napisany wniosek rozwodowy
Kategorie:

Pozew rozwodowy – jak napisać poprawnie?

Pewne powiedzenie mówi, że od miłości do nienawiści dzieli nas tylko jeden krok. Choć wielu ludzie się z nim nie zgadza, to nierzadko zmieniają zdanie. Początki związków zawsze są pełne nowości, ekscytacji i chęci poznania drugiego człowieka. Dopiero po podjęciu decyzji o poważnej relacji, wspólnym mieszkaniu i małżeństwie mogą pojawić się problemy.

Miłość niejedno ma imię

Zawarcie związku małżeńskiego to nie tylko przypieczętowanie miłości dwojga ludzi. To również świadome wyrażenie zgody na wypełnianie pewnych obowiązków. Decydując się na małżeństwo, należy sobie zdawać sprawę, że zobowiązuje nas to do dbania o rodzinę, zaspokajania jej potrzeb oraz dążenie do tego, by wszyscy byli szczęśliwi.

Jednak życie nie zawsze jest takie kolorowe. Często na relację mają wpływ pewne czynniki, które mogą mieć negatywny wpływ na małżeństwo. Czasami jest to rutyna, innym razem ingerencja osób trzecich albo niezgodność charakterów. Takie sytuacje powodują, że małżonkowie coraz częściej się kłócą, nie potrafią się ze sobą porozumieć, a w ostateczności decydują się na separację lub rozwód.

Różnice między separacją a rozwodem

Na separację decydują się ci małżonkowie, którzy widzą jeszcze szansę na uratowanie swojego związku. W czasie rozłąki para ma czas przemyśleć swoje życie i zdecydować, czego tak naprawdę oczekują od instytucji małżeństwa. Aby sąd mógł orzec separację, jeden lub oboje z małżonków musi złożyć odpowiedni wniosek. Ponadto musi zostać udowodnione, że doszło do zupełnego rozkładu pożycia. Orzeczenie o separacji sąd może cofnąć, jeśli małżonkowie zdecydowali się spróbować naprawić swoje małżeństwo. Niekiedy jednak separacja jest pierwszym krokiem do sprawy rozwodowej.

Kobieta zdejmuje obrączkę z palca
https://www.pexels.com

Rozwód to ostateczna decyzja, po którego orzeczeniu małżonkowie rozwiążą swój związek. Podczas składania wniosku do sądu należy wykazać, że doszło do trwałego pożycia małżeńskiego. Tylko w takim wypadku rozwód dojdzie do skutku. Orzeczenia o rozwodzie nie można cofnąć, więc po jego uzyskaniu para odzyska wolność. Jednak przeprowadzenie rozwodu nie zawsze jest takie proste.

Od czego więc zacząć?

Świadoma decyzja

Aby zdecydować się na rozwód, należy przede wszystkim porządnie się zastanowić. Rozważyć wszelkie za i przeciw oraz świadomie stwierdzić, czy nie ma realnych szans na uratowanie związku.

Dzisiaj wiele osób podejmuje pochopne decyzje o rozstaniu, następnie ich żałując. Rozwód nie jest kolejną sprzeczką, ale ostatnim punktem w zakończeniu małżeństwa.

Osoba chcąca uzyskać rozwód powinna wziąć pod uwagę nie tylko swoje dobro, ale także dobro dzieci, o ile pojawiły się w małżeństwie.

Małżeństwom bezdzietnym znacznie łatwiej jest uzyskać rozwód.

Przygotowanie pozwu rozwodowego

Jeśli małżonek ostatecznie zdecydował się na rozwód, to należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu. Przy jego przygotowaniu najlepiej jest skorzystać z pomocy radcy prawnego albo adwokata. Człowiek z prawniczym wykształceniem znacznie szybciej poradzi sobie z wypełnianiem wniosku oraz zrozumieniem trudnych zagadnień. Prawnik doradzi też, jakie dokumenty będą niezbędne podczas rozprawy rozwodowej.

Co powinien zawierać pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy to tak naprawdę początek drogi rozwodowej. W dokumencie należy umieścić informacje, które pozwolą na weryfikację stron sprawy.

 • Imię, nazwisko, adres oraz numer Pesel powoda, czyli osoby wnoszącej sprawę o rozwód.
 • Imię i nazwisko pozwanego, czyli współmałżonka.
 • Informacja o tym, czy rozwód ma być bez orzekania o winie, z winy jednego małżonka lub winy obojga małżonków.

Wstępnie winę lub jej brak trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego określa powód. Oznacza to, że musi wykazać, że to pozwany, on sam lub żadne z nich nie ponosi winy, że doszło do rozwodu. W większości przypadków sąd przychyla się do uznania winy lub tego, że nie miała ona miejsca. Jednak czasami w trakcie trwania rozprawy pojawiają się nowe fakty, które zupełnie mogą zmienić tok postępowania.

Jeśli małżeństwo posiada wspólne, nieletnie dzieci, to również o nich trzeba wspomnieć w pozwie rozwodowym.

Jakie jeszcze informacje należy zawrzeć?

Należy dołączyć następujące informacje:

 • Oczekiwania powoda w odniesieniu do tego, z kim dzieci mają zamieszkać po orzeczeniu rozwodu.
 • Wysokość alimentów, których powód się domaga, jeśli wnioskował o to, że dzieci będą mieszkać z nim.
 • Ustalenie widzeń dzieci z pozwanym. Chodzi o prawne uregulowanie spotkań, czyli ich częstotliwość i długość.

 

Rozmowa z prawnikiem o rozwodzie
https://www.pexels.com

Dodatkowo we wniosku należy ująć, że były lub nie były podejmowane próby naprawienia relacji, zanim został on złożony. W przypadku, gdy nie podjęto prób uratowania związku, należy podać przyczyny i wyjaśnienia, dlaczego tak się stało. Jest to regulowane prawnie ustawą (art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c).

W pozwie rozwodowym trzeba także podać uzasadnienie jego złożenia. Powinno się wskazać przyczyny trwałego rozkładu pożycia i wskazać dowody popierające opinię powoda.

Do głównych dowodów zaliczane są:

 • świadkowie, czyli ich imiona i nazwiska, adresy;
 • okoliczności, na które świadkowie mieliby składać zeznania;
 • zdjęcia;
 • listy;
 • rachunki;
 • inne dokumenty potwierdzające racje powoda.

Jak prawidłowo uzasadnić wniosek o rozwód?

Przede wszystkim uzasadnienie wniosku powinno przepełnione być faktami, które będzie można poprzeć dowodami. Przeinaczanie lub koloryzowanie niektórych wydarzeń, czy zachowań jest nieodpowiednie i powód może nawet zostać za to ukarany.

W pozwie nie należy także umieszczać swoich przypuszczeń i domysłów. Bardzo ważne jest, aby dowody były rzetelne i jasne. Przykładowo, jeśli w rodzinie dochodziło do przemocy, to udowodni to obdukcja bądź zdjęcia obrażeń.

Ponadto trzeba wskazać takich świadków, którzy mają jakąkolwiek wiedzę na temat pożycia małżonków. Pani z hipermarketu, w którym małżonkowie robili zakupy raz na miesiąc, raczej nie będzie wiarygodnym świadkiem.

Złożenie wniosku o rozwód w sądzie

Jeśli pozew rozwodowy został odpowiednio przygotowany, należy złożyć go w sądzie wraz z innymi dokumentami.

Pozew skierować trzeba do I Wydziału Cywilnego do Sekcji Spraw Rodzinnych do sądu rejonowego zgodnym z miejscem zamieszkania powoda. Należy złożyć go w dwóch egzemplarzach.

Dodatkowo trzeba załączyć następujące dokumenty:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa w oryginale;
 • odpisy skrócone aktów urodzenia nieletnich dzieci w oryginale;
 • zaświadczenie o zarobkach z ostatnich trzech miesięcy. Kwota powinna podana być zarówno netto, jak i brutto.

Akty urodzenia dzieci potrzebne są głównie po to, aby potwierdzić ich posiadanie przez rozwodzące się małżeństwo. Poza tym sąd zdecyduje, czy ze względu na wiek, dzieci będą mogły zeznawać w sprawie swoich rodziców. Natomiast zaświadczenie o zarobkach pozwoli ustalić należność i wysokość alimentów.

Pierwsza rozprawa rozwodowa

W polskim prawie na pierwszy termin rozprawy rozwodowej niestety trzeba trochę poczekać. Najczęściej pierwsza rozprawa wyznaczana jest między drugim a szóstym miesiącem od czasu wpłynięcia wniosku. Data zostaje podana w odpowiedzi na pozew rozwodowy.

W składzie sędziowskim zasiada główny sędzia oraz dwóch ławników. W pierwszej kolejności sąd przesłuchuje powoda oraz pozwanego. Oprócz podania swoich danych osobowych, obie strony muszą z własnej perspektywy. Powinny opisać, jak wyglądało ich małżeństwo oraz określić, kiedy nastąpił trwały rozkład pożycia.

W następnej kolejności zostaną wezwani świadkowie, którzy także muszą obiektywnie zrelacjonować swój punkt widzenia odnośnie małżonków. W roli świadków najczęściej występuje najbliższa rodzina lub bliscy przyjaciele, czy znajomi. Czasami na sprawę zostają wezwani także współpracownicy stron, lecz takie sytuacje mają miejsce dość rzadko.

Rozwód może zostać orzeczony nawet na pierwszej rozprawie. Jednak zdarza się to tylko wtedy, kiedy oboje małżonków zgadzają się na rozwód oraz wszystkie ustalenia. Najczęściej ma to miejsce, kiedy przeprowadzany jest rozwód bez orzekania o winie. Z reguły jednak rozwód trwa dłużej.

Mężczyzna czyta wniosek rozwodowy
https://www.pexels.com

Rozwód a podział majątku

Podczas sprawy/spraw rozwodowych sąd tylko ustala tylko, z czyjej winy nastąpiło rozstanie, komu przysługuje opieka nad dziećmi oraz wysokość alimentów. W trakcie trwania rozwodu nie przeprowadza się podziału majątku.

Tylko w nielicznych przypadkach sąd rozstrzyga podział majątku w czasie rozwodu. Dzieje się to na wniosek powoda, jednak pod warunkiem, że nie spowoduje to nadmiernej zwłoki.

Warto zaznaczyć, że podzielone zostają tylko te dobra, które zostały nagromadzone podczas trwania małżeństwa, a nie przed jego zawarciem. Do podziału majątku nie zawsze konieczna jest wizyta w sądzie. Czasami można ustalić umowny podział majątku. Oznacza to, że małżonkowie sami dogadają się odnośnie tego, co komu przypadnie. Zgodę należy udokumentować na specjalnej umowie, podczas spisywania której najlepiej jest skorzystać z pomocy radcy prawnego. Można podzielić całość lub część majątku.

Jeśli jednak małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia, to konieczna będzie interwencja sądu. Wniosek może złożyć każda ze stron do odpowiedniego sądu rejonowego (miejsca położenia rzeczy).

We wniosku sądowym należy wykazać prawo do własności danych przedmiotów. Jeśli sprawa będzie dotyczyć nieruchomości, trzeba przygotować wyciągi z ksiąg wieczystych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.