Kobieta po rozwodzie spłaca długi byłego męża
Kategorie:

Długi męża po rozwodzie – kto spłaca?

Artykuł partnera.

Rozwód kończy wspólność majątkową małżonków, jednak często pozostają po niej długi. Zaciągnięte pożyczki spłacane są solidarnie przez oboje byłych małżonków. Od tej reguły jest jednak kilka wyjątków. Są sytuacje, w których nie trzeba spłacać zobowiązań zaciągniętych przez byłego męża.

Wspólność majątkowa – czym jest i co ją tworzy?

Najpopularniejszym ustrojem majątkowym w Polsce jest wspólność majątkowa. Oznacza ona wspólną własność składników majątkowych, które zostały nabyte w trakcie małżeństwa. Wliczają się do niej również długi zaciągnięte na wspólne potrzeby. W przypadku wspólności majątkowej każdy z małżonków jest współwłaścicielem całości majątku, bez możliwości podziału procentowego. Od wspólnej własności są jednak pewne ustępstwa.

Majątek osobisty – co do niego należy?

W skład majątku osobistego wchodzą rzeczy oraz zobowiązania nabyte przed małżeństwem lub wskutek dziedziczenia, darowizny oraz zapisu. Majątkiem osobistym są również przedmioty nabyte w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb jednego z małżonków.

Jak przebiega podział długów po rozwodzie?

W skutek rozwodu dochodzi do podziału majątku. Również zaciągnięte zobowiązania można podzielić na dwa rodzaje:

  • długi nabyte przed zawarciem małżeństwa,
  • długi wspólne małżonków,
  • długi własne jednego z małżonków.

Długi męża powstałe przed zawarciem małżeństwa są jego własnością. Podobnie rzecz się ma z długami własnymi małżonka, które zostały zaciągnięte na zaspokojenie jego własnych potrzeb, wówczas powinien je spłacać z majątku osobistego.

Długi powstałe w trakcie trwania małżeństwa

W tym wypadku obie strony na równi odpowiadają za zaciągnięte długi. Należy jednak rozróżnić trzy odrębne sytuacje:

  • małżonkowie zaciągają wspólny dług – wówczas odpowiadają za niego majątkiem wspólnym oraz swoimi majątkami osobistymi,
  • dług ostaje zaciągnięty przez jednego z małżonków za zgodą drugiego – w tym wypadku odpowiadają majątkiem wspólnym. Dodatkowo małżonek, który zaciąga dług, odpowiada swoim majątkiem osobistym,
  • dług zaciągnięty jest przez jednego z małżonków, jednak bez zgody drugiego – w tym wypadku majątkiem osobistym odpowiada wyłącznie ten małżonek, który zaciągnął dług.

Pewnym wyjątkiem są długi, które zostały zaciągnięte na zaspokojenie zwykłych życiowych potrzeb rodziny. Jeżeli dług został zaciągnięty na takie zwykłe potrzeby, wówczas nie jest wymagana zgoda współmałżonka.

Jak dochodzić swoich praw?

Nie chcąc odpowiadać za długi byłego męża, należy wykazać, że zaciągnięty dług nie wynikał z potrzeb życiowych, a służył jedynie zaspokojeniu własnych potrzeb męża. Pomoc w załatwieniu formalności oferuje radca prawny Ewa Tomala.

Chociaż po rozwodzie ustaje wspólność majątkowa, jednak długi powstałe podczas małżeństwa spłacane są przez obie strony. Od tej reguły istnieje jednak kilka wyjątków. W uzasadnionych przypadkach warto dochodzić swoich praw przed sądem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.