Rynek pożyczek chwilówek ma się dobrze

Monety złotówki

Kiedy 22 lipca 2017 roku wprowadzano  życie przepisy dotyczące obowiązku rejestracji firm pożyczkowych w Rejestrze Instytucji Pożyczkowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego, wieszczono schyłek branży pożyczkowej. Tymczasem dane z 2017 roku pokazują, że szybkie pożyczki chwilówki mają się bardzo dobrze.

Artykuł partnera

Raport za 2017 rok

Z najnowszego raportu Konfederacji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce pt.: „Sektor instytucji pożyczkowych w Polsce” wynika, że branża pożyczek gotówkowych jest stabilna. Konsumenci interesują się szybkimi pożyczkami, na co wskazują dane statystyczne. W pierwszej połowie 2017 roku instytucje pożyczkowe odnotowały wzrost ogólnej wartości udzielonych pożyczek o 22,4 proc. w porównaniu do pierwszej połowy 2016 roku. Wówczas dynamika wzrostu była dwukrotnie niższa, co wiązało się najprawdopodobniej z wprowadzeniem w życie nowych regulacji, limitujących koszty pozaodsetkowe i odsetkowe chwilówek.

Komentatorzy uzasadniają wzrost liczby i wartości udzielanych pożyczek chwilówek w 2017 roku tym, że ustabilizowała się baza klientów firm pożyczkowych, co wpłynęło na uzyskiwany przez nie rosnący zysk.

W pierwszej połowie 2017 roku udzielono pożyczek na kwotę 2 211 mln zł, a w całym 2016 roku było to 3 768 mln zł. W praktyce od 2009 roku obserwowany jest coroczny wzrost wartości i ilości udzielanych pożyczek, a popyt na rynku pożyczek pozabankowych jest w miarę stabilny.

Większe bezpieczeństwo klientów

Do 22 stycznia 2018 roku firmy pożyczkowe działające w Polsce musiały uzyskać wpis do Rejestru Instytucji Pożyczkowych prowadzonego przez KNF. Wpis kosztuje 600 zł, a dokonać go można na wniosek instytucji pożyczkowych. Musi ona prowadzić działalność zgodnie z wymogami ustawowymi, tj.:

  • w formie prawnej spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • z kapitałem założycielskim w wysokości co najmniej 200 tys. zł, pochodzącym z wkładów własnych wspólników,
  • zarząd spółki i rada nadzorcza mogą być tworzone tylko przez osoby, które nie były karane.

Dzięki wpisowi do Rejestru Instytucji Pożyczkowych potencjalni klienci wiedzą, że dany pożyczkodawca działa całkowicie legalnie.

Za bezpieczeństwem klientów przemawia również to, że istnieją ustawowe ograniczenia wysokości oprocentowania szybkich pożyczek chwilówek oraz wysokości kosztów pozaodsetkowych.  Oprocentowanie pożyczki nie może być wyższe niż 10 proc. w skali roku, a stawka ta wynika z wyliczeń obejmujących dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 3,5 punktu procentowego.

Od marca 2016 roku obowiązują w Polsce przepisy tzw. ustawy antylichwiarskiej, dbającej w głównej mierze o interesy osób korzystających z pożyczek gotówkowych w firmach pozabankowych. Ustaliły one pozaodsetkowe koszty pożyczek na poziomie sumy 25 proc. kwoty pożyczki oraz 30 proc. kwoty zmiennej, zależnej od okresu kredytowania. Wszystkie opłaty naliczone w związku z korzystaniem z chwilówki nie mogą przekroczyć równowartości wypłaconej sumy pożyczki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.