Źródła finansowania działalności gospodarczej

finane, działalność, firma

Przedsiębiorcy pozyskują kapitał na sfinansowanie swojej działalności z różnych źródeł. Kapitał ten jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa i na ogół przeznaczany jest na rozwój firmy oraz finansowanie majątku. Kapitał dzielimy na własny i obcy.

Kapitał własny

Pozyskiwany może być zarówno ze źródeł wewnętrznych, poprzez na przykład zatrzymanie całości lub części wypracowanego zysku, jak i ze źródeł zewnętrznych – między innymi z powiększenia udziałów czy wpływu akcji.

Kapitał obcy

Ten z kolei pozyskiwany jest wyłącznie ze źródeł zewnętrznych, do których zalicza się zaciągane przez firmy kredyty bankowe i pożyczki, a także leasing finansowy i wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych.

Kryteria wyboru pozyskiwania kapitału

Podjęcie decyzji o wyborze konkretnego źródła finansowania, wbrew pozorom nie jest proste i zależy od takich czynników jak:

 • forma działalności przedsiębiorstwa i jego wielkość;
 • stopień rozwoju przedsiębiorstwa;
 • koszty pozyskania środków;
 • elastyczność źródła finansowania – chodzi tu głównie o szybkość pozyskania środków i ich wielkość, a także czas spłaty oraz kwestie związane ze zwiększaniem lub zmniejszaniem zadłużenia;
 • minimalizacja ryzyka i niezależność finansowa przedsiębiorcy;
 • pożądana struktura i koszt kapitału.

Przedsiębiorcy korzystają najczęściej z łatwo dostępnych źródeł – pożyczki lub kredytu. Początkowy okres działalności firmy, finansowany jest najczęściej z wypracowanych zysków oraz środków własnych, wniesionych przez założycieli. W momencie rozwoju firmy i pojawiających się coraz większych potrzeb inwestycyjnych, przedsiębiorcy decydują się na skorzystanie z alternatywnych form finansowania.

Pożyczka

Pożyczka gotówkowa jest to umowa, na podstawie, której pożyczkodawca zobowiązuje się do udostępnienia pożyczkobiorcy określonej sumy pieniężnej na konkretny okres, natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrócenia pożyczkodawcy określonej w umowie pożyczki sumy pieniężnej, a także wynagrodzenia (opłata, odsetki) z tytułu jej udostępnienia.

Zalety pożyczki:

 • łatwa w otrzymaniu;
 • może jej udzielić zarówno osoba fizyczna jak i prawna;
 • nie ma jasno sprecyzowanego celu;
 • może być udzielona w formie pieniężnej lub rzeczowej;
 • może być nieodpłatna;
 • umowę pożyczki reguluje kodeks cywilny.

Kredyt bankowy

Poprzez umowę kredytu bank zobowiązuje się do oddania kredytobiorcy określonej w umowie kwoty środków pieniężnych na określony czas i ustalony wcześniej cel. Z kolei kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z określonej w umowie kwoty środków pieniężnych na konkretnych, ustalonych wcześniej warunkach, zwrotu kwoty kredytu wraz z odsetkami, w oznaczonym terminie ich spłaty, a także wszelkimi innymi składnikami wynagrodzenia.

Zalety kredytu bankowego:

 • możliwość sfinansowania nawet tych bardzo skomplikowanych inwestycji;
 • pomoc w zachowaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa;
 • uzyskanie niezależnej opinii banku o firmie;
 • raty kredytu inwestycyjnego zwiększają wartość inwestycji, wpływa to na zwiększenie wartości majątku oraz daje możliwość dokonania odpisów amortyzacyjnych i zwiększenia tym samym kosztów uzyskania przychodów.

Decyzja związana z wyborem jak najkorzystniejszego kredytu dla firmy jest bardzo ważna i jednocześnie niezwykle trudna. Aby dokonać właściwego wyboru warto zawsze wcześniej poszukać wsparcia wśród osób i instytucji mających wiedzę o usługach i kredytach bankowych, a także skorzystać z licznych narzędzi finansowych porównujących oferty kredytów, jak chociażby kalkulator kredytowy. Będzie to znacznym ułatwieniem dla podmiotów decydujących o wyborze rodzaju kredytu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.