Kobieta zadłużona bojąca się o zajecie komornicze emerytury
Kategorie:

Ile komornik może zabrać z emerytury?

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo zadłużone jest nasze społeczeństwo. Galopująca inflacja i nieproporcjonalny do niej wzrost wynagrodzeń zmusza ludzi do brania kredytów i zaciągania pożyczek. Krajowy Rejestr Dłużników w roku 2021 wskazuje, że długi Polaków wpisane do niego sięgają już rekordowej kwoty 47,8 mld zł. Ponadto, 22,3 mld zł to zobowiązania dłużników, którzy są winni pieniądze co najmniej trzem różnym wierzycielom.

Dzieje się tak, ponieważ wiele osób wpada w tak zwaną spiralę zadłużenia. Gdy brakuje pieniędzy na spłatę raty, popularnym sposobem jest zaciągnięciem kolejnej pożyczki. Takie zachowanie motywowane jest odkładaniem problemów na później. Dłużnikom wydaje się, że w kolejnych miesiącach ich sytuacja finansowa znacznie się poprawi. Niestety rzeczywistość bywa zupełnie odmienna i w kolejnym miesiącu znowu nie stać nas na spłatę zobowiązań. W skrajnych przypadkach można stać się tak zwanym „multidłużnikiem”. Osoba taka zaspokaja każdą potrzebę z pomocą pożyczonych pieniędzy i nie zastanawia się, jak w przyszłości spłaci wszystkie zobowiązania.

Zadłużeni emeryci

Z powodu niskich świadczeń emerytalnych w naszym kraju, dużą grupę dłużników stanowią emeryci. Ich koszty życia rosną z każdym rokiem z powodu problemów zdrowotnych i wydawania dużych kwot na lekarstwa. Wiele problemów wynika też z niewiedzy. W społeczeństwie panuje przeświadczenie, że komornik nie ma prawa zająć emerytury. Nie jest to prawdą.
Owszem, komornik musi się kierować określonymi zasadami i nie może nikogo zostawić bez podstawowych środków do życia Jednak w żadnym wypadku nie oznacza to, że ma związane ręce. Gdyby tak było, żadna firma czy bank nie byłyby chętne do udzielania pożyczek osobom w podeszłym wieku. Osoby starsze niestety mają na tyle niskie świadczenia emerytalne, że niejednokrotnie są zmuszone do zaciągania pożyczek, aby zaspokoić swoje podstawowe potrzeby bytowe.

Jaką część emerytury może zająć komornik?

Czy komornik może zająć całą twoją emeryturę? Obowiązkiem komornika jest oczywiście w pierwszej kolejności zaspokojenie roszczenia, które powierzył mu wierzyciel. Ma jednak szereg ograniczeń nałożonych mu przez prawo. W związku z tym, jeśli na koncie emeryta nie ma żadnych oszczędności, komornik nie może zająć całego świadczenia emerytalnego. Będzie on natomiast regularnie co miesiąc pobierał dozwoloną część, aż do uzyskania pełnej kwoty zadłużenia. Ograniczeniem dla komornika jest kwota wolna od c oraz górny próg zajęcia (jest on wyliczany procentowo).

Czy komornik może zająć całą Twoją emeryturę?

Kobieta obawiająca się zajęcia emerytury przez komornika
Źródło: Freepik.com

Najczęściej komornik może zająć zadłużonemu emerytowi maksymalnie 25% wysokości świadczenia. Jednocześnie musi pamiętać o tym, aby pozostawić na koncie kwotę wolną od potrąceń, która w 2021 roku wynosi 917,07 zł. Bazując na przykładzie najniższej emerytury, która w 2021 roku wynosi 1067 zł netto, możemy wyliczyć, że komornik nie będzie mógł zabrać nawet dozwolonych 25% świadczenia, ponieważ nie spełniłby wtedy warunku dotyczącego kwoty wolnej od podatku.

Czy jest zatem kwota wolna od potrąceń i egzekucji?

Jest to część otrzymywanej co miesiąc emerytury lub renty, której nie można dłużnikowi zabrać w ramach prowadzonej egzekucji sądowej i administracyjnej. Nie można też dokonywać z niej innych odliczeń.

Przykładowe wyliczenia dotyczące poszczególnych kwot emerytur prezentują się następująco (tabela brutto/netto)

Kwota emerytury brutto/netto Ile może zabrać komornik? Jaka kwota zostanie po potrąceniu?
1 250,00 zł/ 1 067,00 zł 150,00 zł 917,00 zł
1 300,00 zł/ 1 108,00 zł 191,00 zł 917,00 zł
1 350,00 zł/ 1 156,71 zł 239,71 zł 917,00 zł
1 400,00 zł/ 1 190,00 zł 273,00 zł 917,00 zł
1 800,00 zł/ 1 517,00 zł 379,00 zł 1 138,00 zł
2 000,00 zł/ 1 680,00 zł 420,00 zł 1 260,00 zł
2 500,00 zł/ 2 089,00 zł 522,00 zł 1 567,00 zł
3 000,00 zł/ 2 498,00 zł 625,00 zł 1 874,00 zł
4 000,00 zł/ 3 315,00 zł 829,00 zł 2 486,00 zł

Powyższa tabela brutto/netto pokazuje, jak wygląda kwestii egzekucji w przypadku możliwości zajęcia 25% świadczenia emerytalnego.

Egzekucja długów alimentacyjnych

W przypadku długów alimentacyjnych sytuacja wygląda odmiennie. Ta gruba dłużników została przez prawodawcę potraktowana o wiele surowiej niż pozostałe. Kwota wolna od zajęcia jest wtedy znacznie niższa, wynosi 555,19 zł. Właśnie tyle będzie musiał wynosić stan konta po zajęciu go przez komornika. Ponadto, o wiele wyższe są górne procentowe granice zajęcia świadczenia.

Komornik może zająć aż 60% świadczenia. Osoby, które nie płacą alimentów muszą się więc liczyć z bardzo surowym traktowaniem. Jeśli wydaje nam się, że emeryci rzadko są jeszcze obciążeni alimentami na dzieci to jesteśmy w dużym błędzie. Pamiętajmy, że istnieją grupy zawodowe, w których wiek emerytalny jest o wiele niższy niż standardowy.

Ponadto, społeczeństwo coraz później decyduje się na dzieci. Nie każdy też wie, że obowiązek alimentacyjny nie kończy się wraz z ukończeniem 18 roku życia przez potomka. Trwa on aż do ukończenia nauki. Wliczany jest w to także okres studiów. Ponadto, zupełnie inaczej kształtuje się sytuacja w przypadku, gdy mamy niepełnosprawne dzieci. Bywa też tak, że emeryt/emerytka jest zobowiązany do płacenia alimentów na swojego byłego partnera/ partnerkę. W opisanej powyżej sytuacji nie zawsze osoby niepłacące zasługują na potępienie. Niejednokrotnie sytuacja ta nie wynika z działania podejmowanego z premedytacją. Świadczenia emerytalne często nie wystarczają na zaspokojenie własnych potrzeb, więc skąd wziąć środki na opłacanie alimentów?

Egzekucja długów powstałych z powodu niezapłacenia za pobyt w placówce zdrowotnej lub w placówce opieki

W tym przypadku komornik również może zająć sporą część wynagrodzenia, bo aż 50%. Do tej kategorii zaliczają się pobyty w:

  • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
  • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  • domach pomocy społecznej.

13 emerytura – czy komornik ma prawo zająć nam 13 emeryturę w roku 2021?

Wyjątkiem od opisanych powyżej zasad jest trzynasta emerytura. Zgodnie z obowiązującymi w polskim prawie przepisami, 13 emerytura jest całkowicie wolna od zajęcia. Oznacza to, że osoby, które mają co miesiąc potrącaną część emerytury, dostaną prawdziwy zastrzyk gotówki. Komornik nie ma prawa do zajęcia tej kwoty. Środki z tych pieniędzy muszą trafić w całości do osoby uprawionej do ich pobrania.

Co zrobić w przypadku, gdy komornik zabiera za dużą kwotę z emerytury?

Komornik nie jest nieomylny i zdarza się, że kwota potrącenia z emerytury jest pobierana w niewłaściwej wysokości. Dłużnik zwraca na to uwagę zwłaszcza w przypadku, gdy zabiera się mu za dużo. Istnieje wtedy możliwość złożenia skargi na czynności komornika. Pobieranie za dużej kwoty jest niedopuszczalne. Może to postawić człowieka w jeszcze gorszej sytuacji, ponieważ pozostawiony bez środków do życia, będzie zmuszony do zaciągnięcia kolejnej pożyczki. Jeśli spotka nas taka nieprzyjemna sytuacja, powinniśmy niezwłocznie napisać do odpowiedniego komornika pismo. Należy w nim wykazać, że nie zgadzamy się z tym jaka kwota jest nam zabierana, ponieważ jest to niezgodne z prawem (w wysokości, która przekracza dopuszczone przez prawodawcę limity).

Przedawnienie długu a emerytura

Niektórzy dłużnicy czekają na przedawnienie swojego długu. Stanie się tak po upłynięciu odpowiedniego terminu. Jest on określony ustawowo. Podstawowy termin przedawnienia obejmuje okres dokładnie sześć lat. Jest to najczęściej stosowany termin.

Jednak dla roszczeń, które dotyczą świadczeń okresowych oraz roszczeń, które są związane z prowadzeniem przez nas działalności gospodarczej okres ten wynosić będzie tylko trzy lata. Jednakże, prawodawca stworzył przepisy, które mogą odrębnie regulować termin przedawnienia w przypadku poszczególnych roszczeń. W każdym przypadku będą one od daty wymagalności roszczenia. Czym w takim razie jest wymagalność roszczenia? Jest to moment, od którego wierzyciel ma prawo do żądania realizacji świadczenia przez dłużnika. Przykładowo, jeśli mamy do zapłacenia fakturę i data płatności jest wyznaczona na 12 kwietnia 2021 r., to 13 kwietnia 2021 jest dniem wymagalności. Już 13 kwietnia jest po terminie i wierzyciel od tego dnia ma prawo do naliczania nam odsetek ustawowych.

Jak dzielą się okresy przedawnienia?

Przedawnienie po roku dotyczy roszczeń z tytułu mandatów za jazdę na przykład autobusem bez ważnego biletu komunikacyjnego.

Po 2 latach przedawnienie dotyczy roszczeń z tytułu zaciągniętego debetu na naszym koncie bankowym.

Przedawnienie po 3 latach dotyczy roszczeń tak zwanych konsumpcyjnych, czyli tych z tytułu kredytu, pożyczki, karty kredytowej, a także usług telekomunikacyjnych, zadłużeń czynszowych

Przedawnienie po 5 latach dotyczy roszczeń z tytułu zobowiązań podatkowych. Przykładowo podatek dochodowy (termin przedawnienia liczymy od końca roku kalendarzowego, w którym minęła data wymagalności)

Przedawnienie po 6 latach dotyczy roszczeń, które zostały zatwierdzone wyrokiem sądu lub innej instytucji, posiadającej w tej materii odpowiednie uprawnienia

W przypadku regularnie wpływającej na konto emerytury ciężko o przedawnienie. Komornik będzie sukcesywnie co miesiąc uszczuplał nasze konto o dozwoloną prawem kwotę. Nie będzie mu dane zająć całą twoją emeryturę, ale może znacznie ją pomniejszać.

Jak poradzić sobie z egzekucją komorniczą?

Emeryci liczacy ile komornik może zabrać z emerytury
Źródło: Freepik.com

Każdemu z nas wydaje się, że nigdy nie dopuścimy do sytuacji, w której nasze pieniądze będzie zabierał komornik. Niestety, życie niejednokrotnie pisze bardzo przykre scenariusze. Ważne, abyśmy stawili temu czoła. Egzekucja komornicza nie jest niczym przyjemnym, ale można taką sprawę załatwić szybko i bezboleśnie. Przede wszystkim nie należy unikać odpowiedzialności, jeśli wiemy, że egzekucja jest słuszna.

W pierwszej kolejności sprawdźmy czy kwoty widniejące na piśmie od komornika są prawidłowe. Jeśli tak – spróbujmy się porozumieć z komornikiem. Pamiętajmy, że komornik jest urzędnikiem, który pracuje w służbie publicznej. Nie należy się go bać. Nie zrobi nam krzywdy. Ponadto, nie działa on z własnej woli. Jego praca zaczyna się na wniosek wierzyciela. Pamiętajmy, aby nie obrażać komornika i nie wchodzić z nim w żadne konflikty. Im bardziej będziemy niemili, tym mniejsze szanse, że sprawa zostanie załatwiona z korzyścią dla nas. Zanim zaczniemy rozmowę z komornikiem, bądźmy świadomi kilku ważnych kwestii. Pozwoli to na uniknięcie zbędnych sporów z komornikiem. Zaoszczędzimy też cenny czas. Podstawowym błędem, popełnianym przez większość dłużników jest przekonanie, że to nie oni są winni powstania zadłużenia i żądają umorzenia postępowania przez komornika. Takie żądania skierowane do komornika nie odniosą skutku.

Ile komornik może zabrać z emerytury?

Zgodnie z art. 804 kodeksu postępowania cywilnego komornik nie ma prawa do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Oznacza to, że komornik nie może badać okoliczności stojących u podstaw wydania wyroku, jak i rozstrzygać o zgłoszonym przez dłużnika zarzucie spłaty należności. Nawet wtedy, gdy zobowiązanie nigdy nie istniało albo dłużnik je spłacił przed czy po wydaniu wyroku lub po wszczęciu postępowania egzekucyjnego, dłużnik nie może żądać od komornika umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Koniecznie odbierajmy korespondencję od komornika. Warto wiedzieć co dzieje się w naszej sprawie. Wbrew powszechnie krążącym opiniom, to, że nie odbierzemy pisma o wszczęciu egzekucji, nie znaczy, że nasza sprawa stanie w miejscu. Znaczy to wręcz to, że nie będziemy mieli okazji się bronić.

Dlaczego warto odbierać kierowaną do nas korespondencję?

Korespondencję warto odebrać też choćby z tego powodu, że po uzyskaniu informacji na temat wszczęcia przeciwko nam egzekucji będziemy mogli podjąć odpowiednie kroki. Pomogą nam one w ustaleniu, czy postępowanie egzekucyjne aby na pewno dotyczy naszego zobowiązania, czy może jednak zupełnie innej osoby. Niejednokrotnie okazuje się, że zadłużenie nie wynika wcale z naszej winy, tylko po prostu powstało na skutek przestępstwa i wykorzystania naszych danych osobowych przez inną osobę (osobę trzecią). Coraz częściej mamy do czynienia na przykład z sytuacją zaciągnięcia kredytu przez jakiegoś oszusta, który się pod nas po prostu podszywa. Może się też zdarzyć, że wierzyciel w dalszym ciągu dochodzi należności, która już dawno spłaciliśmy. Zdarzają się też zwyczajne błędy po stornie wierzyciela. (egzekucja zostanie skierowana przeciwko osobie, która nie jest dłużnikiem).

Co może zabrać komornik?

Komornik może dochodzić należności nie tylko z naszego bieżącego rachunku bankowego. Ma prawo sięgnąć też po nasze lokaty, ruchomości, nieruchomości, a nawet nadpłaty podatku. Komornik jest uprawniony do zajęcia każdej naszej własności, jeśli tylko posiada ona jakąkolwiek wartość. Mogą to być na przykład sprzęty (AGD, RTV), pojazdy mechaniczne (samochód, rower, motor, skuter) komputery (lub tablety), wyposażenie mieszkania (meble, dywany itp.) Ponadto, komornik może zająć prawa autorskie lub inne prawa majątkowe. Wystarczy mu, aby miały wartość finansową i aby można było je sprzedać. Zdarza mu się zabierać też środki zawarte w papierach wartościowych lub w akcjach.

Czego nie może zabrać komornik?

Nie może natomiast zabrać przedmiotów codziennego użytku, które są nam lub naszym najbliższym niezbędne go życia. Nie może też zabrać każdego wpływu na konto bankowe. Zabronione jest zajmowanie alimentów, świadczenia 500+, świadczeń i dodatków rodzinnych, świadczeń porodowych, dla sierot, wychowawczych itp. Komornik nie zabierze też jedzenia, opału, sprzętów niezbędnych do funkcjonowania (lodówka, pralka, łóżko, odkurzacz, kuchenka do gotowania posiłków), narzędzi służących do pracy zarobkowej oraz sprzętów do rehabilitacji.

Jak poradzić sobie z zadłużeniem?

Zawsze dobrym pomysłem jest próba porozumienia się. Nigdy nie jest za późno na kontakt z naszym wierzycielem. Możemy z nim zawrzeć ugodę. Unikanie kontaktu i ignorowanie kolejnych wezwań do zapłaty to najgorszy sposób na rozwiązanie problemu. Należy pamiętać, że nasza bierność może co najwyżej narazić nas na dodatkowe koszty. Zawarcie ugody i wywiązanie się z niej może zakończyć nasze problemy finansowe.

Jeśli mamy wątpliwości co do naszego zadłużenia i słuszności jego wysokości, warto skontaktować się z prawnikiem. Profesjonalna pomoc będzie nam potrzebna, aby wyjść obronną ręką z trudnej sytuacji. Nie obawiajmy się, prawnik nie będzie nas oceniał. Jego zadaniem jest przeprowadzenie nas przez tą ciężką sytuację możliwe bezboleśnie. Jest to ważne zwłaszcza, gdy wierzyciel skierował sprawę do sądu. Osoba, która nigdy wcześniej nie była w takiej sytuacji, narazi się na ogromny stres, jeśli będzie chciała zająć się tym samodzielnie. Niejednokrotnie prawnik podpowie nam w jaki sposób możemy zyskać więcej czasu.

Konsolidacja długów

W stresującej sytuacji znajdują się zwłaszcza osoby, których zadłużenie pochodzi z wielu źródeł. Warto wtedy zastanowić się nad konsolidacją zadłużenia. Kredyt konsolidacyjny przeważnie ma niskie oprocentowanie i dają też możliwość restrukturyzacji. Mamy wtedy możliwość wydłużenia okresu jego spłaty i obniżenia kwoty rat.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Może sam termin upadłości konsumenckiej nie brzmi dobrze, ale na szczęście nie jest to takie straszne. Dla niektórych może się to okazać jedyny skuteczny sposób na wyprostowanie swojej sytuacji. Sąd może odrzucić wniosek o upadłość tylko w przypadku, gdy działanie uzna za umyślne lub dopatrzy się rażącego niedbalstwa.

Podsumowanie

Pamiętajmy, że egzekucja komornicza to nie koniec świata. Jeśli nas to spotka, to na pewno nie zostaniemy bez środków do życia. Zgodnie z prawem komornik nie ma żadnego prawa zająć całej naszej emerytury czy renty. Jedyne co może zrobić, to zmniejszyć nasze świadczenie. Wysokość tego pomniejszenia zależy od rodzaju naszego zadłużenia. Jednakże, komornik dokonując zajęcia, musi pozostawić nam na koncie kwotę wolną od potrąceń. Jest to niezbędne minimum, które pozwoli w miarę normalnie egzystować. Będziemy w stanie spełniać podstawowe potrzeby życiowe. Dzięki temu będziemy mieli szanse na oczyszczenie się z długów i powrót do normalnego życia. Im szybciej wyjdziemy z zadłużenia, tym lepiej dla nas. Pamiętajmy o odsetkach, które rosną z każdym dniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.