Zatrudniony cudzoziemiec zgodnie z prawem
Kategorie:

Jak zatrudniać cudzoziemców zgodnie z prawem?

Avatar
Opublikowane przez Redakcja

Osoby z zagranicy przybywają do naszego kraju w celu zarobkowym. Obejmują miejsca pracy na niższych i wyższych stanowiskach w zakładach przemysłowych czy firmach usługowych. Na podstawie jakich dokumentów i na jakich zasadach pracodawca może zatrudnić cudzoziemców?

Pracownicy z Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Wszyscy cudzoziemcy, którzy pochodzą z UE i EOG oraz Szwajcarii, nie potrzebują zezwolenia na pracę w Polsce. Wszystkie osoby z tych terenów mają możliwość zmiany swojego miejsca pobytu ze względu na zmianę pracy. Ich prawa są równe prawom Polaków. Dotyczą one równości warunków pracy i przywilejów, spraw socjalnych czy podatków.

Zatrudnianie cudzoziemców z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy Szwajcarii odbywa się na tej samej zasadzie co zatrudnianie Polaków. Nie wymaga to dodatkowych formalności potrzebnych do spełnienia w urzędzie. Nie dotyczy to także, wstępnych i zstępnych należących do rodzin z podanych obszarów. Jeśli cudzoziemiec mieszka w Polsce dłużej niż 3 miesiące, musi zgłosić ten fakt do urzędu wojewódzkiego.

Cudzoziemcy spoza UE, EOG i Szwajcarii

Zatrudnienie osób spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii wymaga ich zezwolenia o pracę, które zapewnia im pracodawca. Zezwolenie wydaje wojewoda, w 3 egzemplarzach. Aby było wydane, konieczne jest określenie stanowiska, obowiązków, pracodawcy i czasu ważności. Takie zezwolenie jest wydawane dla konkretnego pracodawcy na konkretne stanowisko.

Zezwolenie na pracę jest wydawane na okres nie dłuższy niż 3 lata. Jednak możliwe jest jego przedłużenie. W przypadku, gdy cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej, która zatrudnia minimum 25 osób — takie zezwolenie może wynieść nawet 5 lat.

Poza zezwoleniem na pracę cudzoziemiec musi posiadać jednolite zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. O takie pozwolenie musi ubiegać się sam cudzoziemiec i nie może tego zrobić pracodawca. W wyjątkowych sytuacjach pracodawca może zatrudnić cudzoziemca bez zezwolenia na pracę. Te sytuacje obejmują status uchodźcy, stałe pozwolenie na pobyt lub zezwolenia na pobyt ze względów humanitarnych.

Kiedy można unieważnić zezwolenie?

Według adwokata Krzysztofa Śpiewaka z Poznania (kancelaria: https://adwokatspiewak.pl/), możliwe jest unieważnienie zezwolenia na pracę na podstawie prawa. Występuje w sytuacji, gdy okoliczności, na podstawie których zostało wydane zezwolenie, uległy zmianie, a wojewoda nie został o nich poinformowany. Aby wycofać zezwolenie cudzoziemiec musi pisemnie przedłożyć zmiany, które zaszły.

Jakie dokumenty powinien posiadać cudzoziemiec?

Aby podjąć pracę w Polsce cudzoziemiec spoza krajów UE musi posiadać następujące dokumenty:

  • zezwolenie na pracę w Polsce,
  • zezwolenie na pracę sezonową lub zaświadczenie o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową,
  • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
  • wizę.

Niektórzy cudzoziemcy nie muszą posiadać wizy, jeśli poruszają się w ramach ruchu bezwizowego.

Wizy Schengen oraz krajowe są wydawane w celach podjęcia pracy, prowadzenia przedsiębiorstwa lub celach naukowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.