Korzystanie z systemu ERP w firmie
Kategorie:

Twoja firma nie posiada systemu ERP? Sprawdź, co przez to traci

Avatar
Opublikowane przez Redakcja

Współcześnie systemy ERP odgrywają fundamentalną rolę w osiąganiu wielu biznesowych celów, integrując kluczowe obszary — od finansów i HR, po produkcję i łańcuch dostaw. Mimo to wiele firm wciąż opiera się na fragmentarycznych i przestarzałych systemach zarządzania, nie zdając sobie sprawy z narastającego ryzyka i ewentualnych strat. Dlaczego ten opór może być szkodliwy? Co traci biznes unikający automatyzacji i nowoczesnych systemów ERP wspomaganych AI?

Systemy ERP w biznesie

Systemy ERP (Enterprise Resource Planning) to kompleksowe rozwiązania informatyczne, które skupiają dane z różnych obszarów i automatyzują różnorodne procesy danego przedsiębiorstwa. Dzięki centralizacji danych systemy te zapewniają jednolity i aktualny widok na wszystkie kluczowe aspekty działalności firmy, ułatwiając podejmowanie ważnych i opłacalnych decyzji. Ponadto ERP znacząco zwiększa efektywność operacyjną, redukując i minimalizując błędy, które często wynikają z manualnej pracy ludzkiej. Systemy te są skalowalne, co pozwala firmom na elastyczne dostosowanie się do zmieniających się potrzeb i warunków rynkowych.

Wprowadzenie systemu ERP często przekłada się na lepszą kontrolę kosztów, optymalizację zasobów i wzrost ogólnej wydajności przedsiębiorstwa. Nic więc dziwnego, że 40% liderów rynku poszukuje nowych technologii właśnie w systemie ERP (Netsuite, 2023).

Zalety systemów ERP

Systemy ERP są kluczowymi narzędziami w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem, oferując szereg funkcji i zalet, które znacząco wpływają na efektywność operacyjną, strategiczne planowanie i ogólną wydajność firmy. Wśród tych najczęściej wskazywanych przez przedsiębiorców wymienić warto:

  • Możliwość integrowania z różnymi obszarami biznesowymi. ERP umożliwia integrację różnych działów, takich jak finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, produkcja, sprzedaż i łańcuch dostaw w jednym systemie. W ten sposób zebrane informacje są łatwo dostępne i spójne dla całej organizacji, co z kolei ułatwia komunikację i współpracę między różnymi działami.
  • Automatyzację. Systemy automatyzują wiele codziennych operacji biznesowych, ograniczając potrzebę ręcznego wprowadzania danych i minimalizując ryzyko błędów. To z kolei przekłada się na zwiększenie efektywności operacyjnej, a także na oszczędność czasu i zasobów.
  • Lepsze zarządzanie zasobami. ERP zapewnia kompleksowe narzędzia do zarządzania zasobami, w tym zarządzania zapasami, kontroli kosztów i planowania finansowego. Systemy te umożliwiają dokładne śledzenie wydatków i przychodów, co pomaga w optymalizacji budżetu i zwiększeniu rentowności.
  • Wsparcie w podejmowaniu decyzji. Dzięki centralizacji danych i zaawansowanym narzędziom analitycznym, systemy ERP dostarczają cenny wgląd w działalność firmy, wspierając procesy decyzyjne na wszystkich szczeblach zarządzania. Szybki dostęp do aktualnych danych pozwala na szybsze reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe.

Co ciekawe – 82% organizacji, które wdrożyły ERP, osiągnęło zwrot z inwestycji w oczekiwanym czasie, a w przypadku 95% firm wdrożenie ERP doprowadziło do usprawnienia procesów biznesowych (ERPfocus, 2023).

Co może stracić przedsiębiorca, który zrezygnuje z systemu ERP?

Brak systemu ERP w organizacji może prowadzić do szeregu strat, które mają bezpośredni wpływ na efektywność, rentowność i przewagę konkurencyjną firmy.

  • Niespójne, rozproszone dane. Przestarzałe narzędzia sprawiają, że zbierane dane są często rozproszone po różnych działach i systemach. To prowadzi do trudności w uzyskaniu jednolitego i aktualnego widoku na operacje firmy, co może skutkować błędnymi decyzjami i stratami. 60% organizacji potwierdziło, iż systemy ERP usprawniły ich procesy decyzyjne (Parsimony, 2023).
  • Ryzyko popełnienia błędów. Ręczne wprowadzanie danych i brak automatyzacji procesów zwiększają ryzyko błędów, które mogą być kosztowne dla firmy — zarówno w kontekście finansowym, jak i reputacji.
  • Niewielka wydajność operacyjna. Brak systemu ERP często oznacza, że procesy biznesowe są mniej wydajne, co może prowadzić do opóźnień, zwiększenia kosztów operacyjnych i utraty możliwości biznesowych. 66% organizacji odnotowuje bowiem wzrost wydajności po wdrożeniu systemów ERP (Parsimony, 2023).
  • Trudność w skalowaniu. Firmy bez systemu ERP mogą napotykać trudności w adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych i skalowaniu operacji. Brak elastyczności i skalowalności systemów może hamować rozwój firmy.
  • Problemy z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Brak centralnego systemu do zarządzania zasobami może prowadzić do ich nieefektywnego wykorzystania, co z kolei może skutkować nadmiernymi wydatkami i zmniejszoną rentownością.

Brak ERP może więc prowadzić do znaczących strat operacyjnych i finansowych, ograniczając zdolność firmy do efektywnego zarządzania zasobami, podejmowania trafnych decyzji biznesowych i utrzymania konkurencji, zwłaszcza że receptą na te sytuacje są przetestowane, efektywne i kompletne systemy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.