.