Mężczyzna z kulą u nogi
Kategorie:

Windykator terenowy – kiedy działa niezgodnie z prawem?

Windykacja zadłużenia jest procesem, który zgodnie z danymi statystycznymi dotyczy coraz większej liczby Polaków, którzy nierzadko muszą liczyć się z obroną przed firmami windykacyjnymi. Na tej fali powstaje bowiem coraz więcej firm, które zajmują się odzyskiwaniem długów. Trzeba jednak pamiętać, że windykacja nie jest tożsama z postępowaniem egzekucyjny. Co za tym idzie windykator nie posiada uprawnień, które są zarezerwowane wyłącznie dla komornika, czy egzekutora skarbowego.

Potrzebujesz pomocy w obronie przed firmą windykacyjną? Postaw na skutecznego adwokata – https://kancelaria-kopko.pl/kontakt/

Na czym polega windykacja?

Pojęcie windykacji jest znane już od czasów rzymskich. W najprostszym ujęciu obejmuje ono takie procesy, które mają na celu odzyskanie roszczeń, czy dosłownie nawet zemstę. Współcześnie windykacja jest nieodzownym elementem szeroko rozumianego obrotu gospodarczego. Wbrew powszechnemu pojmowaniu tego rodzaju działań, nie polegają one na wymuszaniu, czy też doprowadzaniu poprzez podstęp do takiego zarządzania majątkiem dłużnika, które ma zadowolić wyłącznie wierzyciela. Nadrzędną cechą windykacji jest przede wszystkim działanie zgodnie z prawem i w jego granicach. Wszelkie formy jego przekroczenia są karane na podstawie przepisów kodeksu karnego. Trzeba zatem mieć świadomość, że obrona przed firmami windykacyjnymi znajduje silne wsparcie w prawie karnym, co skutecznie pomaga ograniczać zapędy niektórych windykatorów.

Zasadniczo przyjmuje się, że proces windykacji można podzielić na dwa elementy – windykację polubowną oraz windykację twardą. W zależności od etapu zmieniają się także pozycje wierzyciela i dłużnika. Co za tym idzie obrona przed windykacją również zmienia swoje postaci. Zawsze jednak istnieją jasno określone ograniczenia, których żaden windykator nie może przekroczyć. Szczególnie dotyczy to przypadków windykacji prowadzonej w tak zwanym terenie.

Nieproszony gość

Skuteczna obrona przez firmami windykacyjnymi musi opierać się przede wszystkim na świadomości dłużnika dotyczącej jego praw. Wiele osób kojarzy windykatora terenowego z komornikiem. Tymczasem jest to rozumowania z gruntu błędne. Komornik sądowy to organ egzekucyjny sankcjonowany przez państwo, natomiast windykator terenowy jest osobą nie posiadającą jakichkolwiek uprawnień egzekucyjnych. Dodatkowo jest on ściśle ograniczony szeregiem przepisów.

Wizyta windykatora terenowego dla wielu osób wiąże się z ogromnym stresem i poczuciem konieczności wykonywania jego życzeń. Tymczasem, to po stronie dłużnika znajduje się cały wachlarz możliwości unikania niepotrzebnej, nieprzyjemnej rozmowy. Po pierwsze windykator terenowy nie ma prawa do tego, by wejść do mieszkania dłużnika bez jego zgody. Jakiekolwiek formy wymuszania, przytrzymywania drzwi czy wtargniecie stanowią wprost naruszenie przepisu prawa zawartego w art. 193 kodeksu karnego, tj. naruszenie miru domowego. W takim przypadku obrona przed windykacją sprowadza się do odmowy wpuszczenia windykatora do domu, a w przypadku jego dalszego, uporczywego narzucania się należy po prosty poinformować go o możliwości wezwanie policji.

Zastraszanie

Windykacja, w tym także ta polubowna jest często kojarzona z pewną formą zastraszania i przez to przedstawiania działań przedegzekucyjnych, jako lepszą alternatywę. Pomoc zadłużonym z komornikiem nie jest intencją działań windykatora. Jego oczywistym celem jest odzyskanie długu. Obrona przed firmami windykacyjnymi to przede wszystkim świadomość, że dłużnik też ma swoje prawa. Jeżeli zatem windykator dopuszcza się gróźb, w tym także takich, które obejmują na przykład możliwość skierowana sprawy na drogę postępowania sądowego jest to naruszenie przepisu znajdującego się w art. 191 § 1 i 2 kodeksu karnego.

Mój dług, moja sprawa

Posiadania zadłużenia z jakiegokolwiek tytułu nie informacją, którą dłużnik chce się dzielić z kimkolwiek. Dlatego też po stronie windykatora znajduje się jasno określone ograniczenie niepozwalające na przekazywanie informacji na temat tego długu osobom postronnym. W krąg takich osób wchodzi zarówno sąsiad, pracodawca jak i członek rodziny o ile nie jest współodpowiedzialny. Pomoc dla zadłużonych z komornikiem lub podlegających windykacji często musi obejmować także kwestie związane z naruszaniem dóbr osobistych przez windykatorów. Trzeba pamiętać, że przekazanie informacji dotyczących zadłużenia osobom do tego nieupoważnionym jest obarczone sankcją z kodeksu karnego – 190a oraz 212 § 1. Ponadto może być podstawą do dochodzenia swoich praw na drodze cywilnej zgodnie z art. 24 § 1 kodeksu cywilnego.

Żądanie

Windykator terenowy nie ma prawa zająć rachunku bankowego, przejąć ruchomości czy przeprowadzić eksmisji. Wszystkie te działania są zarezerwowane dla komornika sądowego lub egzekutora w ramach postępowania administracyjnego. Ponadto działania windykacji nie mogą być prowadzone poprzez częste próby nawiązania kontaktu telefonicznego czy poprzez sms. Stanowi to bowiem przestępstwo uporczywego nękania. W takim wypadku pomoc dla zadłużonych z komornikiem wiąże się z koniecznością zgłoszenia zachowań windykatora do właściwych organów ścigania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.