Kobieta kupuje rzeczy przez internet
Kategorie:

Chargeback – czym jest i jak zabezpiecza konsumenta?

Avatar
Opublikowane przez Redakcja

Chargeback to usługa, z której mogą skorzystać osoby dokonujące płatności za pomocą karty debetowej, kredytowej czy przedpłaconej. Zabezpiecza klienta przed utratą środków pieniężnych wskutek niewywiązania się z umowy przez sprzedawcę towaru lub usługi.

Chargeback – na czym polega?

Chargeback to obciążenie zwrotne, które dokonywane jest w związku z transakcją opłaconą kartą płatniczą – debetową, kredytową lub prepaid. Przeprowadzane jest przez wystawcę karty po uprzednim złożeniu reklamacji przez klienta. Dokonuje on płatności kartą za towar lub usługę, a jeśli te z jakichś powodów nie zostaną dostarczone lub wykonane, może ubiegać się o zwrot środków pieniężnych bezpośrednio od wystawcy karty. Chargeback stanowi więc dodatkowe zabezpieczenie przed nieuczciwymi sprzedawcami, redukując do minimum ryzyko utraty przekazanych pieniędzy.

Kto i kiedy może skorzystać z tej usługi?

Z usługi chargeback może skorzystać osoba, która dokonała płatności kartą kredytową, debetową lub przedpłaconą. Zwrot nie zostanie natomiast zrealizowany, jeśli transakcja została przeprowadzona z użyciem BLIK lub przelewu bankowego. Kiedy i na jakich zasadach zadziała chargeback? Pieniądze zwracane są najczęściej w przypadku, gdy:

  • opłacony produkt nie dotarł do klienta,
  • opłacona usługa nie została zrealizowana,
  • sprzedawca odmawia zwrotu środków pieniężnych na kartę,
  • sprzedawca zlikwidował działalność lub okazał się niewypłacalny,
  • z karty pobrano zbyt dużą ilość pieniędzy (najczęściej dotyczy to sytuacji, gdy transakcja rozliczona jest dwukrotnie),
  • pieniądze zostały pobrane za niezamówiony towar lub usługę,
  • transakcja nie została zrealizowana, lecz z karty pobrano środki,
  • transakcja została przeprowadzona po kradzieży karty (kradzież musi zostać zgłoszona odpowiednim organom).

Co istotne, usługa chargeback ma zastosowanie dopiero w momencie, gdy sprzedawca odmawia zwrotu środków pieniężnych kupującemu. Nie ma natomiast znaczenia, jaki jest powód odmowy – czy sprzedawca rzeczywiście nie może zrealizować transakcji, czy też postępuje nieuczciwie, łamiąc przy tym prawa konsumenta. Klient w pierwszej kolejności zobowiązany jest więc skontaktować się ze sprzedawcą – mailowo, telefonicznie lub osobiście (na przykład, gdy odbiór towaru ma miejsce w siedzibie firmy). 

Jak można ubiegać się o zwrot pieniędzy?

Jeśli klient otrzyma zwrot środków od sprzedawcy, nie korzysta już z usługi chargeback. Wyjątkiem jest sytuacja, w której z jakichś powodów sprzedawca odmawia przekazania klientowi pełnej kwoty, którą ten przekazał mu za pośrednictwem karty płatniczej. Klient kontaktuje się z bankiem, który wystawił kartę, celem złożenia reklamacji. Procedura chargeback może zostać przeprowadzona online, listownie lub udając się osobiście do oddziału banku. Klient zobowiązany jest złożyć odpowiedni wniosek, do którego dołączy dokumenty potwierdzające przeprowadzenie transakcji oraz inne, wymagane przez bank. Należy także załączyć historię korespondencji ze sprzedawcą, która dokumentuje odmowę zwrotu środków bądź potwierdza, że klient starał się wyegzekwować pieniądze. Następnie bank kontaktuje się z odbiorcą płatności, który ma obowiązek udokumentować fakt wywiązania się z umowy (przekazania towaru, wykonania usługi). Jeśli tego nie zrobi, reklamacja zostaje uznana za zasadną, a klient otrzyma zwrot środków na kartę. Niemniej jednak reklamację należy złożyć w określonym przez wystawcę karty czasie – najczęściej jest to 120 dni od momentu przeprowadzenia transakcji. Usługa chargeback jest bezpłatna, zatem ani bank, ani wystawca karty nie ma prawa pomniejszać sumy środków należnych klientowi, na przykład za pośrednictwo. Chargeback dotyczy nie tylko transakcji krajowych, lecz również zagranicznych – w tym przypadku czas na złożenie reklamacji jest dłuższy i zwykle wynosi 180 dni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.