Kiedy firma windykacyjna kieruje sprawę do sądu?

kłótnia

Bardzo niewiele potrzeba, aby windykacja bezpośrednio dotknęła kogoś z nas. Windykacja przeprowadzana jest przez wierzyciela bądź windykatora, który działa w imieniu wierzyciela, w celu próby odzyskania należności od dłużnika. Wprawdzie windykator nie może zając naszej własności majątkowej, ale wówczas niechęć nawiązania kontaktu i uregulowania zadłużeń bez wątpienia skończy się w sądzie.

Rodzaje windykacji

Windykacja może być prowadzona albo w drodze postępowania pozasądowego (wzywanie do zapłaty, upomnienie) albo na drodze sądowej (dochodzenie należności przed wymiarem sprawiedliwości).

W polskim prawie możemy wyróżnić następujące rodzaje windykacji wierzytelności:

  • Windykacja polubowna – toczy się na drodze pozasądowej i polega na przypominaniu dłużnikowi o terminie zapłaty. Najczęściej windykator wysyła wówczas pisemne wezwanie do zapłaty lub prowadzi telefoniczne negocjacje.
  • Windykacja sądowa – występu w przypadkach, w których dłużnik nie zamierza współpracować. Windykacja sądowa kończy się najczęściej wydaniem sądowego nakazu zapłaty, a w konsekwencji egzekucją komorniczą. Ten rodzaj windykacji obejmuje złożenie pozwu sądowego, postępowanie sądowe, oraz wydanie sądowego nakazu zapłaty.
  • Windykacja egzekucyjna – to ostatni etap windykacji, który angażuje komornika w realizację egzekucji. Dłużnik poza należnościami wynikającymi z długo musi także zapłacić za koszty postępowania sądowego, opłaty komornika oraz wszelkie jego wydatki związane ze sprawą.

Droga do sądu

sprawa sadowa
Źródło: pixabay.pl

Pierwszy etap windykacji opiera się polubownych czynnościach i chęci ugodowego rozwiązania problemu. W tym celu wierzyciel wysyła dłużnikowi monity, czyli pisemne przypomnienie o konieczności wywiązania się ze zobowiązań, bądź też kontaktuje się z nim przez telefon. Na etapie polubownego rozwiązania sprawy pożyczkodawca może także wysłać dłużnikowi przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Ile trwa etap pierwszy?

Przepisy prawa nie regulują, w którym momencie można przejść na drogę postępowania sadowego. Działania wewnętrzne trwają średnio od miesiąca do dwóch. Duże znaczenie w tej materii ma podejście do sprawy dłużnika – gdy wierzyciel widzi chęć współpracy i uregulowania należności bez wątpienia popatrzy na drugą stronę przychylnym okiem, wydłużając tym samym czas działania procesu polubownego.

Procedura zewnętrzna

Jeżeli pożyczkobiorca nie spełni oczekiwań pożyczkodawcy, sprawa może zostać przekazana firmie zewnętrznej. Jeśli chodzi o czas działania takich instytucji, to większość firm windykacyjnych działa na własnych procedurach i zasadach. W zależności od stopnia skomplikowania sprawy, a także wspomnianych już intencji dłużnika, te działania zewnętrzne trwają od 30 do około 90 dni. W momencie, gdy dłużnik nie ureguluje należności sprawa kierowana jest do sądu.

Postępowanie sądowe

Postępowanie sądowe trwać może od miesiąca do nawet kilkunastu miesięcy. Wszystko zależy od ilości spraw z jakimi zmaga się dana instytucja oraz od podejścia dłużnika do tematu. Jeśli bez odwołań i kombinacji zgodzi się on z nakazem zapłaty, który wyda sąd, postępowanie zakończy się znacznie szybciej. Po uzyskaniu klauzuli wykonalności sprawa w terminie dwóch tygodni powinna znaleźć się na biurku komornika, który zajmie się procesem egzekucji.

Windykacja terenowa

Poza wymienionymi już formami windykacji istnieje także windykacja terenowa. Polega ona na bezpośrednim kontakcie stron – wierzyciela (windykatora) z dłużnikiem. Z reguły jest to wizyta w domu albo miejscu prowadzenia działalności. Dłużnik nie jest zobowiązany do rozmowy z druga stroną, gdyż tamta nie ma prawa wejść do mieszkania, ale zaleca się aby jednak podjąć dialog. Jeśli procedura jest na pierwszym etapie, istnieje duże prawdopodobieństwo wynegocjowania przychylnych warunków spłaty należności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.