Dokumenty do zwrotu podatku w Holandii
Kategorie:

Co wpływa na wysokość zwrotu podatku w Holandii?

Artykuł partnera.

Choć prawo fiskalne w swych podstawach opiera się na podobnych założeniach bez względu na kraj rozliczenia, każde państwo ma własne szczegółowe przepisy podatkowe, które mogą już wykazywać między sobą pewne różnice. Dlatego osoby, które zdecydowały się na emigrację zarobkową do Niderlandów, powinny odpowiednio wcześniej zaznajomić się z niuansami obowiązującej tam procedury rozliczenia podatku, zwłaszcza jeśli liczą na możliwie szybki zwrot podatku z Holandii. Jak wyglądają holenderskie przepisy fiskalne, w jaki sposób dokonać rozliczenia podatku z Holandii w dwóch prostych krokach i uzyskać najkorzystniejszy zwrot? O tym przeczytasz w poniższym artykule!

Rozliczenie podatku z Holandii – podstawowe informacje

Obowiązek rozliczenia osiągniętych w ciągu roku dochodów dotyczy wszystkich osób, które były legalnie zatrudnione na terenie Holandii. Formalnościami tymi zajmuje się tamtejszy odpowiednik polskiego urzędu skarbowego, czyli hol. Belastingdienst. W Holandii, tak jak w Polsce, z pensji każdego pracownika odprowadzana jest należna zaliczka na poczet podatku. Następnie urząd weryfikuje wysokość opłaconej zaliczki i zestawia ją z obciążeniem fiskalnym wyliczonym na podstawie osiągniętego dochodu przez konkretnego podatnika. Jeśli okazuje się ono zbyt małe w stosunku do uzyskanego dochodu, wówczas podatnik musi nadpłacić zaistniałą różnicę. Z kolei w sytuacji, gdy pobrane uprzednio zaliczki są wyższe niż należna kwota podatku, urząd jest w obowiązku wypłacić podatnikowi należny mu zwrot podatku.

Rozliczenie podatku z Holandii w dwóch prostych krokach

W Holandii obowiązują dwa terminy na złożenie deklaracji podatkowej: 1. maja oraz 1. lipca roku następującego po roku rozliczeniowym. Dochowując pierwszej daty, podatnik ma szansę na szybki zwrot podatku z Holandii już w ciągu trzech miesięcy.

Szybki zwrot podatku z Holandii – od czego zależy jego wysokość?

Na ostateczną wysokość należnego zwrotu podatku z Holandii zasadniczy wpływ ma zastosowanie przysługujących podatnikowi ulg. Wśród najpopularniejszych zwolnień podatkowych w holenderskim systemie fiskalnym wymienia się:

  • Algemene heffingskorting – ulga podstawowa, dostępna dla każdej osoby osiągającej dochód podlegający opodatkowaniu w Holandii, odejmuje się ją od całego podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Wysokość ulgi zależy od wysokości uzyskanego dochodu, przy wyliczeniu uwzględnia się również liczbę dni przepracowanych na terenie Niderlandów;
  • Zorgtoeslag – dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego (zatrudnienie w Holandii jest równoznaczne z koniecznością wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego – jest to obowiązkiem pracodawcy, a koszty są potrącane z wypłaty pracownika, jednak na specjalny wniosek pracownika i po spełnieniu kryterium niskiego dochodu, Belastingdienst może przyznać dodatek);
  • Heffingskorting – ulga na partnera fiskalnego, przypomina funkcjonujące w Polsce rozliczenie z małżonkiem, jednak w Holandii para nie musi pozostawać w formalnym związku małżeńskim. Jedynym warunkiem jest zaistnienie sytuacji, w której jeden z partnerów wykazuje niskie dochody lub nie ma ich wcale – wówczas para przy wspólnym rozliczeniu może liczyć na korzystniejszy zwrot podatku;
  • Inkomensafhankelijke combinatiekorting – ulga na dziecko, możliwość wnioskowania mają samodzielni rodzice oraz ci, którzy mają dochody niższe niż partner, pod warunkiem że dziecko do 1. stycznia danego roku rozliczeniowego nie ukończyło 12. roku życia i jest zameldowane pod tym samym adresem co rodzic przez przynajmniej sześć miesięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.