Akcje kupowane dla dywidendy

Dywidenda

Akcje są własnościowymi papierami wartościowymi, które potwierdzają fakt nabycia części majątku spółki akcyjnej czy komandytowo-akcyjnej. Akcjonariusze mają prawo decydować w pewnym stopniu o zarządzaniu spółką i mogą korzystać z jej zysków, jeśli zarząd postanowi podzielić wypracowany zysk na akcjonariuszy, czyli wypłacić dywidendy.

Dla wielu inwestorów, którzy decydują się na inwestycje giełdowe w akcje spółek, dywidenda jest najważniejszym kryterium wyboru akcji, które chcą nabyć. Czym ona jest, od czego zależy jej ostateczna wysokość i jak sprawdzić, czy dana spółka będzie w przyszłości wypłacała dywidendy?

Pojęcie dywidendy

Dywidenda jest niczym innym, jak udziałem w zysku wypracowanym przez spółkę w danym roku. Po podjęciu przez walne zgromadzenie spółki decyzji o wypłacie zysku akcjonariuszom jest on dzielony na tyle, ile akcji zostało wyemitowanych. Dywidenda jest udziałem w zysku spółki. O jej wysokości decyduje co prawda walne zgromadzenie, ale opiera się przy tym na rekomendacjach zarządu, podawanych na ogół w pierwszym kwartale danego roku.

Prawo do dywidendy w takiej samej wysokości ma każdy posiadacz akcji zwykłych.

Co istotne, prawo do dywidendy będzie przysługiwało tym inwestorom, którzy będą mieli akcje spółki w dniu ustalania prawa do dywidendy, a data ta jest ujawniana w odpowiednim komunikacie spółki. Najczęściej jest tak, że należy kupić akcje spółki najpóźniej trzy dni przed wskazanym terminie, aby móc uczestniczyć w podziale zysku. Zapas kilkudniowy jest niezbędny, ponieważ trzeba wziąć pod uwagę terminy rozliczania transakcji.

Ważne: Handel akcjami spółek giełdowych

Spółki dywidendowe nie takie popularne

Można by przypuszczać, że wysokość wypłacanej regularnie dywidendy jest podstawowym czynnikiem, jaki brany jest pod uwagę przez inwestorów inwestujących w akcje i wybierających papiery wartościowe do swojego portfela inwestycyjnego. Tymczasem nie jest to takie oczywiste. Spółek dywidendowych na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych jest około 25 proc., a i inne spółki oraz ich akcje cieszą się popularnością wśród graczy. Dzieje się to dlatego, że zatrzymanie zysku w spółce, czyli podjęcie decyzji o braku wypłaty dywidendy, stwarza szanse na lepszy rozwój przedsiębiorstwa. Każdorazowe spożytkowanie zysku spółki na dywidendy powoduje, że zyski są „przejadane”, a nie podlegają re inwestycji w spółkę. W dłuższej perspektywie czasu może się okazać, że spółka przestanie wypracowywać zyski i straci swą dotychczasową przewagę konkurencyjną.

Jak ocenić atrakcyjność dywidendy?

Nie tyle wysokość dywidendy, czyli nominalna kwota środków wypłacana akcjonariuszom przez spółkę, jest istotna dla graczy, ale przede wszystkim liczy się stopa dywidendy. Jest ona stosunkiem pomiędzy wartością dywidendy na jedną akcję a kursem spółki na GPW. Wartość stopy dywidendy wyrażana jest w procentach i najlepiej dla gracza, aby była jak najwyższa. Wskaźnik ten interpretowany jest jako wielkość zysku w stosunku do zainwestowanego kapitału. Dywidendę i stopę dywidendy w takim przypadku można traktować jak zysk z lokat i oprocentowanie depozytu terminowego.

Gracz, któremu zależy na wysokiej dywidendzie powinien przyjąć stanowisko długoterminowego inwestowania (dowiedz się więcej). W takim przypadku mniejszą uwagę przywiązuje się do bieżącego kursu akcji, ale dywidenda ma większe znaczenie.

Kiedy inwestor kupuje akcje po to, aby czerpać wymierne zyski z dywidend, powinien wziąć pod uwagę to, że zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, jej kwota w dniu wypłaty jest odliczana od kursu akcji. Na przykład, jeśli akcje danej spółki są notowane po 20 zł za sztukę, a dywidenda wynosi 2 zł, to w dniu wypłaty kurs zostanie zmniejszony automatycznie do poziomu 18 zł, a od kwoty dywidendy (2 zł) zostanie jeszcze odliczony 19 proc. podatek od zysków kapitałowych, przez co rzeczywista kwota dywidendy wypłacona akcjonariuszowi wyniesie 1,62 zł na akcję.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.