Mężczyzna z ryzykiem wypadku przy pracy
Kategorie:

Wypadek w pracy – postępowanie krok po kroku

Wypadek przy pracy może zdarzyć się w każdym przedsiębiorstwie. Niezależnie od tego, jakie stanowisko zajmuje pracownik. Oczywiście najbardziej narażone są osoby, które pracują przy niebezpiecznych maszynach lub wykonują zawód, zagrażający ich życiu. Jak należy postępować w razie wypadku? Jakie kroki musi podjąć pracodawca? Jakie świadczenia należą się pracownikowi? Kiedy należy się odszkodowanie za wypadek? Co tak naprawdę kryje się pod pojęciem wypadku w pracy?

Czym jest wypadek przy pracy?

Zgodnie z kodeksem pracy wypadek ma miejsce wtedy, kiedy pracownik odniesie obrażenia lub poniesie śmierć. Zdarzenie nie może jednak wynikać z jego winy, a wyłącznie z przyczyn zewnętrznych. Pracownik może ulec wypadkowi, nie tylko na terenie przedsiębiorstwa, ale również podczas wykonywania obowiązków związanych z zatrudnieniem.

 1. Wypadek miał miejsce w trakcie podróży do pracy bądź powrotu do domu.
 2. Pracownik podróżował z jednego miejsca do drugiego, wykonując polecenia przełożonego.
 3. Pracownik uległ wypadkowi podczas szkolenia z samoobrony.
 4.  Wypadek nastąpił w delegacji.
 5. Organizacje związkowe podlegające pracodawcy wydały pracownikowi polecenie, a podczas jego wypełniania miał miejsce wypadek.
 6. Pracownik wykonywał swoje obowiązki zgodnie z poleceniami lub bez nich.

Wypadek przy pracy następuje, kiedy potwierdzone zostanie kilka istotnych faktów:

 • Przyczyna zewnętrzna, bez widocznej winy pracownika.
 • Pracownik doznał urazu lub poniósł śmierć.
 • Wypadek był bezpośrednio związany z wykonywaniem czynności zawodowych.

Kiedy następuje wypadek z winy pracownika?

Każdy pracodawca zobowiązany jest zorganizować pracownikom szkolenie BHP i kontrolować, czy stosują się do zasad. W przypadku, gdy nie przestrzegają norm zapewniających im bezpieczeństwo, przedsiębiorca powinien wyciągać odpowiednie konsekwencje. To właśnie nieprzestrzeganie zasad BHP jest najczęstszą przyczyną wypadków. Wielu pracowników nie zdaje sobie sprawy, jak niebezpieczne może być ich zachowanie.

Umyślne łamanie przepisów BHP nie kwalifikuje się jako wypadek przy pracy. Również następujące sytuacje nie będą akceptowalne:

 • Pracownik zjawił się w przedsiębiorstwie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 • Złamał przepisy o ochronie życia i zdrowia.
 • Świadomie łamał inne przepisy.
 • Wykazał się rażącym niedbalstwem.

Krok 1 – informacja o wypadku

Jeżeli pracownik uległ wypadkowi i nie doznał na tyle poważnego urazu, że nie może się poruszać sam, powinien poinformować pracodawcę o zdarzeniu. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to zadanie przechodzi na innych pracowników. Kiedy pracodawca otrzyma wszystkie informacje, to ma obowiązek zabezpieczyć miejsce wypadku. Pierwszym krokiem, który powinien wykonać, jest niedopuszczanie do miejsca zdarzenia osób trzecich. Znacznie łatwiej to zrobić, kiedy wypadek wydarzył się w niewielkim pomieszczeniu, które można zamknąć na klucz. W przypadku większych powierzchni może wyznaczyć zaufanego pracownika, który będzie pełnił funkcję strażnika.

Jeżeli przez wzgląd na wypadek w przedsiębiorstwie zostało wstrzymane działanie maszyn, to nie należy ich uruchamiać, jeżeli nie zachodzi taka konieczność. Nie zawsze wiadomo, czy pracownik nie uległ wypadkowi przez awarię jednej z nich. Zarówno maszyn, jak i innych narzędzi znajdujących się w pobliżu miejsca zdarzenia nie należy przesuwać bądź usuwać. Pozostawienie przedmiotów ułatwi ustalenie przyczynę wypadku lub jego okoliczności.

Ryzyko wypadku w pracy
Źródło: pixabay.com

Krok 2 – Zespół powypadkowy ustala okoliczności wypadku

Po zabezpieczeniu miejsca wypadku pracodawca zmuszony jest powołać zespół powypadkowy, który ustali okoliczności wypadku. W skład zespołu mogą wchodzić osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie. Najczęściej jest to pracownik służby BHP oraz społeczny inspektor pracy. W innym przypadku (jeśli nie ma takich osób w firmie) to oględziny może przeprowadzić osoba posługująca się zaświadczeniem potwierdzającym ukończenie kursu BHP.

Zespół powypadkowy musi przede wszystkim ustalić przyczynę wypadku. Do wykonania tego zadania musi przeprowadzić szereg następujących czynności:

 1. Przesłuchanie ofiary wypadku, o ile jest to możliwe. Pracownik bowiem może być nieprzytomny lub w szoku. Jeśli można z nim porozmawiać, to członek zespołu powinien sporządzić protokół przesłuchania i poprosić pracownika o jego podpisanie.
 2. Dokładne obejrzenie miejsce zdarzenia. Wskazanie potencjalnej przyczyny i ewentualne udokumentowanie ważniejszych faktów za pomocą zdjęć lub notatek.
 3. Przesłuchanie świadków zdarzenia, czyli innych pracowników, którzy byli obecni podczas wypadku. Również tutaj konieczne jest sporządzenie protokołu.
 4. Przeprowadzenie rozmowy z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia w celu ustalenia rozległości obrażeń i stanu zdrowia ofiary wypadku.
 5.  Zgromadzenie innych dowodów, które pomogą potwierdzić przyczynę wypadku.
 6. Zakwalifikowanie wypadku na podstawie ustawy.

Krok 3 – protokół powypadkowy

Udokumentowanie przebiegu wypadku oraz jego okoliczności jest bardzo ważne. Dokumentacja jest niezbędna do wypłacenia świadczeń z ZUS i odszkodowania za wypadek. Protokół pozwala również ustalić, czy do wypadku rzeczywiście doszło w zakładzie pracy i jego przyczynę. W dokumencie należy wskazać, kto ponosi winę za wypadek, jakie okoliczności zaszły, wpływ wypadku na zdrowie poszkodowanego oraz informację o tym, kto był obecny podczas sporządzania protokołu.

Dokument należy przygotować w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zdarzeniu. Następnie przedłożyć go u pracodawcy. W kolejnym kroku może on zatwierdzić protokół lub tego nie zrobić. Jeżeli uzna, że jakieś fakty zostały przeinaczone lub nie wszystkie informacje zostały zawarte, to pracodawca ma możliwość nie zaakceptować protokołu. W takim wypadku zespół powypadkowy ma 5 dni na ponowne sporządzenie protokołu i złożenie go u pracodawcy. Do nowego dokumentu należy dołączyć niezatwierdzony protokół.

Krok 4 – Zarejestrowanie wypadku

Pracodawca ma obowiązek umieścić informację o wypadku w rejestrze. Musi to zrobić jak najszybciej od momentu otrzymania protokołu. Zgodnie z przepisami pracodawca nie musi prowadzić rejestru wypadków, jeżeli żaden nie miał miejsca na terenie zakładu. W przypadku, gdy dojdzie do jakiegoś incydentu, w którym będzie, chociażby jedna poszkodowana osoba, to musi taki rejestr założyć.

W rejestrze należy umieścić wszystkie niezbędne informacje dotyczące wypadku, czyli:

 • Dane osobowe pracownika, który został poszkodowany.
 • Miejsce i czas wypadku.
 • Jakie skutki przyniósł wypadek poszkodowanemu (stan zdrowia, zakres obrażeń).
 • Data powstania protokołu.
 • Ustalenie kwalifikacji, czy był to wypadek przy pracy.
 • Data złożenia wniosku do ZUS-u o świadczenia dotyczące wypadku przy pracy.
 • Ile dni pracownik nie był zdolny do pracy po wypadku.

Każdemu pracownikowi należy się odszkodowanie za wypadek, pod warunkiem, że nie nastąpił z jego winy. Jeżeli okoliczności wydarzenia wskazują na to, że za wypadek odpowiada pracownik, to nie będzie przysługiwało mu ubezpieczenie z tytułu wypadku. Natomiast może uzyskać świadczenie z tytułu ubezpieczenie chorobowego. Wypłaca je pracodawca, jeżeli jest płatnikiem zasiłków do ZUS-u.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.