Gwarancja na firmę
Kategorie:

Czym charakteryzuje się gwarancja na firmę i ile trwa?

Gwarancja na firmę to pisemna gwarancja, która zapewnia ochronę przed wadami i uszkodzeniami produktu lub usługi. Gwarancja może również zawierać szczegółowe informacje na temat tego, co jest objęte warunkami gwarancji, kto jest odpowiedzialny za naprawę wszelkich problemów i jak długo obowiązuje gwarancja na firmę.

Czym jest gwarancja na firmę? Czy różni się czymś od rękojmi?

Długość gwarancji może być różna w zależności od firmy lub producenta. Jeśli dla danego produktu dostępny jest więcej niż jeden rodzaj gwarancji, ważne jest, aby wiedzieć, który z nich posiadasz, aby upewnić się, że jest on używany zgodnie z przeznaczeniem.

Jakie rodzaje firm oferują gwarancje?

Wiele firm oferuje gwarancje na swoje produkty i usługi. Firmy często dołączają gwarancje do swoich produktów, aby chronić je przed wadami i uszkodzeniami, które mogą się zdarzyć podczas użytkowania. Pomaga to zapobiec roszczeniom konsumentów o odszkodowanie po nieprawidłowym użyciu produktu lub nieprzestrzeganiu instrukcji podczas korzystania z produktu.

Gwarancja na firmę to obietnica pewnego poziomu ochrony zakupionego produktu. Zazwyczaj jest ona wspierana przez firmę, która wyprodukowała lub sprzedała ten przedmiot i zgadza się go naprawić lub wymienić, jeśli zepsuje się w określonym czasie.

Ile trwa gwarancja na firmę?

Czas trwania tej ochrony zależy od charakteru samego produktu. Na przykład, jeśli kupisz samochód, gwarancja będzie prawdopodobnie trwać dłużej niż w przypadku zakupu zegarka lub odkurzacza. Dzieje się tak dlatego, że samochody są bardziej skomplikowane niż zegarki czy odkurzacze. Zatem istnieje większe prawdopodobieństwo, że szybciej się zepsują.

Gwarancja firmy na zegarek
Źródło: Pexels.com

Gwarancja na firmę może się również różnić w zależności od producenta. Na przykład, niektóre firmy oferują dożywotnią gwarancję na swoje produkty. Inne oferują tylko ograniczoną ochronę przez rok lub mniej. Długość okresu gwarancji może również zależeć od tego, ile pieniędzy zapłaciliśmy za dany przedmiot. Także od tego, jak drogi był w porównaniu z innymi podobnymi przedmiotami dostępnymi na rynku w tym czasie.

Okres gwarancji to czas, przez jaki produkt będzie objęty gwarancją producenta. Gwarancja daje nabywcom spokój i pewność zakupu. Zapewnia również pokrycie, jeśli coś pójdzie nie tak z produktem.

Rękojmia a gwarancja

Czas, w którym należy złożyć reklamację, różni się w zależności od rodzaju posiadanej gwarancji. Najczęściej spotykane rodzaje to:

Ograniczona dożywotnia gwarancja na firmę

Ten rodzaj gwarancji trwa tak długo, jak długo istnieje rynek na dany produkt. Na przykład, jeśli kupisz urządzenie z ograniczoną dożywotnią gwarancją, firma będzie pokrywać ją tak długo, jak długo będą dostępne części zamienne w ramach ich własnego systemu.

Pełna gwarancja dożywotnia

Ten rodzaj gwarancji trwa przez cały okres użytkowania produktu, w tym wszelkie przyszłe aktualizacje lub wymiany. Na przykład, jeśli kupisz urządzenie z pełną gwarancją, firma zgadza się zapewnić serwis dla wszelkich potrzeb naprawczych nawet po tym, jak urządzenie wyjdzie z produkcji lub zostanie wycofane ze składu.

Ograniczona jednoroczna gwarancja

Ten rodzaj pokrycia obejmuje tylko naprawy potrzebne w ciągu pierwszego roku po zakupie (stąd określenie „ograniczona”). Po upływie tego okresu naprawy muszą być opłacane przez konsumenta z własnej kieszeni (chyba że istnieje jakiś plan rozszerzonego serwisu).

Czym jest skarga?

Skarga składana przez przedsiębiorcę wygląda jak dokument prawny i jest zazwyczaj składana do odpowiedniej agencji rządowej. Skarga powinna zawierać następującze informacje:

 • Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby/firmy składającej skargę;
 • Szczegóły dotyczące firmy, przeciwko której składana jest skarga;
 • Szczegóły dotyczące produktu lub usługi, która została dostarczona;
 • Wszelkie dane dotyczące tego, jak byłeś niezadowolony z tego produktu lub usługi;
 • Jakiej sumy pieniędzy poszukują Państwo jako rekompensaty za poniesione straty;
 • Inne istotne informacje.

Gwarancja na firmę a gwarancje producenta

Gwarancje firmowe są często mylone z gwarancjami producenta. Gwarancja firmowa to umowa pomiędzy klientem a sprzedawcą produktu. Natomiast gwarancja producenta to umowa pomiędzy klientem a producentem produktu.

Poniżej przedstawiono kilka kluczowych różnic pomiędzy tymi dwoma rodzajami gwarancji:

 • Kto ją zapewnia? Gwarancja firmowa jest udzielana przez stronę trzecią, natomiast gwarancja producenta jest udzielana bezpośrednio przez producenta.
 • Co jest objęte gwarancją? Gwarancja firmowa obejmuje tylko to, co sprzedaje Ci sprzedawca, natomiast gwarancja producenta obejmuje wszelkie wady i usterki samego produktu (nie tylko te spowodowane zwykłym użytkowaniem).
 • Jak długo? Gwarancja firmowa może być ograniczona do jednego roku lub mniej, natomiast gwarancja producenta może trwać do pięciu lat lub dłużej.

Prawa konsumenta i przedsiębiorcy a gwarancja na firmę

Jeśli jesteś konsumentem, masz pewne prawa w zależności od rodzaju produktu lub usługi, którą kupujesz.

W Polsce prawa te są zagwarantowane ustawowo i dotyczą wszelkich towarów lub usług zakupionych w kraju. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy przedsiębiorca zastrzeże w swoim regulaminie, że nie musi przestrzegać tych praw.

Główna różnica między prawami konsumenta i przedsiębiorcy polega na tym, że gdy kupujesz coś jako konsument, masz prawo do odstąpienia od zakupu w ciągu 14 dni bez konieczności podawania przyczyny. W przeciwieństwie do tego, gdy sprzedajesz coś jako przedsiębiorca. Prawo to wówczas nie ma zastosowania, ponieważ sprzedawca musi być w stanie ponownie sprzedać towary po ich zwrocie przez klienta.

Reklamacja gwarancyjna osoby prawnej (np. firmy) to pismo z żądaniem wysłane przez tę osobę do innej strony, w którym domaga się ona od wykonania zobowiązań wynikających z umowy lub w przeciwnym razie zapłaty odszkodowania za szkody powstałe w wyniku naruszenia.

Pismo z żądaniem może być również nazywane „fakturą” lub „roszczeniem”. Wszystko w zależności od charakteru dostarczonych towarów/usług i/lub pieniędzy należnych jednej stronie drugiej.

List jest zwykle wysyłany przez pełnomocnika w imieniu jego klienta (osoby prawnej), który jest poszkodowany przez niewykonanie zobowiązań wynikających z umowy lub zgodnie z warunkami umowy między stronami. Zazwyczaj takie listy są wysyłane do osób lub firm, które zawarły umowy z osobami prawnymi i nie przestrzegały tych umów/porozumień.

Częstym przykładem jest sytuacja, gdy właściciel wynajmuje swoją nieruchomość najemcom, ale nie otrzymuje zapłaty za czynsz od kilku miesięcy. Najemca wysyła wtedy do właściciela fakturę z żądaniem zapłaty za zaległy czynsz za kilka miesięcy lub lat.

Innym przykładem może być sytuacja, gdy klient zakupił towary od firmy, ale nie otrzymał ich nawet po upływie wielu miesięcy od złożenia zamówienia.

Jak wygląda roszczenie?

Firma - gwarancja
Źródło: Pexels.com

Roszczenie z tytułu gwarancji musi mieć formę pisemną i powinno zawierać następujące informacje:

 • Nazwa klienta, tj. osoby prawnej składającej reklamację;
 • Powód złożenia reklamacji, tj. co jest nie tak z produktem lub usługą?
 • Datę, kiedy upływa okres gwarancji;
 • Opis sposobu prawidłowego i bezpiecznego użytkowania produktu;
 • Opis wszystkich wad zauważonych podczas użytkowania, wraz ze zdjęciami (jeśli występują).

Skarga jest środkiem polegającym na skierowaniu sprawy do sądu.

Firma, która złożyła reklamację, może również złożyć skargę na inną osobę lub podmiot prawny. Składając skargę na inną osobę lub podmiot prawny, konieczne jest przedstawienie dowodów na to, że podmiot ten brał udział w spowodowaniu szkody.

Postępowanie skargowe

Ma zastosowanie w przypadkach, gdy między stronami istnieją wzajemne roszczenia, które nie mogą być rozstrzygnięte w inny sposób niż przez sądy państwowe (np. gdy jedna ze stron odmawia zapłaty za usługi). W takich przypadkach konieczne jest złożenie dokumentów potwierdzających, że między stronami istnieją wzajemne roszczenia i że nie udało się ich zaspokoić w inny sposób niż za pośrednictwem sądów państwowych (np. w drodze mediacji).

Skarga musi zawierać:

 1. Imię i nazwisko skarżącego;
 2. Nazwę pozwanego;
 3. Żądanie zapłaty;
 4. Dowody potwierdzające roszczenie (dowody);
 5. Informacje o tym, ile pieniędzy zostało zapłaconych przez skarżącego w celu rozwiązania tego sporu (odszkodowanie).

Gwarancja udzielona firmie

Gwarancja to zapewnienie lub obietnica sprzedawcy, że oferowane towary lub usługi będą wolne od wad lub jakichkolwiek innych problemów. Przed zakupem produktu należy dokładnie zrozumieć, co obejmuje gwarancja.

Kiedy kupujesz nowy produkt, masz prawo oczekiwać, że będzie on działał zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli nie, możesz mieć prawo do zwrotu pieniędzy lub wymiany produktu.

Ogólnie rzecz biorąc, większość produktów jest objęta gwarancją na wady materiałowe i wykonawcze przez dwa lata od zakupu. Oznacza to, że jeśli w ciągu dwóch lat od zakupu wystąpi problem z produktem, spowodowany na przykład wadliwymi częściami, producent naprawi lub wymieni przedmiot bez ponoszenia opłat. Istnieją jednak wyjątki.

Jakie?

Produkty sprzedawane za pośrednictwem stron trzecich, takich jak Amazon, nie zawsze są objęte taką samą gwarancją jak przedmioty sprzedawane bezpośrednio od producenta. Nawet jeśli mogą pochodzić od tego samego twórcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.