Kobieta oddaje buty na gwarancje
Kategorie:

Ile trwa i co obejmuje gwarancja na buty?

W trakcie zakupu różnorodnych towarów możemy natrafić na przykre niespodzianki. W trakcie użytkowania obuwia (tanich, droższych marek) możemy być ofiarami uszkodzenia towaru. Sytuacja ta może wystąpić w trakcie ubioru produktu na sklepie. Dość powszechną sytuacją są wady towaru w trakcie eksploatacji obuwia -luźne szwy, uszkodzony materiał albo nieprawidłowo zszyta podeszwa. Na te różne sytuacje jesteśmy upoważnieni do wniesienia gwarancji na uszkodzony, wadliwy lub niezgodny z opisem produkt.

Dowiedz się!

 • Czym jest gwarancja?
 • Ile jest okresu gwarancyjnego w przypadku braku jego podania na umowie?
 • Jak liczony jest czas obowiązywania reklamacji na buty? 
 • Kim jest gwarant?
 • Jakie obowiązki mu przysługują?
 • Formuła składania reklamacji
 • Jak reklamować buty? – akceptowalne formy dostawy obuwia
 • Czym jest rękojmia?
 • Jak reklamować buty z tytułu rękojmi? Możliwości żądania, poniesione koszty i odmowa sprzedawcy
 • Różnice pomiędzy gwarancją a rękojmią?

Czym jest gwarancja?

To jedna z podstawowych możliwości złożenia reklamacji na dowolny towar.  Ze stron Rzecznika Praw Konsumenta czytamy, że

Gwarancja to dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę, czyli gwaranta. 

Pisemne oświadczenie musi być czytelnie i zrozumiałe dla odbiorcy. W języku polskim. Gwarancja składa się z 4 podstawowych założeń, które musi spełnić gwarant, sprzedając własne towary np. buty. Oświadczenie powinno zawierać uprawnianie konsumenta (w wypadku braku informacji o szczegółowych właściwościach towaru) i obowiązki gwaranta.

Dokument powinien zawierać:

 • Nazwę i adres gwaranta lub jego polskiego przedstawiciela,
 • czas trwania gwarancji wraz z zasięgiem terytorialnym ochrony gwarancyjnej,
 • uprawienia konsumenta w razie stwierdzenia wady,
 • formuła o treści: „Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej”.
Oddawanie butów na gwarancje
https://www.pexels.com/

Warto wiedzieć

Decydując się na zamówienia towarów, należy pamiętać o działalności marketingowej. Obietnice reklamowe odnośnie działalności towarów są traktowane na równi z treściami zawartymi na piśmie gwarancyjnym.

Ile jest okresu gwarancyjnego w przypadku braku jego podania na umowie?

Na fundamencie Podstawy prawnej: art. 577 § 4 i 581 Kodeksu cywilnego możemy dowiedzieć się o ramach czasowych okresu gwarancyjnego. Gwarant może udzielić gwarancji na dowolny przedział czasowy. Mogą to być 2 lata gwarancji, 3, a nawet rok. Sprzedawca może udzielić reklamacji dożywotnio.  

W przypadku, gdy warunki reklamacji nie podają, dokładnego terminu podstawa prawna, uznaje 2 lata gwarancji. Przed upływem tego terminu sprzedawca ma ustawowy obowiązek zająć się naszym zgłoszeniem. Dwa lata gwarancji jest liczone od wydania produktu konsumentowi. 

Jak liczony jest czas obowiązywania reklamacji na buty? 

W przypadku konserwacji obuwia, naprawy uszkodzeń lub wymiany produktów na nowe gwarancja na buty jest liczona od nowa. Termin dostarczenia obuwia do klienta to okres obowiązywania gwarancji. W wypadku wymiany pojedynczej wady towaru gwarancją objęta jest tylko jedna część (np. karta pamięci). Gwarancja na buty np. wymiana uszkodzonych fleków skupia się wyłącznie na całości obuwia niż jego pojedynczego elementu. 

Kiedy wady towaru nie zostają uznane przez gwaranta. Konsument żąda innych działań niż naprawa np. oddanie pieniędzy za towar. Gwarancja na buty wydłuża się o czas niemożności skorzystania z towaru. Termin przetrzymywania zamówienia w celu naprawy lub rozpatrywania towaru powinien być podany na karcie gwarancyjnej. Termin ten może być dowolny. Gdy warunki reklamacji nie podają, określonego terminu gwarant ma 14 dni na naprawę lub wymianę towaru. Czas ten jest liczony od dnia dostarczenia towaru do zwrotu. Wynika to z zapisu art. 580 § 2 Kodeksu cywilnego. 

Kim jest gwarant?

Za gwaranta uznaje się osobę, która sprzedaje, produkuje, dostarcza lub importuje towar. Stanowisko sprzedawcy nie zawsze wiąże się z pozycją gwaranta. Poza sprzedawcą gwarantem jest także przedsiębiorca. Warunki reklamacji jasno określają, kto odpowiada za towar. W przypadku braku takiego zapisu gwarantem jest przedsiębiorca, który udzielić danego oświadczenia.

Jakie obowiązki przysługują gwarantowi?

Odpowiedzialność za wady towaru jest oznaczona w warunkach zamówienia. Rekompensata za wady towaru może, dotyczyć szereg czynności naprawczych. Gwarancja na buty może obejmować wymianę towaru na nowy albo zwrot pieniędzy (zwyczajowo jest to karta podarunkowa to tego samego sklepu). Czasem jest to zapewnienie innej usługi.

Zgodnie z Podstawą prawną: art. 577 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego gwarancja na buty jest określana dobrowolnie przez producenta, może uwzględniać szereg wyłączeń tj. rozmiar butów, braku użycia nieprawidłowych środków do konserwacji obuwia np. zalecanych przez producenta. 

Formuła składania reklamacji

Oświadczenie gwarancyjne może być wydane w dowolnej formie: Podstawa prawna: art. 577 § 1, 5771 § 3, 5772 i 577Kodeksu cywilnego. Jest ono niezbędne do nabycia dowolnego na rynku towaru, w tym także obuwia sportowego. Często karta gwarancyjna jest połączona wraz paragonem lub stanowi jej osobną część, np. jest wydana w osobnym blankiecie. Poza wydawaniem oświadczenia gwarancyjnego w formie papierowej konsument może żądać wydania go na dowolnym nośniku trwałym (pendrive, płyta CD).

Brak posiadania dokumentu gwarancyjnego nie jest podstawą braku udzielenia klientowi gwarancji na buty sportowe. Mogą z tego tytułu powstać trudności w zakresie ustalenia trudności treści. W tym przypadku konsument może liczyć na ustalenia prawa w zakresie Kodeksu Cywilnego, który narzuca pracodawcy 2-letni okres gwarancyjny i naprawę szkody w ciągu 14 dni od otrzymania butów.

Jak reklamować buty? – akceptowalne formy dostawy obuwia na gwarancji

W celu chęci uzyskania gwarancji i jej rozpatrzenia, konsument jest zobowiązany do dostarczenia obuwia na rzecz gwaranta. Konsument jest zobowiązany do wysłania produktu do miejsca wskazanego w gwarancji albo miejsca wydania towaru. Sportowe buty będą podlegały troszkę innej regulacji. Bowiem towar zakupiony w sklepie stacjonarnym będzie wymagał samodzielnego wstawienia się w sklepie i udostępnienia towaru gwarantowi. Wynika to głównie z oświadczeń gwarancyjnych wielu marek.

Jak reklamować zbyt duży rozmiar butów?

Podstawa prawna: art. 580 § 1 Kodeksu cywilnego traktuje rozmiar jako okoliczność wyjątkową. To samo tyczy się przedmiotów o skomplikowanym sposobie montażu. Do usunięcia wady towar należy udostępnić gwarantowi. Duży rozmiar towaru można wymienić jedynie na miejscu (zmienić rozmiar butów na inny). Czasem konsument jest zobowiązany do wpuszczenia serwisanta do własnego domu np. w wyniku naprawy pralki.

Reklamowanie za dużych butów
https://www.pexels.com/

Czym jest rękojmia?

Jest to jeden ze sposobów (zaraz obok gwarancji) dochodzenia od przedsiębiorcy odpowiedzialności za towar. Rękojmia może dotyczyć ujawnionej wady fizycznej (niezgodności towaru z umową) lub prawnej kupionego towaru konsumpcyjnego (towar pochodzi z kradzieży, przysługuje mu prawo odkupu albo został zabezpieczony w wyniku postępowania karnego). 

W przypadku składania oświadczenia z tytułu rękojmi, odpowiedzialnością za towar jest obarczony sprzedawca i do niego należy kierować reklamację za buty. 

Jak reklamować buty z tytułu rękojmi? Możliwości żądania, poniesione koszty i odmowa sprzedawcy

Konsument z tytułu rękojmi może żądać 4 czynności:

 • naprawy,
 • wymiany towaru na nowy,
 • obniżenia ceny,
 • odstąpienia od umowy (jeśli wada jest znaczna).

Za wszelkiego typu koszty dostarczenia towaru ponosi sprzedawca. Konsument na podstawie adresu paragonu powinien dostarczyć towar do wskazanego miejsca. Koszt wymiany również leży po stronie sprzedawcy. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Kiedy cena naprawy przewyższa koszty produktu konsument, jest zobowiązany pokryć ten koszt. Sprzedawca ma prawo odmowy żądania konsumenta w następujących przypadkach: niemożności jej zrealizowania albo wymagających nadmiernych kosztów. 

Różnice pomiędzy gwarancją a rękojmią?

Gwarancja na buty i rękojmia są niezależne od siebie. Konsument, który nie otrzymał gwarancji za wady towaru może ubiegać się o naprawę szkody z tytułu rękojmi.

W przypadku złożenia przez konsumenta sprawy z tytułu rękojmi odpowiedzialność sprzedawcy za towar nie dotyczy warunków gwarancyjnych. W konkretnym przypadku konsument ma prawo żądać (poza wymianą, naprawą) odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny. Rękojmia może dotyczyć zrealizowanej gwarancji na buty -klient złożyć reklamację wcześniej, usługa została naprawiona, po jej naprawie klient nadal zauważa wady.

Korzystając z tytułu gwarancji na buty, w zawieszeniu pozostaje termin na wykonanie usług z tytułu rękojmi. W celu realizacji założeń koniecznie jest powiadomienie o wadzie zamówienia w ciągu roku od zauważenia usterki. Aby móc zerwać warunki gwarancji na buty i móc skorzystać z prawa do rękojmi konieczne jest powiadomienie sprzedawcy o tym fakcie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.