Alimenty dla dziecka
Kategorie:

Na jakiej podstawie wyliczana jest wysokość alimentów na dziecko?

Kwestie związane ze świadczeniami alimentacyjnymi na dziecko wyraźnie określa Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Alimentami określa się świadczenie o charakterze zapewniającym środki finansowe na utrzymanie dziecka. Środki takie powinny wystarczać nie tylko na zapewnienie niezbędnych potrzeb życiowych, ale również na ubranie i prywatne zajęcia dodatkowe.

Ile wynoszą minimalne alimenty?

Świadczenia alimentacyjne na dziecko powinny być realizowane w sposób regularny. W przypadku, gdy rodzice dziecka nie są w stanie między sobą porozumieć się, co do wysokości alimentów, to wtedy sąd ustala tę kwestię. Ważną sprawą, o której nie wie wiele osób jest to, że alimenty wcale nie muszą być wypłacane w formie pieniężnej. To jaka kwota na dziecko zostanie ustanowiona, powinna być proporcjonalna do jego potrzeb zdrowotnych, ale także tych związanych z rozwojem umysłowym oraz fizycznym.

Wiele osób zapewne zastanawia się ile wynoszą minimalne alimenty 2021. Otóż, minimalne alimenty 2021 wynoszą nie mniej niż 500 złotych na jedno dziecko. Jeden z rodziców, któremu przyznano pieczę nad dzieckiem, może również domagać się alimentów natychmiastowych. Obowiązek alimentacyjny polega przede wszystkim na dostarczaniu przez zobowiązanego środków utrzymania o różnym znaczeniu. Chodzi tutaj o środki, które będą w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby uprawnionego do ich otrzymania.

Czym są alimenty natychmiastowe na dziecko?

Alimentami natychmiastowymi na dziecko określa się nic innego, jak wsparcie finansowe na jego utrzymanie i wychowanie, które są zasądzane w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Jest to czas, jaki sąd będzie potrzebował, aby wydać nakaz wykonalności zapłaty.

Przez alimenty natychmiastowe należy też rozumieć podstawową oraz minimalną wysokość alimentów, która przysługuje każdemu dziecku. Jeżeli chodzi o kwestię związaną z uzyskaniem takiego rodzaju alimentów, to jest to bardzo proste. Otóż, należy zaznaczyć, że w tym celu wystarczy wypełnić prosty formularz internetowy i złożyć go w dowolnym urzędzie, bądź za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

Trzeba jednak pamiętać, że składając taki formularz należy również do niego dołączyć:

  • zaświadczenie o zarobkach,
  • oświadczenie o kosztach utrzymania,
  • oświadczenie o ilości dzieci pochodzących od tych samych rodziców,
  • jak również oświadczenie o niewywiązywaniu się przez pozwanego do płacenia alimentów.

Są tak zwane „alimenty rządowe”, które mogą być otrzymywane nawet do 25. roku życia. Przy czym, aby świadczenie mogło tak długo trwać, dziecko musi do momentu ukończenia 25 lat pobierać naukę.

Mężczyzna z pieniędzmi na alimenty
https://www.pexels.com/

W jakim czasie wypłacane sa alimenty?

Alimenty natychmiastowe są wypłacane do 10. dnia każdego miesiąca. Alimenty natychmiastowe są przede wszystkim skierowane do tych rodziców, którym zależy na jak najszybszym ich uzyskaniu. Kwota przeliczeniowa w przypadku tego rodzaju alimentów powinna być uzależniona od kwoty minimalnego wynagrodzenia, jak również od współczynnika dzietności.

Warto również powiedzieć, że wysokość takiego świadczenia jest zawsze zaokrąglana do pełnych dziesiątek złotych. Z kolei końcówki kwot, które są mniejsze niż pięć złotych będą w sposób automatyczny pomijane. Zarówno kwota przeliczeniowa, jak i minimalna wysokość alimentów natychmiastowych są ogłaszane każdego roku (30 listopada) w Monitorze Polskim. Trzeba też pamiętać o tym, że rodzice mają prawo do zmiany orzeczenia alimentów natychmiastowych na podstawie art. 138 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Osoby, które decydują się na skorzystanie z tej możliwości, w większości przypadków mogą liczyć na zasądzenie o wiele wyższych alimentów. W związku z tym warto z takiej możliwości skorzystać, aby polepszyć sytuację materialną swojego dziecka. O podwyższenie alimentów warto wnioskować również, gdy dziecko podrośnie. Bowiem jak wiadomo potrzeby dziecka rosną wraz z jego wiekiem. Oczywiście należy to w odpowiedni sposób uargumentować.

Czy pobieranie alimentów natychmiastowych wyklucza możliwość pobierania alimentów zwykłych?

Pobieranie alimentów natychmiastowych w żaden sposób nie wyklucza pobierania alimentów zwykłych. Rodzic dziecka ma możliwość ubiegania się o większą wysokość alimentów. Alimenty natychmiastowe są dobrą alternatywą w przypadku sytuacji, gdy sprawa o alimenty z pozwanym toczy się latami. Bowiem w tym czasie dziecko ma pewne zabezpieczenie finansowe, nawet jeżeli jest one niskie.

Co należy rozumieć przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do pobierania alimentów?

Usprawiedliwionymi potrzebami uprawnionego do pobierania alimentów należy zaliczyć wszystkie kwestie związane ze sprawami bieżącymi,. Również takimi, które mogą nastąpić w przyszłości. Kwota na dziecko nie powinna zaspokajać wyłącznie jego podstawowych potrzeb. Wysokość alimentów musi zagwarantować dziecku dostęp do rozwoju fizycznego, edukacyjnego, kulturalnego oraz duchowego.

Czy wysokość alimentów jest uzależniona od sytuacji majątkowej osoby zobowiązanej do ich płacenia?

Sąd, ustalając wysokość alimentów, bierze pod uwagę nie tylko potrzeby dziecka, ale także sytuację majątkową pozwanego. Brane są tutaj pod uwagę dwa rodzaje dochodów. Należy do nich zaliczyć: dochody pozyskiwane z pracy zarobkowej, ale też takie, które mogłaby ona pozyskiwać, gdyby wykazywała więcej inicjatywy. Sądy bardzo często kierują się także tym, jakie wykształcenie posiada pozwany. Bowiem jest to jeden z głównych czynników, który decyduje o potencjalnych możliwościach zarobkowych. Inną istotną kwestią jest to, że sąd nie bierze pod uwagę tego, czy pozwany jest osobą bezrobotną. Bowiem można nie posiadać pracy, lecz dysponować wysokimi oszczędnościami.

Kto jest zobowiązany do płacenia alimentów?

Do płacenia alimentów na dziecku są zobowiązani krewni w linii prostej. Zalicza się tutaj również rodzeństwo. W związku z tym alimentów może żądać zarówno dziecko od rodzica, wnukowie od dziadków lub rodzeństwo od rodzeństwa. Każdego roku toczy się coraz więcej spraw o alimenty, a przepisy polskiego prawa w dalszym ciągu ulegają różnym zmianom. W związku z tym warto być ze wszystkimi zmianami na bieżąco i w razie potrzeby zasięgnąć pomocy specjalisty w tej dziedzinie.

Zamiana wysokości zasądzonych alimentów

Ważną informacją jest to, że wysokości alimentów, które zostały zasądzone można w późniejszym czasie modyfikować. Chodzi tutaj przede wszystkim o takie kwestie jak: podwyższenie oraz zmniejszenie alimentów oraz wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego. O modyfikację świadczenia alimentacyjnego może wystąpić zarówno ten rodzic, który pobiera alimenty na dziecko, jak również ten, który jest zobowiązany do ich płacenia. Aby sprawa o alimenty mogła zostać ponownie rozpatrzona należy złożyć stosowny wniosek w tym przedmiocie. Wniosek taki składa się do urzędu miasta (wydział spraw rodzinnych).

Odrzucenie instytucji pieczy naprzemiennej, a alimenty na dziecko?

Instytucja pieczy naprzemiennej charakteryzuje się tym, że każdy z rodziców realizuje swój obowiązek wychowawczy względem dziecka w sposób jednakowy. W związku z tym w taki sam sposób finansuje również jego utrzymanie. W takiej sytuacji żadne z rodziców nie jest zobowiązane do płacenia alimentów. Natomiast sprawa wygląda trochę inaczej w przypadku, gdy następuje odrzucenie pieczy naprzemiennej. Wtedy jedno z rodziców jest zobowiązane do płacenia świadczenia alimentacyjnego. Warto również dodać, że sąd w takiej sytuacji kieruje się dobrem dziecka i szuka wyłącznie takich rozwiązań, które nie pogorszą jego sytuacji materialnej. W związku z tym wysokość alimentów będzie proporcjonalna do wszystkich jego potrzeb. 

Roprawa sądowa o alimenty dla dziecka
https://www.pexels.com/

Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny?

Jeżeli chodzi o kwestię wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego względem dziecka to dzieje się tak w przypadku, gdy dziecko zyskało pełnoletność i nie pobiera dalej nauki. Alimenty mogą być pobierane do 25. roku życia pod warunkiem, że osoba uprawniona dalej się uczy. Inną kwestią jest to, że pobieranie alimentów wygasa, gdy osoba uprawniona urodziła dziecko lub zawarła związek małżeński.

Co należy zaliczyć do głównych celów alimentacji?

Do głównych celów alimentacji zalicza się nie tylko względy finansowe, ale przede wszystkim względy etyczne. Jeżeli chodzi o kwestie etyczne związane z obowiązkiem alimentacyjnym to należy tutaj rozumieć kształtowanie właściwych wzorców oraz zasad panujących w rodzinie. Właśnie takie postępowanie w dużej mierze wpływa na relacje między jej członkami i w pewnym sensie kształtuje to również psychikę dziecka na dalszym etapie jego rozwoju.

Jeżeli chodzi o przepisy polskiego prawa odnoszące się do obowiązku alimentacyjnego to trzeba powiedzieć, że mają one charakter bezwzględnie obowiązujący. Oznacza to nic innego, jak to, że wynika on z mocy samego prawa i jest w pełni niezależny od woli stron. Dlatego też wskazuje już istniejący obowiązek i określa jedynie rodzaj danego świadczenia, a także sposób jego wykonania. Alimenty charakteryzują się również tym, że muszą być wypłacane w sposób systematyczny. Najczęściej strony ustalają między sobą, że będzie to kwota wypłacana co miesiąc. Analogicznie przedstawia się sytuacja, gdy strony nie mogą dojść do porozumienia w tej kwestii. Wtedy sąd również ustanawia alimenty w systemie miesięcznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.