rozmowa z adwokatem
Kategorie:

Czym jest restrukturyzacja i kiedy warto ją przemyśleć?

Avatar
Opublikowane przez Redakcja

Artykuł sponsorowane.

W obecnej sytuacji, kiedy gro firm stawia czoła kłopotom finansowym spowodowanym kryzysem gospodarczym, przedsiębiorcy rozważają możliwe scenariusze. W przypadku zagrożenia niewypłacalnością prawo polskie oferuje podjęcie procesu restrukturyzacji firmy, a kiedy firma jest już niewypłacalna, dobrym sposobem na zakończenie spirali zadłużenia jest ogłoszenie jej upadłości. Oba sposoby, odpowiednio użyte, mogą okazać się korzystną taktyką, która pozwoli na wyjście z kłopotów. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, warto dowiedzieć się, która opcja jest korzystniejsza.

Co to upadłość firmy i kiedy ją ogłosić?

Upadłość – definicja

Ustawa z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze jest podstawą prawną określającą zakres procesu postępowania upadłościowego oraz jego skutki. Samą upadłość definiuje się jako procedurę wszczynaną w przypadku niewypłacalności dłużnika, która w skrócie polega na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich wierzycieli dłużnika. Upadłość to egzekucja uniwersalna, dlatego prowadzona jest na rzecz wszystkich wierzycieli dłużnika oraz ze wszystkich składników jego majątku.

Kiedy ogłosić upadłość?

Niewypłacalność firmy to jeden z zasadniczych bodźców, które mogą sugerować ogłoszenie upadłości. Jednakże taka przesłanka nie ma zastosowania w każdym możliwym przypadku m.in. w sytuacji tzw. niewypłacalności bieżącej mogącej wystąpić, gdy zapłata od jednego z klientów opóźnia się, co w rezultacie powoduje brak środków na opłacenie zobowiązań wobec jej dostawców.

W myśl art. 12 u.1 „Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika.”. Niespełnienie kumulatywnie przesłanek artykułu przekreśla realizację pomysłu ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa.

Upadłość układowa

Upadłość układowa to instytucja, która istniała w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze przed jej nowelizacją. Aktualnie zawarcie układu z wierzycielami przez przedsiębiorstwo – dłużnika reguluje ustawa Prawo restrukturyzacyjne. Niemniej w toku postępowania upadłościowego, możliwe jest zawarcia układu w upadłości.

Taki proces może zainicjować nie tylko podmiot, który zmaga się z problemami, ale i każdy z wierzycieli niezależnie od sumy posiadanych wierzytelności. Prawo do tego ma również syndyk masy upadłości. Układ zawiera się najczęściej w przypadku, gdy wierzyciele przewidują, że w ten sposób zostaną zaspokojeni w większym stopniu niż w drodze podziału funduszów masy upadłości.

Restrukturyzacja firmy

Restrukturyzacja firmy – definicja

Restrukturyzacja to poważna zmiana w aktywach oraz pasywach, której towarzyszy reorganizacja przedsiębiorstwa. W Polsce postępowanie restrukturyzacyjne wobec przedsiębiorców regulowane jest poprzez ustawę z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Głównym celem tego procesu jest uniknięcie ogłoszenia upadłości firmy, a w dłuższej perspektywie:

  • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa,
  • doprowadzenie do wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa,
  • poszerzenie kręgu zainteresowanych inwestorów.

Wśród restrukturyzacji wyróżniamy tzw. restrukturyzację finansową, którą warto rozważyć w przypadku wystąpienia negatywnych czynników zewnętrznych – takich jak aktualny kryzys gospodarczy – które mogą skutkować brakiem możliwości do pokrycia kosztów czy obsługi zadłużenia. Proces ten opiera się przede wszystkim na negocjacjach z bankami lub innymi instytucjami finansującymi, a w celu rozpoczęcia rozmów dotyczących zmiany warunków finansowania należy przygotować dobry biznes plan.

Kiedy restrukturyzacja przedsiębiorstwa jest potrzebna?

Wstępny proces restrukturyzacji działalności gospodarczej warto rozpocząć już w przypadku, gdy przedsiębiorstwu grozi niewypłacalność, ale taki sposób działania mogą wybrać również te przedsiębiorstwa, które są już w sytuacji niewypłacalności.

Na czym polega proces restrukturyzacji?

Proces restrukturyzacji różni się w zależności od przyjętego trybu postępowania, jednakże ostatecznie doprowadzić ma do zawarcia układu z wierzycielami firmy – dłużnika. Cztery rodzaje postepowań restrukturyzacyjnych zostały stworzone po to, aby przedsiębiorcy mogli dopasować tryb restrukturyzacji do typu prowadzonej przez z nich działalności. Wybranie odpowiedniego rodzaju skutecznie zwiększa szansę na odzyskanie płynności finansowej. Postępowanie restrukturyzacyjne może przyjąć jeden z poniższych trybów:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu – najprostszy z trybów. Zazwyczaj z udziałem zatrudnionego przez restrukturyzowane przedsiębiorstwo doradcy restrukturyzacyjnego, który odpowiada za sporządzenie dokumentacji oraz przedłożenie jej we właściwym sądzie;
  • przyspieszone postępowanie układowe – doradcę restrukturyzacyjnego powołuje sąd. Egzekucja wierzytelności dłużnika objętych układem zostaje wstrzymana;
  • postępowanie układowe – polega na zatwierdzeniu uprzednio stworzonego spisu wierzycieli, dzięki czemu przedsiębiorstwo borykające się z problemami finansowymi może starać się o zawarcie układu z wierzycielami;
  • postępowanie sanacyjne – działania mogą zostać przeprowadzone dopiero po wcześniejszym opracowaniu oraz akceptacji spisu wierzytelności. Wybór tego trybu ma za zadanie ustrzec firmę przed egzekucją komorniczą.

Ile trwa proces restrukturyzacji?

Obecnie czas od rozpoczęcia postępowania do chwili jego umorzenia wynosi około ośmiu miesięcy. Dotyczy to szczególnie postępowań sanacyjnych oraz układowych, które ze swojej natury wymagają większej ilości czasu. W przypadku postępowań układowych w trybie przyspieszonym cały proces trwa średnio od trzech do czterech miesięcy.

Restrukturyzacja czy upadłość – co wybrać, aby ratować firmę?

Ogromną przewagą procesu restrukturyzacji jest to, że przeprowadzony prawidłowo i na odpowiednio wczesnym etapie niewypłacalności daje duże prawdopodobieństwo, że likwidacja zakładu pracy nie będzie konieczna. Takie okoliczności są korzystne zarówno dla firmy jak i jej pracowników. Również sytuacja pracownicza rysuje się bardziej pozytywnie w przypadku zastosowania restrukturyzacji.
Jeśli trybem postępowania restrukturyzacyjnego jest tryb sanacyjny, skutki są identyczne, jak w postępowaniu upadłościowym, a zatem pracodawca:

  • może, w szczególnych przypadkach, zmniejszać długość terminów wypowiedzeń,
  • może rozwiązywać umowy zawarte na czas określony oraz w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego pracownicy,
  • nie jest zobligowany do przeprowadzania konsultacji w sprawie zamiaru wypowiedzenia z ZOZ (zakładowa organizacja związkowa).

Pomimo mniej dotkliwych konsekwencji restrukturyzacji dla firmy, w każdym z jej trybów pracodawca będzie mógł dokonywać redukcji stanowisk na zasadach ogólnych, które przewiduje kodeks pracy. Dopuszczalność użycia tzw. narzędzi naprawczych jest konsekwencją przyjęcia stanowiska, które oponuje za tym, że skutki procesu restrukturyzacji nie zawsze muszą wynikać wprost z przepisów prawa.

Jeśli wahasz się nad decyzją, zapraszamy do kontaktu z kancelarią LEXADVISOR. Podjęcie działań na możliwie wczesnym etapie umożliwi wypracowanie strategii, która ustabilizuje sytuację finansową Twojej firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.